Hepatitis C

Ago 19, 2019

INTRODUCCIÓ

L’hepatitis C és una malaltia hepàtica provocada pel VHC (virus de l’hepatitis C). La infecció pel VHC representa un problema sanitari de gran magnitud a nivell mundial i és un dels majors reptes globals de Salut Pública.

La informació sobre l’Hepatitis C la podeu trobar en els apartats i subapartats en què es subdivideix aquesta informació i que estan desglossats a la dreta de la pantalla.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va elaborar un Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C a Espanya que podeu descarregar aquí.

Més de la meitat de les infeccions agudes per VHC progressen a la cronicitat i provoquen una malaltia crònica del fetge de gravetat variable. El curs evolutiu de l’hepatitis crònica degut al VHC és normalment molt lent i les complicacions de la malaltia no es manifestes fins 20 o 30 anys després de la infecció, però una proporció que oscil·la entre el 20 i el 40% dels pacients, desenvolupen una cirrosi o un hepatocarcinoma. A la vista d’aquestes dades l’hepatitis C és una malaltia que preocupa als pacients que la pateixen i als especialistes que els atenen.

Diagnòstic de la infecció per VHC

Es realitza mitjançant exàmens analítics, determinació de l’anti-VHC i del RNA del VHC del sèrum, pel que la identificació dels pacients infectats podria fer-se fàcilment si aquells que es troben o s’han trobat en situacions de risc fossin sotmesos a les anàlisis pertinents. Aquestes proves haurien de fer-se no només als pacients amb manifestacions clíniques o analítiques que mostren malaltia hepàtica, sinó també a aquells que han estat exposats a situacions de risc d’infecció, per exposició a sang o a material potencialment infectat.

Segons l’opinió dels especialistes els retards en el diagnòstic permeten la progressió de la malaltia i l’aparició de complicacions. També com més pacients estiguin sense diagnosticar més probabilitats existeixen que es produeixin noves infeccions, ja que qui desconeix que pateix hepatitis C no pot prendre mesures de prevenció ni per cuidar-se ni per evitar transmetre la malaltia a d’altres persones.

Tractament de l’Hepatitis C

Actualment, es disposa ja de molts fàrmacs per tractar l’Hepatitis C. Per tenir informació sobre totes aquestes possibilitats de tractament veure l’apartat Fàrmacs disponibles pel tractament de l’Hepatitis C.

El tractament que pot curar l’hepatitis C hauria d’oferir-se a tots els pacients que no presenten contraindicacions, però a la pràctica es proposa a una proporció insuficient d’ells, ja que la majoria de persones infectades no han estat encara diagnosticades. Per pal·liar aquesta greu situació seria bàsic que els ciutadans rebessin informació i que des de l’administració sanitària es potenciés una actitud proactiva i compromesa dels metges d’Atenció Primària per diagnosticar els casos ocults i el cribratge de la població que es consideri segons els estudis epidemiològics en marxa.

Cap de les informacions sobre l’Hepatitis C d’aquest lloc web té com a finalitat substituir l’opinió mèdica especialitzada, sinó reforçar-la, així com donar supor i informació fiable al pacient amb hepatitis C i al seu entorn més proper. També pretenem que la ciutadania pugui accedir a aquesta informació perquè tingui el coneixement necessari per demanar la prova de l’hepatitis i estigui sensibilitzada i conscienciada sobre la importància d’aquesta malaltia transmissible.

19/08/2019

Info de contacte

Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis

Pere Vergés 1, pis 8, desp 11, Hotel d’Entitats La Pau,    08020 – Barcelona

}

Dill-Dij de 09:00-13:30h.

933 145 209 – 615 052 266

Envia'ns un missatge