La importància de l’estudi epidemiològic de les hepatitis B i C que s’està desenvolupant a Catalunya

02/02/2017 | Activisme

Del 26 al 28 de gener del 2017, ha tingut lloc la XXVI edició del Congrés Català de Digestologia, en el Palau de Congressos La Llotja de Lleida. En aquesta trobada anual que reuneix a digestòlegs i hepatòlegs catalans es presenten els temes més candents de l’especialitat.

Aquest any, en el camp de les hepatitis virals, l’estudi epidemiològic de les hepatitis B i C a Catalunya ha estat el tema estrella. L’últim estudi epidemiològic sobre hepatitis virals es va realitzar el 2002, comprenia 2.194 persones i va mostrar una prevalença de portadors del VHC del 2,64%, mentre que l’1,69% eren portadors del VHB.

Per tant, es precisa urgentment de noves dades per conèixer la situació actual i respondre així a una sèrie de preguntes amb l’objectiu de planificar l’assistència de les hepatitis virals en el territori i la previsió de la demanda de recursos.

En una de les sessions del Congrés es va presentar una comunicació amb resultats provisionals de l’estudi epidemiològic que s’està duent a terme. En el disseny d’aquest estudi, es va establir que es necessitaria avaluar a 4.480 persones de tot el territori. La mostra aleatòria de les persones a estudiar es va obtenir mitjançant el registre censal dels Centres d’Assistència Primària. Aquest mètode identifica persones que, estan censades, no són necessàriament les que es visiten amb assiduïtat.

Fins a la data s’ha realitzat l’anàlisi de 1.777 persones, el 40% dels individus plantejats. Les persones estudiades fins aquest moment, procedeixen de 19 centres de l’àrea metropolitana de Barcelona amb una mitjana d’edat de 56 anys, un 44% d’homes, el 83% d’origen europeu.

S’han detectat 12 casos VHC+ (un 1,1%), 5 homes amb una mitjana d’edat de 64 anys. El 38% d’aquests no tenen circumstàncies de risc per a l’hepatitis C conegudes. Destaca que el 5,5% tenen familiars amb VHC i l’1,3% amb VHB; no obstant, un elevat percentatge no saben si els seus familiars o contatces tenen i han tingut hepatitits víriques.

Dels 8 HBsAg+ detectats (un 0,76%), 6 homes, 5 estrangers, edat mitjana de 57 anys. Un d’ells, amb antecedents de tatuatges i drogoaddicció.

Els casos positius van ser enviats a l’especialista per a estadiatge i eventual tractament. Cal destacar que dels VHC+ dos pacients tenien fibrosi avançada.

Els mapes geoepidemiològics que es van presentar mostraven diferències en la prevalença observada depenent de les poblacions, pel qual l’avaluació de les xifres haurà d’esperar a la finalització de l’estudi i al resultat definitiu.

En resum, amb les dades obtingudes, a la població general de Catalunya s’estima una prevalença de VHC de l1,1% i de VHB del 0,76%. Els casos VHC+ presenten una major mitjana d’edat, són d’origen espanyol i tenen antecedents de transfusió i intervencions quirúrgiques, mentre que els VHB+ són més joves, de nacionalitat estrangera i amb menys factors de risc de transmissió.

En els mètodes del treball de camp, per reclutar els casos a estudiar es van exposar les nombroses dificultats detectades, entre elles: l’elevada taxa de rebuig a participar (un 40%), la manca d’actualització de les dades telefòniques i la taxa de no presentats del 15%.

La taxa de rebuig es pot relacionar amb l’escassa consciència de la malaltia que tenen els no diagnosticats, donat que és una població asimptomàtica. Per això i per evitar rebuigs s’haurien de millorar els sistemes d’informació.

Per l’ASSCAT, com a associació de pacients, una de les seves prioritats ha estat sempre demanar al Departament de Salut la divulgació d’informació sobre les hepatitis virals mitjançant fulletons actualitzats que haurien de distribuir-se en els centres d’atenció primària i centres de salut en general.

La detecció dels “casos ocults” d’hepatitis C no diagnosticats ha de ser una de les prioritats en aquest moment, en especial al disposar actualment de tractaments curatius pel VHC. A les persones amb el VHB+ és molt important el seu diagnòstic per protegir al seu entorn més proper, seguir un control de la malaltia i, finalment, accedir a un tractament antiviral si està indicat.

L’ASSCAT, com a entitat implicada en el treball necessari per arribar a l’eliminació de les hepatitis virals, desitja que aquest important estudi pugui finalitzar el més aviat possible i els seus resultats puguin ser aplicats a la pràctica real en benefici dels pacients i de la Salut Pública.

 

Font: ASSCAT.

02/02/2017

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Desde aquí puedes compartir esta publicación. ¡Gracias!

Related Post