“L’eliminació del VHC requereix de plans globals d’screening”

14/10/2019 | Notícies de premsa

Entrevista a Mariano Gómez Rubio, professor de Medicina a la UEM i especialista en Aparell Digestiu.

Pregunta. Quins reptes existeixen per assolir l’eliminació de l’Hepatitis C?

Resposta. L’eliminació de l’hepatitis C es basa en mesures preventives, el diagnòstic poblacional i el tractament de tots els casos diagnosticats. En aquests tres aspectes existeixen dificultats per la seva posta pràctica les estratègies de les quals estaran condicionades per les peculiaritats epidemiològiques i socials, el sistema sanitari i el nivell econòmic de cada país.

P. Com s’ha d’actuar amb aquelles poblacions més vulnerables?

R. Existeixen poblacions més vulnerables des del punt de vista epidemiològic i del tractament. Els usuaris de drogues injectables, els homes que tenen relacions sexuals amb homes, els ingressats en presons, els emigrants i els refugiats són grups que tenen un major risc d’infecció. Al nostre país, tot i que el sistema sanitari públic permet la seva administració a tots els pacients, existeixen grups com els usuaris de drogues injectades i els immigrants en els quals l’accés és limitat. En aquestes poblacions hauran de realitzar-se mesures específiques per obtenir els millors resultats.

P. Quina importància té el cribratge en el moment actual?

R. El 2016, l’OMS va establir la seva primera estratègia a nivell mundial per a l’eradicació del VHC. Tanmateix, una intervenció global i efectiva és extraordinàriament complexa. Per això, s’ha proposat la microeliminació. Aquesta consisteix en fragmentar l’objectiu global en altres més reduïts i dirigits a segments en els quals resulten més factibles la prevenció i el tractament.

P. Què queda per fer per millorar l’accés a fàrmacs contra el VHC?

R. Al nostre país, el sistema sanitari públic permet la seva administració a tots els pacients. Però hi ha determinats grups com els usuaris de drogues injectades i els immigrants en els quals l’accés al tractament és limitat.

P. Quines han estat les claus de l’èxit en l’abordatge del VHC al nostre país?

R. Fonamentalment que el Ministeri de Sanitat va elaborar el 2015 un Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C al Sistema Nacional de Salut. Aquest pla incloïa entre els seus objectius l’estudi de l’epidemiologia d’aquesta malaltia i establir una estratègia de tractament. Des de llavors més de 130.000 pacients han estat tractats. Però l’objectiu d’eliminació requereix plans globals d’screening que fins a l’actualitat només una minoria de Comunitats Autònomes ha implantat. També la col·laboració dels metges i la resta del personal sanitari que atén a aquests pacients ha estat entusiàstica des del principi.

P. De les mesures adoptades a Espanya, n’existeix alguna que pugui extrapolar-se a altres països que no hagin avançat tant en aquesta matèria?

R. L’elaboració d’un Pla Estratègic amb objectius epidemiològics i de tractament, incloent un nombre molt important de pacients tractats són aspectes claus que poden extrapolar-se a altres països. L’eliminació mitjançant una intervenció global efectiva o bé microeliminació són aspectes necessaris en els països que desitgin progressar en aquest àmbit.

P. Creu que és objectivament possible assolir l’eliminació de la malaltia pel 2030?

R. A Espanya, en el caso que es realitzés l’screening de tota la població seria possible la completa eradicació de l’hepatitis C probablement abans del 2025. No obstant, l’eliminació a nivell mundial, degut a nombrosos condicionants econòmics i culturals, resultarà difícil fins i tot pel 2030.

 

Font: elglobal.net

Notícia traduïda per l’ASSCAT

14/10/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post