Investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD han participat en un nou article de revisió sobre la cirrosi hepàtica publicat a la revista The Lancet.

En concret, Pere Ginés, cap del Servei d’Hepatologia del Clínic i del grup d’investigació sobre ‘Malalties cròniques del fetge: mecanismes moleculars i conseqüències clíniques de l’IDIBAPS’, i cap de grup del CIBEREDHD, és el coordinador del treball.

La cirrosi hepàtica, amb independència del seu origen (infecció per hepatitis B o C, malaltia de fetge gras no alcohòlic o consum d’alcohol) és una malaltia prevalent a tot el món amb una elevada mortalitat associada.

És responsable de prop d’un milió de morts al món cada any, dos milions si es tenen en compte les causes víricas de la malaltia i el càncer hepàtica, que pel general s’associa amb la cirrosi. A més, provoca un gran nombre d’hospitalitzacions que tenen un impacte molt negatiu en els sistemes sanitaris.

La cirrosi apareix després d’un llarg període d’inflamació en el fetge de forma contínua que provoca una fibrosi hepàtica, en la qual el teixit normal del fetge és substituït per cicatrius de teixit fibrós i nòduls hepàtics, i que afecta al funcionament normal de l’òrgan.

Aquesta malaltia evoluciona des d’una fase asimptomàtica, anomenada cirrosi compensada, fins a la fase simptomàtica, o cirrosi descompensada. El maneig de la cirrosi hepàtica es centra en el tractament de les causes i complicacions i pot acabar requerint un trasplantament de fetge en algunes ocasions.

L’article de revisió aprofundeix en la càrrega que suposa aquesta malaltia en el sistema sanitari, les causes i factors de risc i les recomanacions pel diagnòstic i tractament. “Posem un especial focus en la detecció precoç de la malaltia, gràcies a nous sistemes de cribratge per detectar la malaltia hepàtica de forma temprana, i la prevenció de les complicacions de la cirrosi”, explica Ginés.

L’article descriu també els mecanismes fisiopatològics que intervenen en la progressió i les complicacions per posar les bases del tractament de la malaltia. Els autors de l’article resumeixen el tractament de les diferents complicacions en base a l’evidència científica, pel que constitueix un resum excel·lent per a què els professionals sanitaris puguin tenir solucions als seus dubtes o preguntes sobre el tractament en un sol article sense haver de recórrer a múltiples publicacions.

La revisió, a més, dedica un apartat al paper de les infermeres en la cura del pacient amb cirrosi hepàtica. En els últims 20 anys, les infermeres s’han incorporat al tractament de diferents malalties cròniques com la diabetis o les malalties pulmonars, el que no ha succeït en les malalties hepàtiques.

La cirrosi és una malaltia en la qual es poden realitzar grans innovacions en cures infermeres degut a les característiques i la progressió de la malaltia.

L’atenció als pacients amb cirrosi inclou actuacions tant a nivell hospitalari com comunitari. “Les infermeres no només proporcionen continuïtat en la cura del pacient, sinó que també fomenten la responsabilitat i proporcionen l’educació terapèutica per a què el propi pacient cuidi de si mateix. Les infermeres han de jugar un paper important en la detecció i la cura dels pacients amb cirrosi hepàtica”, senyala Núria Fabrellas, una de les autores de l’article, infermera i Professora Titular d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Clínic de la Universitat de Barcelona, membre de l’equip de l’IDIBAPS i del CIBEREHD.

 

Font: infosalus.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post