La coinfecció amb VIH i VHC no augmenta el risc de malaltia hepàtica en etapa terminal o càncer de fetge

17/01/2019 | Articles, Notícies de premsa

Les persones amb VIH i hepatitis C ja no tenen un major risc de malaltia hepàtica en etapa terminal que les persones amb hepatitis C, i la tendència probablement estigui associada amb la millora en l’eficàcia del tractament antiretroviral, segons un estudi francès publicat a la revista Hepatology.

L’estudi també va trobar que les persones amb VIH i l’hepatitis C (VHC) no tenen un risc elevat de càncer de fetge en comparació amb les persones només amb VHC.

Estudis anteriors han demostrat que les persones amb VIH i VHC experimenten una progressió molt més ràpida de la fibrosi hepàtica a cirrosi i malaltia hepàtica en etapa terminal que les persones només amb VHC. Aquesta taxa accelerada de progressió de la malaltia és deguda a la resposta immune amortida al VHC en persones amb VIH, juntament amb nivells molt més alts de replicació del VHC i inflamació del fetge. Els medicaments antiretrovirals més antics també poden haver contribuït al dany hepàtic.

La metanàlisi més recent, publicada el 2009, va prendre dades de 29 estudis i va calcular que les persones amb coinfecció per VIH/VHC tenien cinc cops més probabilitats de desenvolupar cirrosi descompensada i tres vegades i mitja més probabilitats de morir que els seus contraparts amb només VHC.

No obstant, la majoria d’aquests estudis es van dur a terme abans de l’absorció generalitzada del tractament antiretroviral precoç, i abans de la disponibilitat del tractament antiviral d’acció directa per curar l’hepatitis C.

Els investigadors francesos volien saber si el pronòstic de les persones amb VIH/VHC ha canviat com els patrons de tractament pel VIH i el VHC han canviat.

Usant dades de les cohorts d’HEPAVIH i CirVir, van investigar les taxes de cirrosi descompensada, càncer de fetge i mort en persones amb VIH i VHC en comparació amb només el VHC.

El càncer de fetge i la cirrosi descompensada, l’inici de la malaltia hepàtica en etapa terminal quan el fetge deixa de compensar el dany causat pel VHC, es van seleccionar com a punts finals en aquest estudi perquè són events clínics inequívocs. Els estudis anteriors que van avaluar l’impacte del VIH en la progressió de la malaltia pel VHC han emprat diverses mesures de la fibrosi i la cirrosi, el que crea dificultats en la comparació entre els estudis i els pacients.

La població d’estudi va consistir en persones amb cirrosi en etapa precoç (Child-Pugh A) confirmada per biòpsia. La cohort HEPAVIH va contribuir amb 175 persones amb coinfecció per VIH/VHC i cirrosi i la cohort CirVir va contribuir amb 1.253 persones amb hepatitis C i cirrosi. Les persones també amb coinfecció per hepatitis B no es van incloure en aquesta anàlisi, ni tampoc les persones amb antecedents de complicacions hepàtiques.

Les cohorts van ser seguides durant poc menys de cinc anys en el cas de la cohort del VHC i quatre anys i mig per a la cohort coinfectada, des de la data d’inclusió en la cohort a la qual pertanyien o el diagnòstic de cirrosi confirmat mitjançant biòpsia, qualsevol que sigui era tard.

A l’inici de l’estudi, aquells amb coinfecció eren més joves (47 anys enfront a 56 anys, p <0,001), més probabilitats de tenir una infecció per genotip 3 (25% enfront a 15%, p <0,001) i eren més propensos a ser consumidors actuals d’alcohol (40 vs. 25%, p <0,001). El 19,9% de la cohort del VHC i el 16,6% de la cohort coinfectada ja s’havien curat de l’hepatitis C a l’inici de l’estudi.

Gairebé totes les persones amb coinfecció (92%) ja estaven en tractament antiretroviral a l’inici de l’estudi i el 80% tenia una càrrega viral indetectable.

Al final del període de seguiment, els investigadors van trobar:

  • No hi ha diferència en la taxa de curació entre les dues cohorts (47% de VIH enfront a 52% de VHC).
  • No va haver-hi diferències significatives entre les cohorts en la incidència de carcinoma hepatocel·lular (CHC) (càncer de fetge) (14% de VHC enfront a 7,4% de VIH), tot i que el càncer de fetge va ser més greu en el moment del diagnòstic en persones amb coinfecció malgrat la freqüència comparable de control pel CHC.
  • No hi ha diferència en la proporció de persones que van patir almenys un episodi de descompensació (la descompensació del fetge pot revertir-se) (16,4% de VHC enfront a 10,9% de VIH).
  • No hi ha diferència en l’interval entre la línia de base i la primera aparició de descompensació.
  • No va haver-hi diferència en la taxa de mortalitat entre les dues cohorts (13% en cadascuna), tot i que les persones amb VIH van morir una mitjana de deu anys menys, tenien un major risc de mort en general i un major risc de mort no relacionada amb el fetge (SHR = 2,44 , IC del 95%: 1,18-5,07, p = 0,016).

L’anàlisi multivariada va mostrar que la descompensació o la mort es van associar amb una manca de curació de l’hepatitis C o una major gravetat de la cirrosi, mesurada per plaquetes <100,000/mm3 i albúmina <35 g/L. La mort també es va associar amb l’edat avançada.

No va ser possible analitzar l’efecte del tractament antiretroviral en els resultats de l’estudi dins de la cohort del VIH perquè la proporció de persones que ja estaven rebent tractament a l’inici de l’estudi era tan alta, però els autors de l’estudi argumenten que els seus resultats indiquen que el tractament antiretroviral ha alterat el curs de coinfecció per hepatitis C en persones que viuen amb VIH.

També argumenten que l’abandonament de fàrmacs com l’estavudina i la didanosina ha reduït la incidència de dany hepàtic en les persones que viuen amb el VIH.

Adverteixen que, malgrat d’aquestes millores, el càncer de fetge segueix sent més agressiu en les persones amb coinfecció, el que subratlla la importància de curar l’hepatitis C en les persones que viuen amb el VIH.

 

Font: infohep.org

Referència: Salmon-Ceron D et al. HIV/HCV co-infected cirrhotic patients are no longer at higher risk for HCC or end-stage liver disease as compared to HCV mono-infected patients. Hepatology, advance online publication, 18 December 2018, doi: 10.1002/hep.30400

Notícia traduïda per l’ASSCAT

17/01/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post