L’eliminació de l’hepatitis C en les persones que s’injecten drogues necessita d’una estratègia del sistema de salut

03/10/2018 | Articles, Notícies de premsa

Aconseguir l’eliminació de l’hepatitis C en persones que s’injecten drogues requerirà una estratègia integral del sistema de salut que abordi l’estigma, les barreres a l’atenció, el finançament, la participació de les persones que s’injecten drogues i la devolució dels serveis de tractament a nivell comunitari, segons la revisió de diversos experts publicada al setembre a Liver International.

La revisió d’experts va identificar una sèrie d’accions que han de prendre’s a nivell del sistema de salut per millorar l’accés al tractament i la prevenció per a les persones que s’injecten drogues. Les accions no són només la provisió de serveis, sinó també canvis en la forma en què es dissenyen i es lliuren els serveis. Aquests canvis han de promoure’s des de la part superior del sistema de salut i formar part de la planificació i el monitoreig.

Els autors van identificar les accions relacionades amb cadascun dels sis components del sistema de salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i van destacar les accions relacionades amb la comunicació i la participació com essencials per a la resposta a l’hepatitis C.

La meitat de totes les infeccions per hepatitis C en persones que s’injecten drogues es troben en quatre països: Brasil, Xina, la Federació de Rússia i els Estats Units.

L’evidència d’assajos clínics i estudis observacionals mostra que el programa d’agulles i xeringues i la teràpia de substitució d’opioides redueixen el risc d’adquisició de virus de l’hepatitis C en persones que s’injecten drogues. El tractament antiviral d’acció directa és altament efectiu per curar l’hepatitis C en usuaris de drogues.

No obstant, fer que aquestes intervencions estiguin disponibles i diagnosticar als usuaris de drogues amb hepatitis c i vincular-los a l’atenció mèdica requereix canvis en el sistema de salut per estar disponibles a gran escala. La revisió dels experts va identificar una sèrie d’accions que es poden prendre per millorar l’accés als serveis de tractament i prevenció per a les persones que s’injecten drogues.

Comunicació i participació

Una millor comunicació amb les persones que s’injecten drogues és essencial per millorar l’alfabetització en salut i augmentar la consciència sobre els beneficis del tractament. La promoció de la salut de l’hepatitis C dirigida per iguals lliurada a través d’organitzacions d’usuaris de drogues, juntament amb la participació del pacient en el desenvolupament d’estratègies de comunicació, serà essencial per generar confiança i fer que la informació i els missatges siguin rellevants pels usuaris de drogues. Els treballadors de la salut es beneficiaran d’una capacitació que aborda el llenguatge/terminologia, actituds, pràctiques i polítiques estigmatitzants. Les persones que usen drogues haurien de participar en el disseny i la prestació de serveis d’hepatitis C i també haurien d’estar representades en organismes nacionals que planifiquen estratègies d’eliminació d’hepatitis virals.

Prestació de serveis

L’augment dels punts d’accés per diagnòstic i tractament permetrà a més persones que usen medicaments curar-se de l’hepatitis C. Les proves basades en sang poden presentar una barrera pels usuaris de drogues, ja sigui per les venes danyades per injecció o pel desig d’evitar les agulles. Els usuaris de drogues i les restriccions sobre qui pot extreure sang també poden restringir l’accés a les proves en entorns comunitaris. Les metodologies de prova de punció digital o saliva han de ser recolzades com una ruta alternativa d’atenció. S’ha de promoure el canvi de tasques, o la devolució d’aspectes del tractament i l’atenció a persones que no siguin mèdics, per estendre els treballadors de salut capaços de diagnosticar l’hepatitis C i iniciar a les persones en tractament.

Personal de salut

Seguint la recomanació del canvi de tasques, els experts també recomanen que les estratègies nacionals apuntin a desenvolupar i estendre la força de treball entre iguals. Els models d’atenció basats en iguals són altament acceptables per a les persones que usen drogues i ajuden a generar confiança entre els serveis i els seus usuaris. També s’ha d’ampliar l’educació dels treballadors de la salut sobre l’hepatitis C, amb la finalitat de desenvolupar la capacitat i oferir atenció no estigmatitzadora.

Sistemes d’informació de salut

Els sistemes d’informació de salut es poden usar per donar suport a l’eliminació de l’hepatitis C en les persones que usen drogues al fomentar les proves i monitorejar l’acceptació de les proves i el vincle amb l’atenció. Les alertes electròniques de registres de salut poden permetre la realització de proves en persones que no han estat provades prèviament o en persones que requereixen proves contínues basades en el risc. Han d’existir polítiques sòlides per comunicar com s’usaran les dades i com es protegirà la privacitat. Un registre de tractament d’hepatitis C que pugui capturar els resultats del tractament en entorns comunitaris també és essencial i ha de ser el suficientment flexible com per usar-lo en una varietat d’entorns comunitaris, especialment a mesura que els serveis evolucionen. Els sistemes d’informació també haurien de monitorejar l’impacte del tractament en la salut a llarg termini de les persones que usen drogues.

Adquisició

Les polítiques d’adquisició poden permetre un major accés a les proves a l’accelerar la certificació de diagnòstics, especialment aquells que no requereixen extracció de sang venosa, incloses les proves de saliva.

Finançament

L’eliminació de l’hepatitis C en persones que consumeixen drogues pot ser recolzada mitjançant models d’eliminació exitosa que siguin apropiats per diferents entorns epidèmics i sistemes de salut que donaran suport a la implementació i l’assistència en el desenvolupament de casos d’inversió que explorin les estratègies d’impacte pressupostari, cost-eficàcia i assignació de recursos.

Lideratge

L’eliminació de l’hepatitis C en les persones que consumeixen drogues requeriran lideratge per garantir que les persones que usen drogues participin de manera significativa en el desenvolupament i la implementació de les estratègies nacionals d’eliminació i s’incloguin en les pautes nacionals de tractament. El lideratge també és necessari per garantir el compromís financer del govern nacional i local pel tractament i l’ampliació de les intervencions de reducció de danys a un nivell que maximitzi l’impacte del tractament de l’hepatitis C com a prevenció.

 

Font: infohep.org

Referència: Day E et al. Hepatitis C elimination among people who inject drugs: Challenges and recommendations for action within a health systems framework. Liver International, advance online publication, 29 August 2018.

Notícia traduïda per l’ASSCAT

03/10/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post