“Hem aconseguit mantenir els resultats en hepatitis C malgrat la pandèmia”

16/04/2021 | Notícies de premsa

Entrevista a Paco Pérez Hernández, cap del Servei de Digestiu de l’Hospital Nuestra Señora de Candelaria, a Tenerife.

Com ha afectat la COVID-19 als pacients amb hepatitis C (VHC)?

Directament, només s’ha observat, en estudis poblacionals, pitjor evolució de la COVID-19 en pacients amb cirrosi. De forma indirecta, la pandèmia ha suposat un retard en el diagnòstic i tractament de pacients amb moltes patologies, inclòs el VHC. Això pot tenir conseqüències individuals, al facilitar la progressió a fases més avançades de la malaltia, i de Salut Pública, al retardar els plans d’eliminació de l’hepatitis C. Però en l’adversitat s’han de veure oportunitats, realitzar canvis en la nostra forma d’actuar que permetin continuar amb la nostra feina i evitar aquestes conseqüències negatives.

Com està sent l’atenció i seguiment d’aquests pacients a la pandèmia?

En el moment d’aparició de la pandèmia COVID-19, vam centrar els nostres esforços d’eliminació d’hepatitis C en col·lectius vulnerables amb baixa consciència de malaltia i baixa adherència al sistema sanitari. A l’Hospital Nuestra Señora de Candelaria, a Tenerife, juntament amb les ONG San Miguel Adicciones i Antad, teníem dissenyat un circuit adaptat basat en l’atenció in situ pels professionals de les Unitats d’Atenció al Drogodependent, amb la captació, screening mitjançant gota seca, adhesió i suport continu als pacients i en la consulta “fast-track” hospitalària en la qual un sol dia completàvem el procés diagnòstic i prescrivíem el tractament. Amb aquesta estratègia vam demostrar resultats de curació superiors al 90% en aquesta població tan complexa. Amb l’aparició de la pandèmia ens vam veure obligats a modificar ràpidament aquest circuit per adaptar-nos a les exigències sanitàries. Vam afegir dos nous conceptes: la “farmàcia compartida” amb la dispensació in situ de tractaments als pacients, en col·laboració amb els farmacèutics de les nostres ONGs, i les grans possibilitats de la telemedicina que permet el seguiment dels pacients mitjançant telèfon i/o email bé amb el propi pacient o amb els professionals del nostre equip interdisciplinari, sempre sota el consentiment del pacient. Amb aquests canvis hem aconseguit mantenir els excel·lents resultats que havíem tingut prèviament.

Recentment s’ha aprovat una Proposició No de Llei que pretén impulsar un Pla Estratègica per a l’Abordatge del VHC a Canàries. Quina és la situació en aquest sentit?

A Canàries hem tingut nombroses iniciatives per eliminar l’hepatitis C. No obstant, aquestes estratègies no han estat homogènies a tot l’arxipèlag i s’han basat fonamentalment en el treball de professionals interessats en tractar aquest problema, molts cops més enllà dels circuits habituals; això sí, amb el suport de les autoritats sanitàries que han conegut aquests plans. El Pla Estratègic pretén homogeneïtzar, estendre a totes les illes i donar rutes oficials a aquest tipus d’iniciatives.

Molta població infectada no sap que ho està. Quines estratègies s’haurien de seguir per sensibilitzar a la població de testar i tractar el virus C?

Per identificar als pacients no diagnosticats hi ha diverses estratègies possibles amb diferents resultats. A nivell de població hem fet campanyes de conscienciació a través dels mitjans per a què individus amb factors de risc de contagi (transfusions antigues, consum de tòxics per via venosa, relacions sexuals de risc) es facin la prova. En segon lloc, s’ha de fer screening entre les poblacions amb alta prevalença del virus (individus amb malalties de transmissió sexual, pacients amb consum de drogues o que atenen centres de drogodependents, presos, ONGs de suport a la diversitat sexual i altres col·lectius vulnerables. També es pot fer screening oportunista en persones que van a serveis d’urgència o que ingressen en un hospital, a les quals se’ls hi fa screening per altres malalties com la infecció VIH, el càncer de colon o els test per COVID, població psiquiàtrica, individus amb penes no privatives de llibertat, etc.

Creu que l’objectiu d’eliminació d’hepatitis C és possible?

L’objectiu és, sens dubte, possible i Espanya és un dels països que millor ha treballat en aquest sentit. Abans de la pandèmia, estàvem al capdavant entre els països desenvolupats en l’eliminació de l’hepatitis C, el nostre sistema que permet l’accés universal a la Sanitat i el Pla Nacional per a l’Abordatge de l’Hepatitis C (PEAHC) ho ha permès. El més important que queda per fer és no interrompre el camí ja iniciat i buscar i desenvolupar plans alternatius per accedir a les poblacions no diagnosticades aprofitant totes les oportunitats que ens dóna la nostra Sanitat.

 

Font: larazon.es

Notícia traduïda per l’ASSCAT

16/04/2021

Related Post