Avís legal

oct. 15, 2019

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis”, amb domicili en Carrer Pere Verges, 1 piso 8 despatx 8 Barcelona, 08020 Barcelona amb número de CIF: G-62527106 i correu electrònic de contacte informacio@asscat-hepatitis.org

La informació continguda en https://asscat-hepatitis.org/ constitueix un servei d’informació dels diversos serveis i continguts que ofereix “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis”.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
L’accés a la web https://asscat-hepatitis.org/ exigeix ​​l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en https://asscat-hepatitis.org/, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis”, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis” de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis”.

“Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “ASSCAT” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis” seran objecte de tractament mixta i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis”.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té principalment com a finalitat l’atenció de sol·licituds d’informació per part de tercers i el manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb “Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis”, així com la gestió, administració, informació , prestació i millora dels serveis i continguts, en la genèrica, decideixin consultar.

“Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
“Associació Catalana de Malalts d´Hepatitis” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.