Experts en la matèria han plantejat la necessitat d’un pla nacional pel tractament d’aquesta malaltia.

Els cursos d’estiu de la Universitat Complutense de Madrid ja han començat. Aquest dilluns ha celebrat la seva primera jornada el de ‘Polítiques d’eliminació de l’hepatitis C: cribratge, derivació i seguiment del pacient’ que compta amb la col·laboració de la farmacèutica Gilead. Els ponents han coïncidit en la necessitat d’una estratègia a nivell nacional per a l’accés al tractament a l’hepatitis C: “L’ideal seria un cribratge universal per eliminar aquesta malaltia, han apuntat.

José Luis Calleja, director d’aquest curs, ha estat l’encarregat d’obrir la ronda d’intervencions senyalant la possibilitat de millorar l’accés al tractament de l’hepatitis C. “Actualment comptem amb una gran bateria de tractaments, no obstant, segueix haven-t’hi fracassos tot i que són mínims”.

Així mateix, ha destacat la necessitat que qualsevol pacient “hauria de fer-se un screening en algun moment” de la seva vida i que “aquests tests haurien de ser gratuïts”. En aquest sentit, ha indicat que “fer cribratge i tracta la malaltia no suposa una despesa, sinó una inversió ja que permet estalviar diners al Sistema Nacional de Salut”.

Els tractaments d’hepatitis C a França

El metge de la Clinique Universitaire d’Hepato-gastroenterologie, Vicent Leroy, ha posat especial èmfasi en l’eliminació de la malaltia que “té com a objectiu una reducció de les morts per aquestes malalties” i ha matissat que “l’eliminació no és l’eradicació, significa reduir els nivells del problema de salut pública.

Per aconseguir aquesta finalitat “és important tenir estudis acadèmics, assajos clínics i guies de tractament”. A França “tenim un pla de prioritat de prevenció en què destaca la necessitat d’afavorir el cribratge i, amb això, aconseguir l’eliminació de l’hepatitis C. L’expert ha senyalat tres prioritats: “reforçar l’accés al tractament, reforççar el cribratge local i afavorir la prevenció pels pacients que es troben lluny del sistema de salut”.

Cribratge a tota la població

D’altra banda, María Buti, presidenta de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge ha centrat la seva ponència en les estratègies d’eliminació de la malaltia. Per això, aposta per fer cribratge a tota la població adulta (20-80 anys), tot i que ara mateix la recomanació és fer cribratge als grups de risc com són les persones privades de llibertat, homes que tenen sexe amb homes i persones que consumeixen drogues.

Un altre dels tipus de cribratge que ha explicat la president és la del cribratge poblacional. En aquest cas, es recomana fer-ho en la població d’entre 45 i 65 anys. I, per últim, el cribratge universal pel qual necessiten persones i recursos. A més, s’ha plantejat la manera en què s’hauria de fer cribratge: utilitzar un test ràpid o un test estàndard; en una visita de rutina o al metge d’atenció primària o una persona dedicada especialment al cribratge.

L’hepatitis C a Catalunya i València

El director del Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, MTS i Hepatitis Víriques de la Conselleria de Sanitat de Catalunya, Joan Colom ha destacat els sis objectius generals del programa. Aquests són obtenir informació actualitzada de l’epidemiologia de l’hepatitis C a Catalunya; reduir la incidència de noves infeccions per virus de l’hepatitis C, incrementar la detecció d’infeccions ocultes, coordinar l’organització de l’atenció sanitària i l’accés als nous tractaments farmacològics, millorar el grau d’informació i consciència sobre la malaltia en professionals sanitaris i ciutadans i finalment, la monitorització i avaluació del pla.

Per últim, Enrique Ortega, director gerent de l’Hospital General de València ha destacat la tasca realitzada per la ministra de Sanitat Carmen Montón durant la seva etapa com a consellera de Sanitat de la Comunitat Valenciana. “Va aconseguir que es tractés a tots els pacients i es va rellançar el pla de prevenció d’hepatitis C a la regió”, ha senyalat.

 

Font: redaccionmedica.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post