Un estudi pretén validar una prova per detectar l’hepatitis C en un únic pas

18/07/2018 | Notícies de premsa

Les conclusions de l’estudi posen de relleu l’existència d’una alta prevalença d’hepatitis C entre persones usuàries de drogues injectables a Espanya, així com la urgència de derivar aquesta població a l’atenció mèdica.

L’ús de l’algortime convencional el VHC -que consisteix en una prova d’anticossos seguida d’una prova confirmatòria de càrrega viral del virus de l’hepatitis C (ARN del VHC)- suposa una dificultat per realitzar de forma efectiva el cribratge i derivació a l’atenció mèdica de persones usuàries de drogues injectables (UDI) infectades pel VHC, ja que es produeix una pèrdua de seguiment de persones UDI entre la primera prova (d’anticossos del VHC) i la prova confirmatòria (ARN del VHC). Per aquest motiu, l’objectiu de l’estudi HepCdetect II, presentat al VI Simpòsium sobre l’Atenció de l’Hepatitis en Usuaris de Substàncies que es va celebrar a principis de setembre a la ciutat de Jersey (EUA), va ser validar la implementació en la vida real d’una prova alternativa d’un sol pas basada en la detecció de l’ARN del VHC en mostres de sang seca (DBS, en les seves sigles en anglès) per primer cop a Espanya, i avaluar el grau de sensibilització per l’hepatitis C i la vinculació de les persones UDI a l’atenció mèdica.

L’HepCdetect II és un estudi de tipus transversal que va incloure a 232 persones que eren usuàries de drogues injectables en actiu ateses al Centre de Reducció de Danys “El Local” (Barcelona), una de les àrees de tràfic de drogues més importants a Espanya.

Cada participant es va sotmetre a proves ràpides d’anticossos enfront al VHC i se’ls hi va recollir una mostra de sang seca per mitjà de la punció en un dit i una altra de plasma.

Cada mostra de sang seca va ser analitzada en cerca d’ARN del VHC utilitzant una prova denominada RT-PCR (sigles en anglès de reacció en cadena de la polimerasa amb transcriptasa inversa) i els resultats es van comparar amb el mètode de referència (per exemple, càrrega viral en plasma). També es van determinar els marcadros serològics del VIH i del virus de l’hepatitis B (VHB), i es van recopilar dades sobre el comportament i la vinculació als serveis d’atenció mèdica.

L’assaig d’ARN del VHC realitzat a partir de les mostres de sang seca analitzades va revelar una elevada sensibilitat (96,6%) i especificitat (100%). Els participants portaven una mitjana de 16 anys de temps com a usuaris de drogues injectables, i el 55,2% d’ells comaprtia la parafernàlia d’injecció amb altres persones. En total, un 86,5% de les persones incloses a l’assaig havien estat algun cop infectades pel VHC (dels quals 66,1% eren usuaris recents de drogues injectables [5 anys o menys]) i el 23,4% havien iniciat algun cop la teràpia enfront a aquest virus hepàtic.

La prevalença total de la infecció pel VHC va ser del 68,1% i el 14,3% de les persones participants desconeixia que estava infectada. De les persones amb una infecció coneguda pel VHC, el 25% es trobava sota l’atenció del metge especialista.

La taxa de coinfecció pel VHC i el VIH va ser del 28,5%. En general, un 40,1% dels participants havien estat exposats al virus de l’hepatitis B (VHB) i un 43,1% no havien estat protegits (29% d’elles eres migrants).

En les seves conclusions, l’equip d’investigadors apunta que l’estratègia de diagnòstic en un sol pas plantejada en aquest estudi representa una manera fàcil o factible d’augmentar de forma substancial la identificació i coneixement de les infeccions pel VHC i, actualment, s’està ampliant a altres centres de reducció de danys.

No obstant, també senyalen la necessitat de redoblar els esforços per millorar les taxes de derivació de l’atenció mèdica especialitzada en l’hepatitis C entre la població de persones usuàries de drogues injectables.

 

Font: gTt-VIH

Referència: Majó J, Gasulla L, Muñoz R, Fernández L, Fernández G, Hernández J, et al. A one-step diagnosis algorithm reveals high burden of hepatitis C among PWID in Spain and the urgency for improved linkage-to-care. Presented at: The 6th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users; Sept. 6-8, 2017; Jersey City, New Jersey.

18/07/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Desde aquí puedes compartir esta publicación. ¡Gracias!

Related Post