Bulevirtide és una cura potencial per a les hepatitis B i D

30/04/2019 | Articles, Notícies de premsa

Bulevirtide, anteriorment conegut com a Myrcludex B, va conduir a la supressió del virus de l’hepatitis delta (VHD) i una cura funcional del virus de l’hepatitis B (VHB) en algunes persones amb ambdós virus quan es va combinar amb interferó pegilat alfa-2a, segons una presentació al Congrés Internacional del Fetge 2019 de Viena.

“Els resultats d’aquest assaig suggereixen que bulevirtide és un tractament prometedor per a la infecció crònica per VHD, i que la combinació de bulevirtide i peg-IFN-alfa té el potencial de curar la coinfecció VHB/VHD en alguns pacients”, va explicar el professor Heiner Wedemeyer, de l’Hospital Universitari d’Essen a Alemanya.

L’hepatitis delta és un virus defectuós que només es pot replicar en presència del VHB. Durant anys o dècades, l’hepatitis B crònica pot conduir a una malaltia hepàtica avançada que inclou cirrosi, càncer de fetge i insuficiència hepàtica terminal. La progressió de la malaltia hepàtica és més agressiva en les persones amb coinfecció per VHB/VHD que en aquelles només amb VHB.

Actualment no existeix una teràpia aprovada per VHD, tot i que de vegades es tracta amb peg-IFN-alfa. Els antivirals de nucleòsids/nucleòtids per a l’hepatitis B, com tenofovir disoproxil fumarato (Viread), tenofovir alafenamida (Vemlidy) i entecavir (Baraclude), poden suprimir la replicació del VHB durant la teràpia, però pel general no condueixen a una cura, com ho indica l’antigen de superfície de l’hepatitis B (HBsAg) depuració i seroconversió d’anticossos.

Bulevirtide és un inhibidor d’entrada experimental que s’uneix al receptor que el VHB usa per ingressar a les cèl·lules hepàtiques (conegut com polipèptid de transport de taurocolat de sodi o NTCP), el que interfereix amb el cicle de vida del VHB i evita la replicació del VHD.

Wedemeyer va presentar els resultats d’un assaig clínic de fase 2b que va avaluar la seguretat i l’eficàcia de bulevirtide més interferó pegilat alfa-2a. A la reunió de l’EASL de l’any passat, es va presentar un estudi de bulevirtide en combinació amb tenofovir DF. Aquest estudi va mostrar que, tot i que bulevirtide va suprimir la replicació del VHB i el VHD, generalment no va conduir a una cura.

El present estudi va incloure a 60 persones amb coinfecció per VHB/VHD. Van ser assignats a l’atzar a quatre braços de tractament:

  • 180 mcg només de peg-IFN-alfa-2a.
  • 2 mg de bulevirtide més peg-IFN-alfa-2a.
  • 5 mg de bulevirtide més peg-IFN-alfa-2a.
  • 2 mg només de bulevirtide.

Peg-IFN-alfa-2a es va administrar com una injecció subcutània un cop per setmana, mentre que el bulevirtide es va administrar com una injecció diària. Tots els participants van ser tractats durant 48 setmanes amb un període de seguiment de 24 setmanes després de completar la teràpia.

Els nivells de càrrega viral de VHD van caure abruptament durant el tractament en els dos braços de teràpia de combinació i modestament en els braços de monoteràpia amb bulevirtide i peg-IFN-alfa. Però mentre els nivells d’ARN del VHD es van recuperar després d’interrompre el tractament en els dos grups de monoteràpia i de combinació de 5 mg, va romandre suprimit en el braç combinat de 2 mg, segons Wedemeyer.

Nou de 15 persones (60%) que van prendre la combinació de 2 mg de bulevirtida i sis de 15 (40%) que van prendre la combinació de 5 mg van assolit un ARN del VHD indetectable al final del tractament en la setmana 48, en comparació amb dues persones (13%) a cada braç de monoteràpia. A les 72 setmanes, vuit (53%) i quatre (27%) persones en els respectius braços combinats encara havien suprimit el VHD, però cap en els braços de monoteràpia va tenir una supressió sostinguda.

A més, sis de les 15 persones en el braç combinat de 2 mg i dues de les 15 en el grup combinat de 5 mg van tenir una disminució major que 1 logarítmica o HBsAg indetectable en la setmana 72. A l’observar ambdós braços combinats, el 27% va tenir una pèrdua de HBsAg i 20% de seroconversió experimentada, considerada una cura funcional, segons Wedemeyer. Cap dels que van prendre monoteràpia va tenir pèrdua de HBsAg o seroconversió.

La normalització de l’enzim hepàtic ALT es va observar en el 37% de les persones que van prendre les combinacions i en el 67% dels que van prendre bulevirtide només a les 48 setmanes. Però mentre que la normalització d’ALT es va mantenir en els braços combinats, es va perdre en el braç de monoteràpia bulevirtide.

“El tractament va ser generalment segur i ben tolerat. No es van produir events adversos greus durant el període de tractament i no va haver-hi interrupcions degut als efectes secundaris relacionats amb el bulevirtide”, va informar Wedemeyer. Es van observar un total de 155 events adversos relacionats amb bulevirtide fins a la setmana 72, la majoria d’ells lleus. Les sals biliars van augmentar durant el tractament, però van tornar a la normalitat poc després d’interrompre el tractament. La majoria dels events adversos es van relacionar amb peg-IFN-alfa, que es sap que és difícil de tolerar.

“La inhibició de l’entrada amb bulevirtide en combinació amb peg-IFN-alfa-2a té un potencial curatiu en pacients amb coinfecció crònica d’hepatitis B/D”, van concloure els investigadors. “Les dades presentades indiquen un paper futur pel tractament de l’hepatitis B crònica”.

Wedemeyer va notar que aquest és l’assaig clínic més gran i els millors resultats mai vistos pel VHD. Donat que els nivells del virus es van recuperar després d’interrompre la teràpia, va dir que s’exploraran les durades més prolongades del tractament en els estudis de fase III.

 

Font: infohep.org

Referència: Wedemeyer H et al. Final results of a multicenter, open-label phase 2 clinical trial (MYR203) to assess safety and efficacy of myrcludex B in combination with PEG-interferon alpha 2a in patients with chronic HBV/HDV co-infection. The International Liver Congress, Vienna, abstract GS-13, 2019. Journal of Hepatology 70:e81, 2019.

Notícia traduïda per l’ASSCAT

30/04/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post