Guies de tractament de COVID-19 de National Institutes of Health

12/05/2020 | Notícies de premsa

Aquest rellevant document va ser desenvolupat amb l’objectiu d’informar als clínics sobre el maneig dels pacients amb COVID-19. Aquestes guies estan basades en l’evidència científica amb què es compta fins al moment, així com en opinions d’experts.

Les guies divideixen la COVID-19 en cinc categories clíniques:

  1. Pacients asimptomàtics o pre-simptomàtics: individus amb una prova positiva per a SARS-CoV-2, però que no tenen símptomes.
  2. Malaltia lleu: individus que tinguin símptomes respiratoris, perè sense dispnea i amb un estudi d’imatge de tòrax normal.
  3. Malaltia moderada: individus amb evidència de pneumònia clínica o radiològica, i saturació d’oxigen >93% aire ambient.
  4. Malaltia severa: individus amb taquipnea > 30 respiracions per minut; saturació d’oxigen <93% aire ambient; PaO2/FiO2 <300, o infiltrats pulmonars >50% en la imatge de tòrax.
  5. Malaltia crítica: aquells amb falla respiratòria, xoc sèptic, i/o disfunció multiorgànica.

Les guies fan les següents recomanacions a dones embarassades: en cas de requerir hospitalització es suggereix realitzar monitoreig uterí i fetal freqüent; fer un pla individualitzat de part, no és necessari induir-lo. De ser possible, és desitjable esperar la negativització de la mare per COVID-19 abans del part per disminuir la possibilitat de transmissió al nounat. Es suggereix que la cura d’aquestes pacients sigui duta a terme per un equip multidisciplinari.

El pla de lactància materna d’una pacient amb COVID-19 ha de ser individualitzat; de ser possible, extreure la llet, o si és directa, es suggereix extremar higiene abans i després de l’extracció d’aquesta, i considerar que un individu sa alimenti al nounat. En cas de mare de lactància directa es suggereix extremar la higiene, i que la mare usi mascareta.

Les guies donen recomanacions per a pacients crítics, suggerint que els treballadors de la salut han d’usar mascaretes N95 en àrees on es generin aerosols (proporcionen una llista dels procediments mèdics que generen aerosols).

Així mateix, s’aconsella que els pacients que requereixin intubació endotraqueal siguin intubats pel personal més expert i amb videolaringoscopi, si està disponible.

Suggereixen que es tractin de minimitzar els procediments que generen aerosols en la unitat de teràpia intensiva, i de ser possible, es realitzin en una habitació de pressió negativa.

El panel no recomana l’ús rutinari d’esteroides en pacients en ventilació mecànica invasiva sense síndrome d’insuficiència respiratòria aguda.

Menciona que actualment no hi ha suficient informació per suggerir antibiòtics d’ampli espectre en pacients amb malaltia severa o crítica en absència d’una altra indicació d’antibiòtic, i que en els pacients ventilats sense diagnòstic confirmat de COVID-19 és preferible tractar d’obtenir una mostra respiratòria baixa, com un aspirat endotraqueal, més que hisopat nasal.

Quant al tractament, menciona que actualment no hi ha suficient evidència de recomanar o no hidroxicloroquina, remdesivir, plasma convalescent, immunoglobulina, o inhibidors d’interleucines.

Així mateix, desaconsellen utilitzar la combinació hidroxicloroquina amb azitromicina, per les toxicitats descrites d’aquesta combinació; de lopinavir/ritonavir, o un altre inhibidor de proteasa per farmacodinàmia desfavorable i per informació clínica disponible, que ha estat negativa, i de l’ús de interferó per la toxicitat associada a aquesta teràpia, i falta d’eficàcia.

Aquestes guies continuaran sent actualitzades, donat que la informació clínica sobre el maneig òptim d’aquests pacients evoluciona ràpidament.

El més important:

El desenvolupament d’aquestes guies pels instituts de salut dels Estats Units és de suma importància per informar als clínics del maneig de COVID-19. Les guies continuaran sent actualitzades freqüentment.

 

Font: medscape.com

Referència: NIH. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment guidelines. Consultado en versión electrónica. Fuente

12/05/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post