Pla d’hepatitis C, èxits i amenaces

11/05/2017 | Notícies de premsa

Després de més de dos anys des de la seva implantació, el Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C pot qualificar-se d’èxit. S’ha tractat a més de 72.000 pacients i s’ha aconseguit eliminar el virus en gairebé un 95% dels casos.

Els resultats obtinguts han estat celebrats per gestors i hepatòlegs. S’uneix ara també l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que declara com a “molt impressionants” les últimes dades presentades. Aquest reconeixement de l’OMS posa de manifest la feina que s’ha fet des de les comunitats autònomes en el tractament d’aquests pacients.

El Pla ha funcionat i funciona bé en l’actualitat. No obstant, convé començar a posar el focus en un problema que comença a sorgir en el Pla i que ha de tallar-se d’arrel. Es tracta de la manca d’igualtat. Dues comunitats autònomes, Madrid i València, han decidit començar a tractar a tots els pacients, inclosos aquells que estan infectats del virus i que no presenten dany hepàtic o aquells que pateixen una lesió lleu.

La resta de regions continua centrada en el tractament dels pacients amb fibrosis més avançades. Aquest de la igualta no pot considerar-se un problema exclusiu del Pla per a l’hepatitis C. És un mal que s’ha estès a l’accés a tractaments i a les innovacions sanitàries.

Per aquest motiu, les autoritats sanitàries han de tallar ja aquest problema per evitar que l’èxit en la lluita contra el VHC pugui convertir-se en un nou desgavell en què els pacients siguin tractats o no un altre cop en funció del seu codi postal. El Ministeri de Sanitat ha d’instar i facilitar a les comunitats autònomes que estenguin l’accés a totes les persones afectades, una iniciativa que ja han pres altres països del nostre entorn proper com França i Portugal.

Les comunitats autònomes han d’estendre l’accés a tots els pacients si volen complir amb els objectius marcats per l’OMS per reduir el 2030 a tot el món les infeccions un 90% i la mortalitat per hepatitis en un 96%.

 

Font: gacetamedica.com
Notícia traduïda per l’ASSCAT

Des de l’ASSCAT volem destacar dos conceptes molt importants en relació a aquesta notícia: s’ha de matisar quan es parla de l’èxit del Pla i s’ha de ressaltar la manca d’igualtat en l’accés a la medicació que pateix la població que no és de València o de Madrid.

Primer: Quant al Pla Estratègic d’Hepatitis, es parla d’èxit del Pla Estratègic Nacional, però és un èxit parcial perquè s’està duent a terme només una quarta part del Pla, la referent als tractaments. A dia d’avui, els metges de capçalera no poden fer el diagnòstic, només poden sol·licitar si la persona té anticossos anti-VHC, però el pacient ha de realitzar més analítiques i més visites, ha de ser remès a un especialista per confirmar si té hepatitis activa, l’estadi de la seva malaltia i només si compleix els requisits actuals serà enviat a un hospital per poder rebre el tractament curatiu anti-VHC.

No s’han realitzat els programes previstos en el Pla per detectar els casos en la població, actualment encara es parla de xifres estimades. Per l’ASSCAT és prioritari realitzar estudis epidemiològics de seroprevalença i dels factors de risc associats que ens donin una fotografia real de la situació actual de l’Hepatitis C a Espanya i les seves característiques perquè si no estem actuant a cegues. A més, el diagnòstic dels casos “ocults” és molt important per adoptar mesures de prevenció doncs no existeix una vacuna preventiva de l’hepatitis per VHC.

No s’han fet campanyes d’informació i de detecció precoç a nivell nacional perquè les persones afectades per Hepatitis C puguin accedir el més aviat possible al sistema sanitari i als tractaments, ja que el diagnòstic tardà de la malaltia s’associa a un pitjor pronòstic, a una disminució de la qualitat de vida i a més costos pel sistema sanitari. No s’ha d’oblidar que segueix sent un problema de Salut Pública. Estem davant d’una malaltia que és progressiva, que cursa símptomes, que condueix a cirrosi i a càncer de fetge, però que es pot curar.

Segon: Un altre aspecte molt destacable que sorgeix en aquesta notíca és la manca d’igualtat entre els ciutadans. Les persones amb hepatitis C de València i Madrid tenen accés al tractament curatiu de l’hepatitis c, en qualsevol estadi de la seva hepatitis, mentre que la resta dels afectats només poden rebre aquest tractament si es troben en determinades fases de la malaltia.

Davant d’una malaltia amb un pronòstic greu, però amb un tractament curatiu, no seria més profitós per a la societat buscar tots els casos amb infecció activa i fer una planificació perquè d’una manera progressiva tots tinguessin accés a la curació? Aquesta circumstància revela que no està resolt el finançament dels fàrmacs i que els responsables de la salut de la població que donen importància al problema, donat que segueixen mantenint-lo a l’ombra.

11/05/2017

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post