Investigadors de l’Hospital Universitari de Copenhague (Dinamarca) han desenvolupat una prova que permet detectar el VIH, l’hepatitis B i l’hepatitis C a partir d’una sola gota de sang, que han presentat en el Congrés Europeu de Microbiologia Clínica y Malalties Infeccioses (ECCMID), que es celebra a Copenhague.

Més d’un milió de persones a l’any moren a causa de l’hepatitis B o l’hepatitis C. 650.000 persones moren anualment per causes relacionades amb el VIH i 1,5 milions adquireixen el virus. L’Organització Mundial de la Salut ha fet de l’eliminació dels tres virus pel 2030 una de les seves estratègies mundials, però es necessiten noves proves si es vol reduir el nombre de casos.

La prova més comuna per detectar l’hepatitis B, l’hepatitis C i el VIH consisteix en extreure una mostra de sang d’una vena amb una agulla. Encara que aquest mètode funciona molt bé, existeix un reservori potencialment gran de les tres malalties en llocs on aquest mètode no és adequat.

Pot tractar-se de presons, centres de rehabilitació de drogodependents i albergs per a persones sense llar, on la presa de mostres de sang venosa no sempre és adequada, o països on l’enviament i emmagatzematge refrigerat de les mostres de sang pot resultar complicat.

D’altres alternatives són les anàlisis de taques de sang seca, en les quals s’analitza una sola gota de sang per detectar àcid nucleic dels tres virus.

Stephen Nilsson-Moller i els seus col·legues del Departament de Microbiologia Clínica de l’Hospital Universitari de Copenhague han avaluat una d’aquestes proves. Per realitzar-la es punxa el dit de la persona i es recullen algunes taques de sang en paper de filtre i es deixen assecar.

A continuació, l’equip d’anàlisi Hologic Panther System utilitza una tècnica denominada amplificació mediada per transcripció per analitzar una de les taques de sang en busca de material genètic dels tres virus. L’anàlisi està dissenyat per realitzar-se, i normalment es realitza, en mostres líquides de plasma o sèrum, no en les mostres seques emprades aquí.

Es van analitzar 20 mostres amb quantitats conegudes de VIH, hepatitis B i hepatitis C mitjançant el mètode de la taca de sang seca (60 en total) i es van detectar els virus en totes les mostres.

També es va diluir el plasma per determinar el límit inferior de detecció. Això va demostrar que era possible detectar els virus a nivells molt inferiors als quals es troben normalment en pacients no tractats.

Nilsson-Moller destaca que han demostrat que, amb els equips hospitalaris existents, és possible detectar el VIH, l’hepatitis B i l’hepatitis C a partir d’una sola gota de sang.

“La prova de la taca de sang seca és ideal per a llocs on es vol utilitzar una agulla per raons de seguretat o on és menys pràctic. Per exemple, en presons, centres de rehabilitació de drogodependents i albergs per a persones sense llar. També és adequar per a països en desenvolupament o llocs on es corre el risc que la mostra de sang es faci malbé abans de ser traslladada a un laboratori que pugui analitzar-la”.

“Les mostres de sang han d’analitzar-se en sis hores si es conserven a temperatura ambient, mentre que les taques de sang seca poden durar nou mesos sense refrigeració”, apunta.

 

Font: infosalus.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post