En reconeixement a la seva destacada dedicació i compromís amb l’atenció al pacient, Marta Carol Perdiguer ha estat guardonada amb el premi “Rising Star 2023”.

Aquest prestigiós premi destaca a les infermeres hepàtiques emergents i als professionals de la salut que prioritzen el benestar de les persones amb malalties hepàtiques i tenen com a objectiu millorar la seva experiència general.

La passió de Marta Carol Perdiguer pel seu treball s’ha reflectit en la seva atenció excepcional a pacients amb malalties hepàtiques cròniques, especialment aquells que lluiten contra la cirrosi hepàtica descompensada.

El seu paper fonamental en l’equip H2020 LIVERHOPE, supervisant als pacients involucrats en els assajos de seguretat i eficàcia, va ser clau per a la seva finalització exitosa. A través de la seva participació directa i el temps que va passar amb els pacients i les seves famílies, va fomentar la confiança i va encoratjar la seva participació activa en els assajos.

Entenent el profund impacte que té el diagnòstic d’una malaltia hepàtica, especialment en estadis avançats, Marta Carol Perdiguer es va embarcar en la seva tesi doctoral, aprofundint en l’estigma que viuen els pacients i les seves famílies. Des de llavors, ha publicat articles i participat en fòrums, donant llum sobre aquest important tema i advocant per millors sistemes de suport.

Com a part del projecte LIVERSCREEN, ha visitat centres d’atenció primària de salut, interactuant amb infermeres i metges generals per emfatitzar el valor i els mèrits de la detecció temprana. Les seves habilitats han donat com a resultat una major consciència i una major participació, el que ha permès que els proveïdors d’atenció mèdica assumeixin un paper més actiu en la cura del fetge dels seus pacients.

Així mateix, ha establert un cercle de treball en xarxa a Barcelona, que reuneix a infermeres amb un nou interès en les malalties del fetge. Més enllà de les seves funcions pràctiques d’infermeria, Marta Carol Perdiguer ha pres la iniciativa en el disseny de cursos de formació per infermeres d’atenció primària i hospitalària, centrant-se en diversos aspectes de la malaltia hepàtica i l’atenció integral del pacient, inclòs el paper crucial dels cuidadors. La seva investigació sobre els reptes que enfronten els cuidadors en aquesta població de pacients s’ha traduït en tallers i programes de capacitació per infermeres.

 

Font: easl.eu

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post