Portal de Transparència

Memòria d'activitats de l'Associació Catalana de Pacients Hepàtics (ASSCAT) 2020.
Memòria d'activitats de l'Associació Catalana de Pacients Hepàtics (ASSCAT) 2019.
Memòria de l'Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis (ASSCAT) 2018.