Segons un estudi, la vitamina E redueix la mortalitat i les taxes de trasplantament en pacients amb NASH

09/01/2019 | Articles, Notícies de premsa

Segons un estudi publicat a Hepatology, la suplementació amb vitamina E es va correlacionar amb taxes més baixes de mortalitat per totes les causes, trasplantament hepàtic i desenvolupament de descompensació hepàtica en pacients amb esteatohepatitis no alcohòlica i fibrosi avançada.

“Més enllà dels efectes antioxidants, la vitamina E també s’ha relacionat amb la regulació de la resposta inflamatòria a través de diversos enzims involucrats en la transducció de senyals, així com en l’expressió de gens específics estretament relacionats amb les vies inflamatòries, el tràfic cel·lular i la proliferació”, van escriure el Dr. Eduardo Vilar-Gómez , PhD, de l’Escola de Medicina de la Universitat d’Indiana, i els seus col·legues.

Vilar-Gómez i els seus col·legues van reclutar a pacients amb NASH i fibrosi de pont o cirrosi compensada i van combinar 90 pacients que van rebre vitamina E amb 90 controls. Els pacients tractats van rebre 800 Ul per dia de vitamina E durant 2 anys o més.

La vitamina E va demostrar una protecció significativa contra la mortalitat general o la necessitat de trasplantament després del control per gravetat de la fibrosi (HR = 0,3; IC del 95%, 0,12-0,74), puntuació MELD (HR = 0,34; IC del 95%, 0,14-0,85) i proves de funció hepàtica (HR = 0,41; IC del 95%, 0,18-0,94) en comparació amb els controls.

“Els estudis epidemiològics han informat que els nivells baixos de vitamina E en plasma no només s’associen amb la presència de NASH, sinó també amb un augment de la mortalitat per totes les causes entre els pacients de NAFLD”, segons els investigadors.

La proporció de pacients que van desenvolupar un event de descompensació hepàtica inicial durant el seguiment va ser significativament menor entre els pacients tractats amb vitamina E en comparació amb els controls (37% vs. 62%; P = .044).

Els pacients tractats amb vitamina E també van tenir un risc reduït de descompensació hepàtica en comparació amb els controls després d’ajustar la severitat de la fibrosi (HR = 0,52; IC 95%, 0,28-0,96), puntuació MELD (HR = 0,53; IC 95%, 0,29-0,98) i proves de funció hepàtica (HR = 0,55; IC 95%, 0,3-0,98).

“Les nostres dades també suggereixen que els beneficis de prendre vitamina E es poden estendre als pacients diabètics amb NASH comprovada amb biòpsia i fibrosi avançada”, van explicar els investigadors.

La vitamina E va reduir significativament el risc de mortalitat o trasplantament per totes les causes entre els pacients amb diabetis (HR ajustada = 0,29; IC 95%, 0,11-0,76) i aquells sense diabetis (aHR = 0,19; IC 95%, 0,05-0,74) després de l’ajustament per severitat de la fibrosi.

“Tot i que és tranquil·litzador que no haguem observat senyals de seguretat associades amb l’ús de dosis altes de vitamina E a llarg termini, el nostre estudi té molt poca potència per a detectar events adversos estranys”, van concloure Vilar-Gómez i els seus col·legues. “Aquestes dades requereixen amb urgència un assaig aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo per a confirmar aquests resultats preliminars però molt prometedors”.

 

Font: healio.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

09/01/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post