Prevalença de les potencials interaccions medicamentoses entre els antivirals d’acció directa pangenotípics i la medicació concomitant associada als pacients amb infecció del virus de l’hepatitis C crònica a Espanya

30/09/2019 | Notícies de premsa

Objectiu

Determinar la comorbiditat i les potencials interaccions-farmacològiques (IFs) entre els antivirals d’acció directa pangenotípics (AADp) i la medicació-concomitant associada als pacients amb hepatitis C crònica (HCC) en pràctica clínica habitual a Espanya.

Mètodes

Disseny observacional retrospectiu. Es van incloure pacients ≥18 anys amb diagnòstic d’HCC, en tractament antiviral i visitats durant l’any 2017. Es van diferenciar 2 grups en funció de l’edat (<50 i ≥50 anys). Les variables recollides van ser: edat, gènere, comorbiditat general/específica, medicació-concomitant i potencials IFs (http://www.hep-druginteractions.org). Els AADp analitzats van ser: a) sofosbuvir/velpatasvir (SOF/VEL); b) glecaprevir/pibrentasvir; i c) sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (SOF/VEL/VOX). Anàlisi-estadística bivariant: p<0,05.

Resultats

Es van reclutar 3.430 pacients, edat-mitjana de 56,9 anys i el 60,3% homes. La mitjana de l’índex Charlson va ser 0,8 punts. Distribució per rangs d’edat: 18-49 (28,9%) i ≥50 anys (71,1%). La mitjana de medicaments va ser de: 3,1 (DE: 2,6) per pacient. El percentatge total de potencials IFs va ser: 8,6% dèbil, 40,5% clínicament significatives i 10,0% medicació contraindicada. Aquestes interaccions van ser majors en els pacients ≥50 anys (8,6%; 43,8% i 12,4%, respectivament, p<0,001). Per a totes les edats SOF/VEL en comparació amb glecaprevir/pibrentasvir i SOF/VEL/VOX va presentar un menor percentatge d’interaccions-dèbils (1,3% vs. 6,6% i 5,9%, p<0,001); interaccions clínicament-significatives (53,4%, vs. 77,4% i 66,3%, p<0,001) i medicació-contraindicada (1,7% vs. 8,3% i 10,7%, p<0,001).

Conclusions

Els individus amb HCC presenten una elevada comorbiditat i consum de medicació concomitant, especialment en pacients majors, circumstància que repercuteix en una major exposició a potencials IFs. Tot i que la taxa d’IFs va ser considerable amb les 3 combinacions analitzades, SOF/VEL va mostrar una menor proporció clínicament rellevant.

 

Font: elsevier.com

Autors: Antoni Sicras, Ruth Navarro, Ignacio Hernández, Ramón Morillo

30/09/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post