Malgrat que en els últims anys el trasplantament de fetge ha avançat a un ritme vertiginós, encara queda molt camí que recórrer de la mà de les últimes tecnologies i innovacions per fer front als reptes actuals i futurs.

Al nostre país es realitzen cada any aproximadament 1.200 trasplantaments de fetge. En els últims anys, s’han produït avenços significatius en les tècniques de trasplantament, el que ha reduït considerablement la mortalitat peritrasplantament. La tècnica quirúrgica s’ha anar estandarditzant al llarg dels anys, passant de mitja durada de les intervencions des de 12 hores a les 5 hores.

A més,  tal i com explica Dra. Gloria Sánchez-Antolín, de l’Hospital Universitari Río Hortega, “un dels avenços més significatius ha estat la taxa de donació que es fan amb un altre tipus de donants. És a dir, ara no només donem fetge quan hi ha mort cefàlica, també amb cor aturat.

No obstant, aquest avenços no serien realitat sense la tecnologia. “A nivell tècnic, s’ha anat innovant i s’han resolt problemes que, en principi, semblaven inabordables, explica la Dra. Salcedo, Cap de Secció d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón i experta de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge.

En aquest context, actualment hi ha quatre àrees d’innovació que convé destacar. D’una banda, la necessitat d’implementar intel·ligència artificial i eines de machine learning per estudiar les complicacions a llarg termini dels trasplantats i realitzar un emparellament adequat de donant-receptor, immunosupressió de precisió, diagnòstic anatomopatològic de precisió i analítica intel·ligent.

En segon lloc, les professionals han incidit en la importància de la introducció de màquines de perfusió per preservació dinàmica, que permetrà recuperar empelts fins ara descartats, manipular-los farmacològica i genèticament, així com, adaptar-los als receptors concrets.

La tercera de les àrees d’innovació és l’extensió de les indicacions de trasplantament a altres tumors hepàtics i de la via biliar diferents de l’hepatocarcinoma. En aquest context, s’estan desenvolupant estudis clínics per trasplantament de casos seleccionats de metàstasis hepàtiques d’origen colorrectal, colangiocarcinoma hiliar extrahepàtic i colangiocarcinoma intrahepàtic. Per últim, també es té present la bioenginyeria, que permetrà la regeneració d’òrgans, així com la disponibilitat d’una “fàbrica d’òrgans específics per a cada receptor”.

Reptes als quals fer front

L’avenç vertiginós de les noves tecnologies en aquesta àrea ve impulsat per la importància d’enfrontar-se als reptes que el fetge i les seves patologies, cada cop més prevalents, imposen. “La nostra intenció és prevenir que els malalts arribin al trasplantament. Hem de tractar la malaltia hepàtica, diagnosticar casos desconeguts d’hepatitis C, perquè sabem que encara hi ha pacients que la tenen, però és una malaltia sense símptomes i en les fases inicials de vegades és difícil buscar-lo. Ara mateix la nostra prioritat és eliminar l’hepatitis C i trobar als malalts sense diagnosticar, perquè si els tractem pot evitar-se el trasplantament”, detalla la Dra. Gloria Sánchez-Antolín.

Així mateix, també recalca la importància de prevenir la malaltia en altres aspectes. La cirrosi associada a altres virus, l’alcohol o l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH, per les seves sigles en anglès), la malaltia hepàtica per dipòsit de greix i l’obesitat són les amenaces actuals. Per això, “són necessàries les vacunes contra el virus de l’hepatitis i les campanyes per recordar que l’alcohol també pot matar i la importància de l’exercici físic per evitar el fetge gras”.

D’altra banda, la Dra. Salcedo posa el punt de mira en el futur. Volem seguir avançant i incorporant noves tecnologies i mitjans per anar responent a les necessitats que vagin sorgint. Fins ara hi ha hagut un constant progrés i volem que no sigui finit, que es faci poc a poc, de la forma més eficaç i amb els millors resultats.

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post