Curar l’hepatitis C redueix les morts i la malaltia hepàtica

09/05/2018 | Notícies de premsa

Curar la infecció per hepatitis C redueix significativament les morts per malaltia hepàtica i redueix la incidència de descompensació, segons mostren dos grans estudis prospectius d’Itàlia i Escòcia. Les troballes van ser presentats al Congrés Internacional del Fetge 2018 a París.

En particular, els investigadors italians van mostrar que les persones amb cirrosi compensada que no es van curar de l’hepatitis C després del tractament antiviral d’acció directa tenien 15 vegades més probabilitats de morir d’una causa relacionada amb el fetge durant el període de 18 mesos després de començar el tractament que les persones amb cirrosi compensada que es van curar.

Menor risc de mort per a les persones guarides d’hepatitis C a Itàlia

L’estudi RESIST-HCV va seguir els resultats clínics de totes les persones tractades amb antivirals d’acció directa a Sicília entre març de 2015 i desembre de 2016. L’estudi va excloure a les persones amb antecedents d’hepatocarcinoma o trasplantament de fetge. Es van incloure 4.668 persones en l’anàlisi, 69,2% amb cirrosi Child-Pugh A (compensada), 8,8% amb cirrosi Child-Pugh B i 22% amb infecció crònica. Va predominar la infecció per genotip 1b (68%). L’edat mitjana de les persones amb cirrosi i persones sense cirrosi va ser de 66 anys i 62 anys, respectivament. El 58% eren homes. Els mesuraments de rigidesa hepàtica de FibroScan® van mostrar una rigidesa hepàtica mitjana de 10 kPa en persones amb infecció crònica, 21,8 kPa en persones amb Child-Pugh A i 27,3 kPa en persones amb Child-Pugh B.

L’anàlisi per intenció de tractar mostrar que la taxa global de resposta virològica sostinguda (curació) va ser del 90,7% (93,1% en el grup d’hepatitis crònica, 90,9% en el grup Child-Pugh A i 83, 1% en el grup Child-Pugh B). Les persones amb cirrosi B Child-Pugh tenien més probabilitats de morir durant el tractament (p <0,001).

Les persones amb cirrosi B Child-Pugh també van ser més propenses a morir durant un període mitjà de seguiment de 72 setmanes. El 6,3% del grup Child-Pugh B va morir en comparació amb l’1% del grup Child-Pugh A i el 0,3% del grup d’infecció crònica. Un major risc de mort per a les persones que no van aconseguir una resposta virològica sostinguda va començar a ser evident després de 48 setmanes de seguiment (p <0,0001). Els esdeveniments relacionats amb el fetge (descompensació i nou hepatocarcinoma) van ocórrer amb major freqüència en persones amb cirrosi Child-Pugh A que no van aconseguir una resposta virològica sostinguda, però no hi va haver diferències significatives en la incidència d’aquests esdeveniments en persones amb hepatitis crònica o cirrosi Child-Pugh B.

L’anàlisi multivariada va mostrar que les persones amb cirrosi Child-Pugh A tenien 15 vegades més probabilitats de morir per una causa relacionada amb el fetge si no aconseguien una resposta virològica sostinguda (HR 15,5, IC 95% 4,42-54,49 , p <0,001). Un nivell d’albúmina per sota de 3,5 g / dl va augmentar sis vegades el risc de mort (HR 6,01, IC 95% 2,3-15,73, p <0,001).

Les persones amb hepatitis C crònica o cirrosi Child-Pugh A que no van aconseguir una resposta virològica sostinguda també tenien un major risc de mort a causa de malaltia cardiovascular (HR 10,56, 95% CI 3,43-32,46, p <0,001 ). La diabetis també va ser un factor de risc de mort per malaltia cardiovascular (HR 4.111, IC 95% 1,3-12,98, p = 0,011).

Disminució de la cirrosi descompensada a Escòcia

El govern escocès s’ha compromès amb un Pla d’Acció Nacional contra l’Hepatitis C que té com a objectiu eliminar l’hepatitis C i reduir la mortalitat i la morbiditat relacionades amb el fetge. Un objectiu clau és reduir la descompensació hepàtica relacionada amb el virus de l’hepatitis C en un 75% entre 2015 i 2020 a través del tractament antiviral d’acció directa.

La descompensació representa una reducció important en la funció hepàtica i posa a les persones que la pateixen en alt risc de mort per insuficiència hepàtica. La reducció de la incidència de descompensació en persones amb cirrosi és un pas crític cap a la reducció de la mortalitat relacionada amb el fetge.

La professora Sharon Hutchinson de la Universitat Caledònia de Glasgow va informar sobre les dades de vigilància nacional que vinculen totes les persones diagnosticades i tractades amb registres d’hospitalització per descompensació, el que permet un control precís dels esdeveniments hepàtics entre totes les persones diagnosticades amb hepatitis C a Escòcia.

Aproximadament 4.800 persones han rebut tractament per l’hepatitis C durant els últims tres anys, el 83% amb antivirals d’acció directa. El 94% de totes les persones tractades van aconseguir una resposta virològica sostinguda. Entre 2013 i 2016 els casos de descompensació van disminuir en un 29%. Una anàlisi de sèries cronològiques de períodes de sis mesos des de la introducció d’antivirals d’acció directa va mostrar que els esdeveniments de descompensació van disminuir en una mitjana de 11% en cada període de sis mesos. Els investigadors estimen que es van evitar 97 esdeveniments de descompensació en els primers dos anys després de la introducció d’antivirals d’acció directa.

Font: infohep.org
Notícia traduïda per l’ASSCAT
Referències: Calvaruso V et al. Disease outcomes after DAA-induced SVR: data from the Resist-HCV cohort. The International Liver Congress, Paris, abstract PS-149, 2018. Journal of Hepatology 68: S83, 2018 / Hutchinson S et al. Reduction in the incidence of hepatitis C-related decompensated cirrhosis associated with national scale-up of direct-acting antiviral therapies targeting patients with advanced liver fibrosis. The International Liver Congress, Paris, abstract GS-017, 2018. Journal of Hepatology 68: S67, 2018.

 

09/05/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Des d’aquí pots compartir aquesta publicació. Gràcies!

Related Post