La Conferència va començar amb la intervenció del Dr. Moreso, cap de la Unitat de Trasplantats Renals de l’Hospitall Vall d’Hebron i president de la Societat Catalana de Trasplantaments, explicant la terminologia del SARS-CoV-2 (COVID-19) i com es transmet el virus en la comunitat en forma de gotes d’aigua tossint, respirant o esternudant. Per això, va indicar que és necessari protegir-se mantenint la distància de seguretat de 2 metres, portant mascareta i rentant-se freqüentment les mans.

Als hospitals, molts dels ingressats per diferents malalties van ser contagiats per la COVID-19. En aquest punt, es va prendre la decisió d’aturar els trasplantaments per mantenir la seguretat dels pacients.

Tots els llits del Vall d’Hebron (700) van ser destinats a la COVID-19 i els malalts sense virus van ser reubicats a les unitats de Manterno-Infantil i Traumatologia.

El Dr. Moreso va indicar el percentatge d’afectats per la COVID-19, així com va fer referència a l’impacte que ha tingut a nivell professional i humà. Va destacar que en aquestes circumstàncies les donacions d’òrgans han caigut en picat. Per això, va mostrar un gràfic on figuraven les dades de l’any passat i els d’aquest any indicant el bon ritme en què s’havia començat l’any. S’han perdut tant els donants com els trasplantaments.

A l’aturar-se les donacions, la realització dels trasplantaments ha quedat suspesa, amb l’impacte corresponent a la llista d’espera dels pacients. Per tenir una idea de com podien anar les coses: l’any passat, de 1.000 pacients se’n van trasplantar 800.

El recompte de l’afectació de la COVID-19 en els trasplantats es procura que s’unifiqui en un sol estament (ONT, OCATT, Nefrologia) i el Ministeri de Sanitat. Per exemple, segons dades de la tercera setmana de maig de l’ONT (Organització Nacional de Trasplantaments) tenien notificats 335 trasplantats de ronyó susceptibles de tenir la COVID-19.

Quant a la població general, es calcula que s’han infectat unes 5 persones per cada 1.000 habitants. En la població de trasplantats són unes 10, ja que la probabilitat que els trasplantats s’infectin és més alta que en la població general perquè són malalts immunodeprimits.

No s’han comprovat altres variables com el lloc i el barri on viuen i la incidència que el coronavirus ha pogut tenir en ells. Malauradament, la mortalitat ha estat d’1 de cada 4 trasplantats per COVID-19.

Aquesta mortalitat deguda a la infecció en els diversos grups de trasplantaments ha estat:

  • Trasplantaments pulmonars: La incidència ha estat especialment alta.
  • Trasplantaments hepàtics: La incidència ha estat baixa.
  • Trasplantaments coronaris: La incidència ha estat alta.
  • Trasplantaments renals: La incidència ha estat alta.

L’Hospital Clínic, juntament amb el de la Vall d’Hebron, la Clínica Puigvert i l’Hospital de Bellvitge han recollit dades d’uns 30 malalts que han tingut el virus. En aquesta sèrie hi ha 103 infectats de més de 7.000 malalts que tenen a la unitat de seguiment. En definitiva, la prevalença en els trasplantats amb la COVID-19 és el doble que en la població general i tenen més risc de contagiar-se pel virus que la població general.

 

Font: ASSCAT

Autora: Roser Guiñón, voluntària i vocal de l’ASSCAT