Hepatitis C

febr. 13, 2023

INTRODUCCIÓ

L’hepatitis C és una malaltia hepàtica provocada pel VHC (virus de l’hepatitis C). La infecció pel VHC representa un problema sanitari de gran magnitud a nivell mundial i és un dels majors reptes globals de Salut Pública.

El 2015 l’OMS va reconèixer que les hepatitis víriques són un problema greu de salut, així com pel desenvolupament sostenible dels països. El 2016 va publicar la primera Estratègia Mundial del Sector de la Salut contra les Hepatitis Víriques, i contribueix a donar compliment a l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250578/1/WHO-HIV-2016.06-spa.pdf?ua=1

La informació sobre l’Hepatitis C la podeu trobar en els apartats i subapartats en els quals es subdivideix aquesta informació que estan desglossats a la dreta de la pantalla.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va elaborar un Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C a Espanya que es pot descarregar aquí.

L’hepatitis per VHC pot causar una malaltia lleu o evolucionar a la cronicitat i a més és causa de càncer de fetge. Més de la meitat de les infeccions agudes per VHC progressen a la cronicitat i ocasionen una malaltia crònica del fetge de gravetat variable. El curs evolutiu de l’hepatitis crònica deguda al VHC és normalment molt lent i les complicacions de la malaltia no es manifesten fins a 20 o 30 anys després de la infecció, però una proporció que oscil·la entre el 20% i el 40% dels pacients, desenvolupen una cirrosi o un hepatocarcinoma. A la vista d’aquestes dades l’hepatitis C és una malaltia que preocupa als pacients que la pateixen i als especialistes que els atenen. 

Diagnòstic de la infecció per VHC

Es realitza per una simple analítica, amb determinació de l’anti-VHC i del RNA del VHC del sèrum. Actualment, mitjançant el diagnòstic en un sol pas, doncs d’una forma automàtica en el laboratori, quan es detecta un cas anti-VHC+ de forma automàtica es realitza la prova de confirmació del RNA del VHC. Pel que la identificació dels pacients infectats podria fer-se fàcilment si aquells que es troben o s’han trobat en situacions de risc fossin sotmesos a les analítiques pertinents. Aquestes proves haurien d’efectuar-se prioritàriament als pacients amb manifestacions clíniques o analítiques de malaltia hepàtica, o si han estat exposats a situacions de risc d’infecció, per exposició a sang o a material potencialment infectat. Actualment s’estan realitzant estudis i proves de cribratge per detectar els casos positius en persones de la població en general, que no es saben portadores de la infecció.

Segons l’opinió dels especialistes, el retard en el diagnòstic i el tractament curatiu afavoreix la progressió de la malaltia i l’aparició de complicacions. També com més pacients estiguin sense diagnosticar més probabilitats existeixen que es produeixin noves infeccions, ja que qui desconeix que pateix hepatitis C no pot prendre mesures de prevenció ni per cuidar-se ni per evitar transmetre la malaltia a altres persones.

Tractament de l’Hepatitis C

Actualment, es disposa de fàrmacs pangenotípics per curar l’Hepatitis C. Per tenir informació sobre totes aquestes possibilitats de tractament veure l’apartat: “Fàrmacs disponibles pel tractament de l’Hepatitis C”.

És bàsic que els ciutadans rebin informació i que des de l’administració sanitària es potenciï una actitud proactiva i compromesa dels metges d’Atenció Primària per diagnosticar els casos ocults i el cribratge de la població que es consideri segons els estudis epidemiològics en marxa.

Més informació a les Guies Clíniques publicades:

  • Guia de l’AEEH (Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge) de març del 2017, amb actualització al juliol del 2018. Es pot descarregar clicant aquí.
  • Guia de l’AASLD (American Association for the Study of Liver) d’octubre del 2017, i Practice Guidelines And Guidance, update November 2018. Es pot descarregar clicant aquí. 
  • Guia de l’EASL (European Association for the Study of Liver), update August 2018. Es pot descarregar clicant aquí.

 

Cap de les informacions sobre l’Hepatitis C d’aquest lloc web té com a finalitat substituir l’opinió mèdica especialitzada, sinó reforçar-la, així com donar suport i informació clara, de confiança i actualitzada al pacient amb hepatitis C i al seu entorn més proper. També pretenem que la ciutadania pugui accedir a aquesta informació per a què tingui el coneixement necessari per demanar la prova de l’hepatitis C i estigui sensibilitzada i conscienciada sobre la importància d’aquesta malaltia transmissible, que actualment es pot curar amb un tractament a base de pastilles.

13/02/2023

Info de contacte

Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis

Pere Vergés 1, pis 10, desp 12, Hotel d’Entitats La Pau,    08020 – Barcelona

}

Dill-Dij de 09:00-13:30h.

933 145 209 – 615 052 266

      Envia'ns un missatge