Hepatitis B

febr. 13, 2023

INTRODUCCIÓ

L’hepatitis B és una malaltia hepàtica causada pel VHB (virus de l’hepatitis B). Des del 1982 existeix una vacuna per prevenir la infecció pel VHB, però aquesta malaltia representa encara un problema sanitari de gran magnitud a nivell mundial i és un dels majors reptes globals de Salut Pública per ser un virus endèmic en moltes parts del món.

La informació sobre l’Hepatitis B la podeu trobar en els apartats i subapartats en els quals es subdivideix aquesta informació i que estan desglossats a la dreta de la pantalla.

L’hepatitis provocada pel VHB (virus de l’hepatitis B) és una malaltia hepàtica que pot ser aguda i autolimitada o pot evolucionar a crònica. També pot cursar amb reaguditzacions. La infecció pel virus de l’hepatitis B pot prevenir-se amb la vacuna, que és molt eficaç i segura, protegeix enfront a la infecció pel virus B i, conseqüentment, de la sobreinfecció o coinfecció pel virus delta (VHD) que només té lloc en els portadors del virus B. La vacunació està tenint un impacte innegable en la prevenció de la infecció i de les complicacions associades a ella, en els països en els quals s’administra a tots els recent nascuts i a les poblacions en risc. La vacunació anti-VHB, en persones sense malalties cròniques i amb defenses normals, té una efectivitat del 95%. Això vol dir que prevé la infecció pel VHB, la infecció per VHD i la seva progressió a hepatopatia crònica i/o càncer de fetge.

En l’hepatitis B, l’edat en el moment d’adquirir la infecció és un factor molt important, doncs condicionarà l’evolució cap a la cronicitat. Si la infecció s’adquireix a prop del naixement (quan encara el sistema immunitari és molt “immadur” és incapaç d’eliminar el virus) i es converteix en crònica en un 90% dels casos, si la infecció s’adquireix en l’edat infantil, prop dels 5-6 anys, cronifica en un 30%, i si la infecció té lloc en l’edat adulta es torna crònica en un 5% dels casos.

Diagnòstic de la infecció per VHB

El diagnòstic serològic de l’hepatitis per VHB, es realitza mitjançant anàlisis específiques, amb la determinació de l’antigen de superfície del VHB (HBsAg), l’anticòs enfront a l’antigen de superfície (anti-HBs), l’antigen e del VHB (HBeAg), l’anticòs enfront a l’antigen e (anti-HBe) i l’anticòs anti-core del VHB, que pot ser anti-HBc IgM (denota infecció aguda), o bé antiHBc IgG (diagnostica infecció crònica o bé si es detecta de manera aïllada indica que la persona va estar en contacte amb el VHB, però no és segur que sigui un portador del virus). El virus B, és un virus DNA (hepadnavirus), que s’instal·la en el nucli de la cèl·lula formant el cccDNA integrant-se en el genoma de la persona. La determinació del cccDNA només està a l’abast de comptats laboratoris. No obstant, el DNA del VHB es pot determinar i quantificar en sang, pel que la identificació dels pacients infectats podria fer-se fàcilment si aquells que es troben o s’han trobat en situacions de risc fossin sotmesos a les analítiques pertinents.

Aquestes proves haurien d’efectuar-se no només als pacients amb manifestacions clíniques o analítiques que mostren malaltia hepàtica, sinó també a aquells que han estat exposats a situacions de risc d’infecció, per exposició a sang o a material potencialment infectat o per ser fills de mares portadores. Es coneix que el retard en el diagnòstic permet la progressió de la malaltia i l’aparició de complicacions. També com més pacients estiguin sense diagnosticar, existiran més probabilitats que es produeixin noves transmissions, ja que qui desconeix que pateix hepatitis B no pot prendre les mesures de prevenció necessàries ni per cuidar-se ni per protegir de la malaltia a altres persones.

Tractament de l’Hepatitis B

Es disposa de diversos fàrmacs per tractar l’Hepatitis B. Per tenir informació sobre tot el relacionat amb el tractament veure l’apartat “Fàrmacs disponibles pel tractament de l’Hepatitis B”.

La indicació del tractament de l’hepatitis B ha de ser valorat sempre per l’especialista segons les circumstàncies clíniques i serològiques de cada pacient, pel qual és molt important que totes les persones diagnosticades d’hepatitis B crònica segueixin un control periòdic per un hepatòleg amb experiència.

Cap de les informacions sobre l’Hepatitis B d’aquest lloc web té com a finalitat substituir l’opinió mèdica especialitzada, sinó reforçar-la, així com donar suport i informació fiable al pacient amb hepatitis B i al seu entorn més proper. També volem que la ciutadania pugui accedir a aquesta informació per a què tingui el coneixement necessari per demanar la prova de l’hepatitis B i estigui sensibilitzada i conscienciada sobre la importància d’aquesta malaltia transmissible.

 

Actualització de la Guia de l’AASLD (American Association for the Study of the Liver). Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of Chronic Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance. Hepatology 2018; 67(4): 1560-1599.

13/02/2023

Info de contacte

Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis

Pere Vergés 1, pis 10, desp 12, Hotel d’Entitats La Pau,    08020 – Barcelona

}

Dill-Dij de 09:00-13:30h.

933 145 209 – 615 052 266

      Envia'ns un missatge