Entrevista a Wahid Doss y Manal H. El-Sayed: “El camí cap a l’eliminació del VHC a Egipte”

28/01/2019 | Articles, Notícies de premsa

Egipte ha establert un model prototípic pels estats, les organitzacions i els responsables de la formulació de polítiques de programes d’atenció, control i tractament de les persones que viuen amb hepatitis C. 

Pot parlar-nos del que representa el VHC a Egipte?

Durant més de dues dècades, s’ha reconegut que Egipte tenia un dels índexs de prevalença més alt d’infecció pel virus de l’hepatitis C (VHC) a tot el món. L’Enquesta de Salut Demogràfica d’Egipte (EDHS), el 2008 va identificar anticossos contra el VHC entre el 15% de la població de 15 a 59 anys, el 10% de la població estudiada era virèmica i el genotip 4 va ser el principal genotip infectant. Es sap que la campanya nacional amb teràpia anti-esquistosomal parenteral, que va tenir lloc entre finals dels anys cinquanta i vuitanta, ha estat la responsable del reservori de la infecció crònica per VHC a Egipte. Altres factors de risc que han sostingut la transmissió i infecció han estat: transfusió de sang, reutilització d’agulles o pràctiques d’injecció insegures, infecció nosocomial per procediments mèdics i transmissió a la llar.

Els nombrosos estudis epidemiològics publicats han donat lloc a una major sensibilització i defensa sobre la malaltia entre les principals parts interessades, inclosos els metges i les seves associacions, els mitjans de comunicació, els ciutadans i els polítics. Totes les famílies a Egipte han tingut persones de la família afectades pel VHC crònic i amb les seves greus complicacions.

Quan i com es va iniciar l’acció contra l’hepatitis C?

La magnitud del problema va ser reconeguda pel Ministeri de Salut (MS) el 2006, el que va portar a la fundació d’un Comitè Nacional pel Control de l’Hepatitis Viral (NCCVH). El comitè es va encarregar de planificar i implementar una estratègia per a la prevenció i el control de l’hepatitis viral transmesa per la sang, a través d’un model nou d’atenció que garanteixi l’accés nacional al tractament contra el VHC i la prestació contínua d’atenció al pacient. El programa va establir una infraestructura sòlida amb una xarxa nacional de centres de tractament especialitzats en hepatitis virals connectats digitalment, dins de les instal·lacions d’atenció mèdica existents, en totes les regions del país, per millorar l’accés al tractament.

Entre el 2006 i el 2014, l’únic tractament disponible va ser interferó pegilat i ribavirina. Tots els pacients elegibles van poder accedir al tractament i van rebre les seves injeccions setmanalment en els centres de tractament del NCCVH totalment subsidiats pel govern. Durant aquest període, el NCCVH va publicar la primera estratègia pel control de l’hepatitis viral el 2008. Paral·lelament a una estratègia de comunicació que promovia la sensibilització i la prevenció. Pel 2014, més de 350.000 pacients amb VHC crònic havien rebut teràpia amb interferó amb no més del 50% de taxes de resposta virològica sostinguda i amb 165.000 noves infeccions estimades per any.

Està el programa egipci d’eliminació de l’hepatitis C alineat amb l’estratègia de l’OMS?

Sí. Per complementar el programa amb una millor planificació estratègica i operativa i per millorar les activitats preventives, el comitè va sol·licitar l’assistència tècnica de l’OMS i dels Centres de Control de Malalties (CDC) dels Estats Units, el 2011. El grup assessor tècnic (TAG) es va posar en contacte amb experts de totes les disciplines i instal·lacions d’atenció de la salut per a diferents components: cobertura d’infeccions, control, seguretat de la sang, vacunació, així com informació, educació i comunicació; a més del component de cribratge, cura i tractament. L’estratègia i el pla d’acció es van publicar el 2014, en el mateix període en què van ser aprovats els antivirals d’acció directa (AADs) a nivell mundial i els preus van ser negociats per Egipte per la NCCVH i el Ministeri de Salut. La introducció dels AAD, pel programa del VHC a l’1% del seu preu global, va portar a una adopció i ampliació massives, i el programa nacional de tractament del VHC d’Egipte es va convertir en el més gran del món.

