COVID-19: Com afecta a la lesió hepàtica comuna

17/03/2020 | Articles, Articles científics

Segons una breu revisió, fins el 54% dels pacients amb COVID-19 desenvolupen anormalitats en els enzims hepàtics durant la progressió de la malaltia.

Es va notificar insuficiència hepàtica en fins el 60% dels pacients amb Síndrome Respiratòria Aguda Severa (SARS) i en pacients infectats amb el coronavirus de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà, que comparteixen similitud de seqüència del genoma amb el coronavirus SARS 2 (SARS-CoV-2), que és responsable de COVID-19.

El Dr. Fu-Sheng Wang i els seus col·legues del Centre Nacional d’Investigació Clínica per a Malalties Infeccioses, Beijing, Xina, van utilitzar dades de set estudis de cas i del cinquè Centre Mèdic de l’Hospital General de PLS, Beijing, Xina, per avaluar com es veu afectat el fetge amb COVID-19.

En general, el 2-11% dels pacients amb COVID-19 tenien anormalitats hepàtiques, i el 14-53% dels casos de COVID-19 tenien nivells anormals d’alanina aminotransferasa i aspartat aminotransferasa durant la progressió de la malaltia.

Els pacients amb COVID-19 greu semblaven tenir taxes més altes de disfunció hepàtica, i els pacients simptomàtics tenien més probabilitats de tenir enzims hepàtics elevats en comparació amb els pacients amb malaltia subclínica, segons l’informe online a The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

La gamma-glutamil transferasa, un biomarcador de diagnòstic per a la lesió de colangiòcits, es va elevar en el 54% dels pacients amb COVID-19 hospitalitzats al Fifth Medical Center, mentre que només un pacient (1,8%) tenia nivells elevats de fosfatasa alcalina.

En altres llocs, l’anàlisi patològic del teixit hepàtic d’un pacient que va morir per COVID-19 no va trobar inclusions virals en el fetge.

La malaltia hepàtica crònica afecta a uns 300 milions de persones a la Xina, però fins ara no s’ha estudiat la interacció entre la malaltia hepàtica existent i COVID-19.

“Tenint en compte el seu estat immunocompromès, es necessita una vigilància més intensiva o enfocaments terapèutics personalitzats per a pacients greus amb COVID-19 amb afeccions preexistents com malaltia hepàtica avançada, especialment en pacients grans amb altres comorbiditats”, conclouen els autors. “La investigació addicional hauria de centrar-se en les causes de la lesió hepàtica en COVID-19 i l’efecte de les comorbiditats existents relacionades amb el fetge en el tractament i el resultat de COVID-19”.

El Dr. Hongcui Cao, del Primer Hospital Afiliat, Facultat de Medicina, Universitat de Zhejiang, Hangzhou, Xina, qui recentment va informar sobre les característiques clíniques dels casos importats de COVID-19 a la província de Jiangsu, va dir a Reuters Health per correu electrònic: “Aquest article va presentar una nova idea que els hepatòcits i els colangiòcits podrien ser objectius potencials durant la infecció per SARS-CoV-2, ja que l’enzim convertidor d’angiotensina 2 (ACE2), que serveix com a receptor viral, es detecta (tot i que a nivells baixos) a les cèl·lules endotelials, bilis ocasional i hepatòcits perivenular en fetges sans”.

“Mentrestant, investigadors anteriors han declarat que la lesió hepàtica crònica en ratolins i humans regula a l’alça ACE2”, va dir. “Combinant aquesta evidència, els pacients amb afeccions hepàtiques preexistents podrien ser més susceptibles al SARS-CoV-2”.

“Els pacients amb disfuncions hepàtiques preexistents haurien de ser monitorejats més curosament i rebre medicaments protectors del fetge quan sigui necessari”, va dir el Dr. Cao. “Pels pacients amb dany hepàtic greu, es recomana el sistema de purificació de sang del fetge artificial. Aquest sistema és capaç d’eliminar mediadors inflamatoris i bloquejar la tempesta de citoquines que són potencialment perilloses pel fetge i altres òrgans, i alhora equilibra el nivell d’electròlits i àcid-base del cos líquid. Aquest sistema ha demostrat prèviament una eficàcia terapèutica millorada pel tractament de pacients amb SARS”.

 

Font: medscape.org

Referència: The Lancet Gastroenterology and Hepatology (online el 4 de marzo de 2020). https://bit.ly/339DVFh

Article traduït per l’ASSCAT

17/03/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post