L’Hospital Clínic acosta la immunoteràpia a diferents tumors

01/10/2018 | Articles, Notícies de premsa

Un test genòmic nou avança si aquests fàrmacs seran efectius en pacients amb qualsevol tipus de càncer. Aquest descobriment obre la porta a tractar així nous casos.

Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han liderat un estudi que demostra la capacitat d’un biomarcador genòmic de predir la resposta de qualsevol tipus de càncer al tractament amb immunoteràpia. La clau la té PD1, un receptor present en els limfòcits, unes cèl·lules immunològiques clau en la resposta contra el càncer. L’estudi, coordinat pel Cap del Servei d’Oncologia Mèdica del Clínic i del Grup de Genòmica Translacional i Teràpies Dirigides en Tumors Sòlids de l’IDIBAPS, Aleix Prat, demostra que, com més PD1 hi ha en els limfòcits, millor és la resposta a fàrmacs dirigits contra aquesta proteïna.

Fins ara, els investigadors havien identificat diversos mecanismes que permeten a les cèl·lules canceroses eludir el sistema immunològic, i un d’ells és la interacció de la proteïna PD1 en els limfòcits amb PDL1 en les cèl·lules canceroses. Aquestes observacions van portar al desenvolupament de fàrmacs dirigits contra PD1. “Aquests fàrmacs, que es prescriuen per a diversos tipus de càncer, activen els limfòcits que es troben dins del tumor. Però per raons que encara desconeixem, la resposta a aquesta immunoteràpia és molt diferent segons el tipus de càncer”, explica Prat.

Així doncs, mentre que un 40% dels pacients amb melanoma responen al tractament, entre els de càncer de pulmó la xifra cau a la meitat, i en el cas del càncer colorectal s’ensorra fins a un 5%. “Per això, calia identificar biomarcadors que ajudin a predir millor qui respondrà a la immunoteràpia”, hi afegeix l’investigador.

El nou test va demostrar que un 52% dels pacients amb expressió elevada de PD1 responien al tractament anti-PD1 independentment del tipus de càncer, mentre que les respostes en els tumors amb baixa expressió de PD1 eren només d’un 15%, segons s’explica en un article a Annals of Oncology. “El següent objectiu és validar la utilitat del test de PD1 per a la pràctica clínica en un darrer assaig”, explica Prat.

Validat en tres etapes

Els investigadors van començar la recerca analitzant dades de 547 gens, inclòs PD1, en prop de 10.000 tumors i 34 tipus de càncer de la base de dades pública de l’Atles del Genoma del Càncer (TCGA). Allà van veure que els nivells de PD1 en cada tipus de càncer tenien l’associació més forta amb la probabilitat de resposta a la immunoteràpia. El pas següent va ser traslladar aquestes observacions a mostres de tumors de pacients tractats a l’Hospital Clínic. Així, van analitzar el PD1 en 773 mostres de 17 tipus de càncer del biobanc del Clínic-IDIBAPS. “En la nostra sèrie de casos, vam confirmar el mateix que havíem vist en el TCGA malgrat utilitzar mètodes analítics molt diferents”, recorda Laia Paré, investigadora postdoctoral i una de les primeres signants de l’estudi. En veure que la troballa era consistent, van desenvolupar un test genòmic que també es va provar en 117 tumors de pacients tractats amb immunoteràpia al Clínic i altres institucions.

 

Font: elpuntavui.cat

01/10/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post