Quantes persones han estat avaluades i vinculades a l’atenció fins a la data?

Es va establir un sistema de registre basat en el web des de la introducció dels AAD el 2014. Durant la primera setmana, es van registrar més de 300.000 persones per a rebre tractament, tots estaven al cas de la seva malaltia i tenien contraindicat l’interferó o havien estat no-respondedors. Els pacients amb fibrosi avançada van ser prioritzats inicialment, en els primers 6 mesos després de la introducció dels nous AADs, posteriorment les pautes es van actualitzar sense priorització i tots els pacients rebien règims sense interferó. Directrius pragmàtiques adaptades als entorns locals es van actualitzar, distribuir i implementar regularment en tots els centres afiliats.

Els professionals sanitaris, capacitats en 65 centres ben equipats van poder fer-se càrrec del creixent nombre de pacients, escurçant el temps d’espera entre el diagnòstic i la recepció del tractament i millorant l’accessibilitat pels pacients a menys de 50 km de la seva residència. Mentrestant, la declaració del govern que la malaltia és endèmica juntament amb la defensa presidencial va portar a la producció local d’AADs genèrics d’alta qualitat. Els medicaments es van introduir en el programa nacional durant el tercer trimestre del 2015, a preus encara més assequibles, el que va provocar una ampliació substancial del tractament. S’estima que 2 milions de persones van rebre teràpia antiviral contra el VHC fins el 2018, principalment a través dels pressupostos de despeses governamentals o assegurances de salut, però s’estima que 3 milions romanen sense diagnosticar i desconeixen la seva malaltia.

La iniciativa presidencial i la voluntat política per eliminar el VHC a Egipte pel 2020 van motivar al govern i la comunitat a emprendre un ambiciós programa model d’eliminació per a complir els objectius d’eliminació de l’OMS. Recentment es va llançar un programa de detecció en massa en un programa de prova i tractament dirigit a tota la població adulta “curació com a prevenció” durant el primer any i a tots els menors de 18 anys des del 2019 fins als dos primers trimestres del 2020. En els primers 50 dies de la campanya, es va examinar a més de 10 milions de persones de 9 demarcacions, per a detectar anticossos contra el VHC, a més de diagnosticar malalties no transmissibles, com diabetis, hipertensió i obesitat, en la primera i més gran enquesta mundial del seu tipus. Un programa de monitoreig i avaluació establert i una vigilància estricta determinaran el camí a seguir i l’impacte en la morbiditat i la mortalitat per malaltia hepàtica i la incidència de càncer de fetge.

Quins reptes queden?

Tanmateix, un dels reptes importants amb la infecció per VHC és el fet que no indueix immunitat, i aquells que s’han curat amb AADs continuen en risc de reinfecció. Per tant, és molt poc probable que l’eradicació global i l’eliminació de la infecció per VHC es puguin assolir sense una vacuna. A més, el petit percentatge de pacients que no responen o desenvolupen resistència a la combinació dels AAD actuals necessiten un mecanisme pel diagnòstic i el retractament. La consciència sobre la malaltia i altres infeccions transmeses per la sang que comparteixen la mateixa manera de transmissió ha de mantenir-se i és difícil d’aconseguir, pel que les poblacions de major alt risc hauran de controlar-se.

El compromís presidencial d’eliminar l’hepatitis C, el suport de la societat civil i el compromís de la comunitat i també la producció local d’AADs genèrics diferencia a Egipte d’altres països, i fa possible que l’ampliació massiva del tractament i l’eliminació siguin objectius assolibles. Egipte ha establert un model prototípic pels estats, les organitzacions i els responsables de la formulació de polítiques de programes d’atenció, control i tractament de les persones que viuen amb hepatitis C.

Wahid Doss, Departament de Medicina i Gastroenterologia Hepatològica, Universitat d’El Cairo i president del Comitè Nacional Egipci pel Control de l’Hepatitis Viral.

Manal H. El-Sayed, Departament de Pediatria i Centre d’Investigació Clínica, Universitat d’Ain Shams i membre del Comitè Nacional Egipci pel Control de l’Hepatitis Viral.

 

Font: Butlletí Informatiu de la Fundació Internacional del Fetge (EASL)

Notícia traduïda per l’ASSCAT

28/01/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post