Hepatitis D

Ago 19, 2019

INTRODUCCIÓ

L’hepatitis D és una malaltia hepàtica causada pel virus VHD (virus de l’hepatitis Delta) i està considerada com una de les formes més greus d’hepatitis viral. El VHD és un virus defectuós i precisa per a la seva replicació i persistència en el cos humà que existeixi el HBsAg (antigen de superfície del virus B).

L’hepatitis D és una malaltia amb un important impacte en la salut global, per la seva gravetat i pel nombre de persones afectades, aproximadament entre 15 i 20 milions de persones al món. La prevalença del VHD varia entre les diferents parts del món. Globalment, la infecció pel VHD és present en aproximadament el 5% dels portadors d’hepatitis B crònica, per la qual cosa és crucial que al diagnosticar un cas nou d’hepatitis per VHB es determini si també es troba el VHD. La prevalença del VHD en pacients infectats per VHB crònica és encara més gran en algunes regions, incloent determinades parts de Mongòlia, Xina, Rússia, Àsia Central, Pakistan, Turquia, Àfrica i Amèrica del Sud (especialment a la selva amazònica), amb una prevalença del VHD del 60% en pacients infectats per VHB a Mongòlia i Pakistan.

Es defineix com a hepatitis crònica delta la persistència de nivells elevats de transaminases durant més de sis mesos acompanyats de marcadors en sang d’infecció pel VHD, lesions compatibles en la biòpsia hepàtica o tots dos. Considerant globalment les hepatitis víriques, l’hepatitis delta és la menys freqüent, encara que com hem esmentat en el món hi 15 milions de persones infectades pel VHD.

El VHD és un petit virus “satèl·lit” que per realitzar el seu cicle de replicació necessita el virus de l’hepatitis B (VHB). La infecció pel VHD es pot produir en un pacient que ia tenia hepatitis pel VHB situació que s’anomena sobreinfecció, o bé es produeix una infecció simultània del VHB amb el VHD i, en aquests casos s’anomena coinfecció.

Tant la sobreinfecció com la coinfecció poden presentar quadres clínics de hepatitis aguda greu i requerir hospitalització. Les dues situacions solen presentar una evolució clínica diferent: els pacients coinfectats amb VHB / VHD solen evolucionar a la curació; però, els casos de sobreinfecció gairebé sempre evolucionen a la cronicitat i en ocasions poden produir quadres greus de fallada hepàtica o un empitjorament significatiu de l’hepatitis B crònica que ja tenia el pacient. Només excepcionalment la sobreinfecció pel VHD pot produir l’eliminació del VHB.

Transmissió

L’hepatitis delta es transmet de forma similar a l’hepatitis B.

Es transmet per via sanguínia amb la punxada amb xeringues que han estat utilitzades per persones infectades (tatuatges, acupuntura, consum de drogues …), pel fet de compartir objectes d’higiene personal com raspalls de dents, maquinetes d’afaitar, o per transfusions sanguínies (en bancs de sang no segurs), la qual cosa actualment és impossible en el nostre entorn ja que els hemoderivats estan controlats.

La transmissió per via sexual és menys freqüent, de la mateixa manera que la transmissió perinatal (mare a fill), però poden donar-se. Per tant, en l’actualitat els pacients amb més risc de contraure l’hepatitis delta són els usuaris de drogues intravenoses i els politransfundidos com és el cas dels pacients amb hemofília.

En els últims anys s’ha observat una disminució dels casos d’hepatitis delta a causa de la vacunació anti-VHB de tots els infants nascuts, i de les persones que realitzen pràctiques de risc i els seus contactes, els controls dels hemoderivats que es transfonen i en general a la millora de les condicions higienicosanitàries. No obstant això, tot i que es disposa de vacuna anti-VHB, no hi ha un tractament anti-viral eficaç enfront del VHD.

Símptomes

Tant en cas de superinfecció com en cas de coinfecció VHB-VHD, l’hepatitis aguda apareix després d’un període d’incubació d’entre 30 i 180 dies. El pacient pot presentar cansament, pèrdua de gana, febre (no més de 38ºC habitualment), mal de cap i de vegades nàusees, vòmits i icterícia (pigmentació groga de la pell). En altres ocasions la infecció aguda pot passar desapercebuda perquè el pacient gairebé no presenta símptomes. En les anàlisis destaca l’augment de la xifra de transaminases i és possible que hi hagi dos pics d’elevació separats per unes setmanes.

Com ja es va comentar anteriorment, la major part d’aquests pacients evolucionen a la curació. En el cas de la sobreinfecció pot presentar clínicament com una hepatitis aguda amb els símptomes ja descrits, o com un agreujament de la malaltia hepàtica preexistent. En aquests casos el pacient sol evolucionar cap a la cronicitat. La situació més greu és que es presenti l’hepatitis amb fallada hepàtica. El pacient pot presentar alteracions importants del nivell de consciència, icterícia, ascites (acumulació de líquid en la cavitat abdominal), edemes i complicacions infeccioses. Aquests símptomes són conseqüència del deteriorament important de les funcions del fetge. En aquests casos la mortalitat sense trasplantament pot ser elevada. La infecció crònica VHB-VHD pot ser asimptomàtica fins als estadis avançats de la malaltia. En ocasions el pacient presenta alguns símptomes inespecífics com cansament o pèrdua de gana.

Diagnòstic

El diagnòstic de l’hepatitis delta es realitza amb una anàlisi de sang en el qual l’es determina la presència d’infecció per VHB (definida per la positivitat de l’antigen de superfície) i d’anticossos anti-delta. La replicació activa del VHD pot determinar-se per tècniques de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) que no es realitzen de rutina. En algun cas l’especialista podria proposar addicionalment la realització d’una biòpsia hepàtica (examen microscòpic d’un fragment de fetge que s’obté mitjançant punció).

Tractament

Avui dia l’únic tractament aprovat per a l’hepatitis delta és l’interferó pegilat alfa, encara que molt poques vegades és capaç d’eradicar la infecció i és freqüent que apareguin recaigudes en suspendre el tractament. No obstant això, la lesió hepàtica pot millorar i afavorir una millor evolució de la malaltia. Durant el tractament poden aparèixer efectes secundaris ben coneguts com un quadre gripal, alteració de l’estat d’ànim, disminució del nombre de leucòcits i plaquetes, insomni, dolors musculars, etc.

A l’abril del 2018, es va presentar al Congrés de l’EASL a París, un resum del desenvolupament clínic del tractament amb Myrcludex B, el qual és un inhibidor de l’entrada del virus a la cèl·lula hepàtica.

El trasplantament hepàtic pot ser necessari en casos d’insuficiència hepàtica aguda o en pacients amb cirrosi descompensada i/o hepatocarcinoma.

L’hepatitis delta, es considera una malaltia minoritària, afectant especialment països en desenvolupament. Per avançar en el coneixement de la seva història natural, realitzar estudis i assaigs clínics s’ha creat la Xarxa Internacional de l’Hepatitis Delta per a unir els esforços de clínics i pacients en els països afectats. La seva seu està en Alemanya.

 

19/08/2019

Info de contacte

Pere Vergés 1, pis 8, desp 11, Hotel d’Entitats La Pau,    08020 – Barcelona

}

Dill-Dij de 09:00-13:30h.

933 145 209 – 615 052 266

Envia'ns un missatge