Les persones poden tenir malaltia greu del fetge per dues causes que es potencien: l’alcohol i el greix hepàtic.

Fa dos anys s’opinava que un consum d’alcohol de lleu a moderat podia ser protector enfront a una malaltia hepàtica greu. Però segons dades publicades recentment, s’ha confirmat que les persones que pateixen obesitat tenen un major perill de lesió hepàtica greu fins i tot amb un consum moderat d’alcohol i tindran un pitjor pronòstic.

Yoosoo Chang, MD, PhD, de la Universitat Sungkyunkwan a Corea del Sud, i els seus col·legues van escriure que, si bé els estudis havien suggerit en el passat que la ingesta moderada d’alcohol es correlacionava amb un menor risc de malaltia hepàtica, els estudis recents han demostrat un augment d’esteatohepatitis (NAFLD/NASH) i avenç en la progressió de lesions de fibrosi en comparació amb el no consum d’alcohol.

Els autors van escriure: “És important destacar que, l’esteatosi hepàtica simple (greix sense inflamació del fetge) no seria un criteri de gravetat i només l’esteatohepatitis o sigui amb aparició d’inflamació i fibrosi s’associa amb resultats hepàtics adversos, la inclusió d’esteatosi hepàtica simple com a criteri de valoració (sense considerar ni la inflamació ni la fibrosi hepàtica) pot proporcionar una informació enganyosa sobre l’efecte del consum d’alcohol, tot i que sigui en baixa quantitat, en la salut del fetge”.

L’estudi va incloure a 190.048 participants que bevien fins a 30 grams d’alcohol per dia si eren homes o fins a 20 grams per dia si eren dones. Durant un període de seguiment mitjà de 4,1 anys, 43.466 participants van desenvolupar esteatosi hepàtica simple i 2.983 van desenvolupar esteatohepatitis amb fibrosi, observant augment en la puntuació de l’índex FIB-4.

Chang i els seus col·legues van demostrat també que, la correlació entre el consum d’alcohol i el risc d’esteatosi hepàtica o esteatohepatitis amb un augment de la fibrosi (FIB-4) diferia significativament per la presència d’obesitat, el consum moderat en aquells sense obesitat es va correlacionar amb l’aparició d’esteatosi hepàtica simple mentre que les persones amb obesitat van patir esteatohepatitis i augment del FIB-4.

“Aquestes dades demostren que els efectes d’un baix consum d’alcohol en el fetge es modifiquen si existeix obesitat concomitant”, i també afegeixen: “Suggerim que tant en subjectes obesos com en no obesos, s’haurien de reavaluar els llindars pel consum segur d’alcohol”.

Comentari de l’ASSCAT

La malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD, en les seves sigles en anglès) és una causa comuna de malaltia hepàtica crònica amb una prevalença creixent, que pot progressar a cirrosi i insuficiència hepàtica. Degut a l’epidèmia d’obesitat i la creixent prevalença de la síndrome metabòlica, la NAFLD i la seva forma progressiva, l’esteatohepatitis no alcohòlica, s’observen amb major freqüència en diferents parts del món. Aquest article vol cridar l’atenció i informa sobre el risc de la ingesta alcohòlica tot i que sigui en poca quantitat, alerta sobre l’augment de la toxicitat per alcohol en les persones obeses, i que les persones amb fetge gras presentaran més precoçment dany hepàtic per alcohol. Els descobriments comentats en aquest article s’han duplicat també en la població occidental i són importants per cridar l’atenció sobre la salut hepàtica.

 

Font: healio.com

Referència: Chang Y, et al. Hepatol. 2019; doi:10.1002/hep.30867.

Notícia traduïda i adaptada per l’ASSCAT

06/09/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post