La cirrosi augmenta el risc de lesió hepàtica en pacients amb COVID-19

15/07/2020 | Notícies de premsa

Les persones amb cirrosi, especialment aquelles amb diabetis o obesitat, tenen més probabilitats de patir una lesió hepàtica significativa després de contraure SARS-CoV-2 que altres amb malaltia hepàtica crònica, informen especialistes asiàtics en fetge en un estudi multicèntric publicat a la revista Hepatology International.

El SARS-CoV-2 causa COVID-19: malaltia respiratòria greu que pot progressar a pneumònia i malaltia multiorgànica. S’ha informat de lesions hepàtiques causades per inflamació severa, flux d’oxigen restringit causat per pneumònia o medicaments utilitzats per tractar la COVID-19 en fins a la meitat dels pacients en alguns estudis de cohorts, principalment en forma d’enzims hepàtics elevats.

Encara que la lesió hepàtica és transitòria en la majoria de les persones, no ha quedat clar si les persones amb malaltia hepàtica subjacent tenen un major risc de lesió hepàtica més greu després de desenvolupar COVID-19.

Els investigadores de 13 països de la regió de l’Àsia i el Pacífic van recopilar dades sobre els resultats de COVID-19 en persones amb malaltia hepàtica crònica, inclosos els predictors de mortalitat.

Els pacients eren elegibles per a l’anàlisi si havien estat ingressats a l’hospital amb símptomes de COVID-19 i tenien confirmació d’infecció per prova virològica. Els resultats es van avaluar fins a 28 dies després de l’admissió i les dades es van recopilar entre el gener i finals de l’abril del 2020.

L’estudi APASL COVID-19 Liver Injury Spectrum (APCOLIS) va acumular dades sobre 185 persones amb malaltia hepàtica crònica sense cirrosi i 43 persones amb cirrosi.

En aquells sense cirrosi, la causa predominant de malaltia hepàtica va ser la malaltia metabòlica associada al fetge gras (MAFLD) (61%) o l’hepatitis viral (23%).

En aquells amb cirrosi, la causa predominant va ser hepatitis viral (60%) o MAFLD (32%).

Aproximadament el 80% d’ambdós grups tenien almenys una comorbiditat subjacent i l’edat mitjana va ser de 48 anys en el grup de cirrosi i 51 anys en el grup sense cirrosi.

Les persones amb cirrosi eren significativament més propenses a tenir una nova lesió hepàtica aguda a l’ingrés (32% front a 20%) i durant l’hospitalització (39% front a 7%) (P <0,001). La descompensació després de l’ingrés va ser significativament més comú en el grup de cirrosi (7% vs. 0%). També tenien més probabilitats de desenvolupar complicacions hepàtiques més greus (32% front a 14%, p = 0,007) i més probabilitats de morir per lesió hepàtica (16% front a 2%, p = 0,002).

Les persones amb cirrosi també eren més propenses a experimentar complicacions greus de COVID-19, com a lesió renal aguda (18% front a 5%), insuficiència respiratòria (23% front a 8%) i hipotensió (14% front a 3%) (totes p <0,001).

La gravetat de COVID-19 es va associar amb la gravetat de la cirrosi. Les persones amb cirrosi descompensada abans de l’ingrés (18 de 43) tenien cinc cops més probabilitats de presentar símptomes greus de COVID-19 (pneumònia greu, síndrome de dificultat respiratòria aguda, insuficiència renal, cardíaca o circulatòria aguda) (odds ratio 5,5) i sis cops més probabilitats de presentar una lesió hepàtica aguda a l’ingrés (odds ratio 6,2).

En les persones amb cirrosi, la lesió hepàtica va ser en les persones amb diabetis i las persones que van desenvolupar lesió hepàtica tenien més probabilitats de morir (7 de 43 persones amb cirrosi van morir). Els cirròtics obesos tenien gairebé nous cops més probabilitats de desenvolupar dany hepàtic que els pacients cirròtics de pes normal (OR 8,9).

En aquells sense cirrosis, la lesió hepàtica es va associar amb diabetis (OR 2,06). Encara que la lesió hepàtica es va associar amb una major freqüència d’ingrés a la unitat de cures intensives i complicacions relacionades amb el fetge, les persones sense cirrosi que van experimentar lesió hepàtica no van tenir una taxa de mortalitat més alta i no van passar més temps a l’hospital que aquelles sense lesió hepàtica.

Es van observar dos patrons de lesió hepàtica. En les persones amb cirrosi, la lesió hepàtica generalment estava present en el moment de l’ingrés i es caracteritzava per alts nivells d’AST i una icterícia ràpida i que empitjorava. El patró suggereix una lesió hepàtica degut als baixos nivells d’oxigen (hipòxia, resultat d’una pneumònia severa) o l’efecte de la medicació utilitzada per tractar la COVID-19, segons els investigadors. El patró de lesió hepàtica observat en pacients cirròtics vol dir que els metges han de tenir cura a l’escollir medicaments per tractar la COVID-19 en aquests pacients.

En els no cirròtics, la lesió hepàtica va tendir a desenvolupar-se al final de la segona setmana o en la tercera setmana després de l’ingrés i es va caracteritzar per alts nivells d’ALT, el que suggereix una lesió hepatocel·lular directa.

 

Font: infohep.org

Referència: Sarin SK et al. Pre-existing liver disease is associated with poor outcome in patients with SARS CoV2 infection; the APCOLIS study (APASL COVID-19 Liver Injury Spectrum study). Hepatology International, 4 July 2020. https://doi.org/10.1007/s12072-020-10072-8

Notícia traduïda per l’ASSCAT

15/07/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post