Notícies de premsa

En aquesta secció, l’ASSCAT selecciona articles de la premsa digital que contenen informació actual sobre les hepatitis i que considerem d’interès per als usuaris d’aquest lloc web.