Hepatocarcinoma

Estadiatge

Estadiatge

La classificació dels pacients diagnosticats de HCC en grups segons el pronòstic del tumor i en conseqüència la teràpia indicada per a cada grup, són els Objectius dels sistemes de estadiatge. Actualment, a nivell internacional, hi ha tres sistemes de estadificació clínics-quatre patològics, el més acceptada globalment i utilitzada en nostre medi com a sistema d’estadiatge, es la clasificacion del HCC Proposta por l’Hospital Clínic de Barcelona (sigles en anglès BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer). La classificació BCLC es àmpliament acceptada en la pràctica clínica i también s’utilitza en molts assajos clínics per establia l’eficàcia de nous fàrmacs enfront del HCC. El 2010, la AASLD públics sobre Recomanacions sobre els sistemes d’estadiatge per al HCC. Aquests sistemes Han avaluar el pronòstic del HCC, teniéndo en Compte en quina etapa es Troba el tumor, La funció hepàtica de base i l’estat físic de la persona. El BCLC és l’únic sistema que té en compte aquests tres factors.

La funció hepàtica es mesura amb la puntuació de Child-Pugh per avaluar el pronòstic i la gravetat de la cirrosi (veure taula 2) i l’estat físic del pacient s’avalua amb el Performance Status test.

Per a la classificació del HCC s’han de documentar les característiques dels tumors com ara la mida, diàmetre màxim, nombre de lesions, ubicació dels tumors, invasió vascular i qualsevol malaltia extrahepàtica. Per estudiar si hi ha malaltia extrahepàtica al estadiatge s’utilitzen les següents proves: TAC de tòrax, d’abdomen i de pelvis i gammagrafia òssia.

 

20/06/2018

Info de contacto

Pere Vergés 1, piso 8, desp 11, Hotel d’Entitats La Pau,    08020 – Barcelona

}

L-J de 09:00-13:30h.

933 145 209 – 615 052 266

    Envíanos un mensaje