Una investigadora de Malalties Infeccioses del Valme, premiada per les seves publicacions per la Facultat de Medicina

14/04/2021 | Notícies de premsa

A través de dos articles científics aporta criteris per predir el risc de complicacions hepàtiques en pacients ja curats d’hepatitis C, coinfectats o no per VIH.

La facultativa integrant del Grup d’Investigació de la Unitat de Malalties Infeccioses i Microbiologia de l’Hospital Universitari de Valme de Sevilla, Anaïs Corma-Gómez, ha estat guardonada amb dos premis al Millor Article del mes que atorga periòdicament la Facultat de Medicina de la Universitat de Sevilla.

Segons ha senyalat l’hospital en un comunicat de premsa, es tracta de dos estudis publicats els passats mesos de novembre i febrer a Clinical Infectious Diseases, una de les revistes internacionals amb major impacte científic a l’àrea de Malalties Infeccioses. Ambdós reconeixements estan vinculats a la línia d’investigació que coordina Juan Antonio Pineda a l’hospital sevillà, sent la investigadora principal dels mateixos Corma-Gómez.

Sobre una cohort, que supera el millar de pacients, corresponent al Grup d’Estudi d’Hepatitis Víriques de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC); l’Hospital Universitari de Valme ha dirigit una investigació orientada a predir els riscos de descompensacions i/o desenvolupament de càncer hepàtic en aquells pacients curats d’hepatitis C, amb o sense infecció per VIH concomitant.

El curs de la infecció pel virus de l’hepatitis C pot desembocar en l’aparició de cirrosi hepàtica i fins i tot en hepatocarcinoma (càncer de fetge) i, fins i tot els nous tractaments faciliten la curació d’aquest virus, els seus pacients continuen sent objecte de seguiment continuat front al risc a desenvolupar complicacions. Al respecte, les investigacions realitzades fins al moment sobre els riscos de desenvolupar complicacions hepàtiques només s’havien acotat a la fase activa del virus. No obstant, no consten estudis sobre aquests riscos en pacients que ja s’han curat de l’hepatitis C, aplicant-se el mateix maneig sense tenir en compte la diferenciació de registres clínics existents durant la infecció i després de la curació.

Per part seva, el grup investigador de l’Hospital de Valme ha publicat dos estudis on, de forma nova, aporta i constata la fiabilitat diagnòstica de criteris clínics per a un abordatge d’aquests pacients d’acord a la seva situació de curació. A més de constituir un nou model per a la pràctica clínica dels especialistes, aporta eficiència diagnòstica i qualitat de vida als pacients, donat que facilita la predicció d’aquells que desenvoluparan descompensacions i/o tumors hepàtics, fent cribratge d’aquells que no han de continuar estudiant-se de forma innecessària.

La pauta innovadora aplica l’estudi de factors de risc en el moment de la curació. Per això, utilitza la tècnica del FibroScan per conèixer de forma mínimament invasiva l’elasticitat hepàtica. La mateixa prediu les complicacions hepàtiques en la seva totalitat. En aquest sentit, Anaïs Corma-Gómez destaca com a referència clínica establerta que “si la rigidesa hepàtica és menor de 14 KPa, els pacients tenen un risc baix, pràcticament nul, de desenvolupar complicacions després de la curació de l’hepatitis C”.

D’aquesta manera, permet fer cribratge als pacients que no precisen d’un seguiment continuat cada sis mesos, evitant anar a l’hospital i sotmetre’s a controls analítics i ecogràfics. Suposa una nova eina que aporta eficiència als recursos sanitaris, restant consultes i proves diagnòstiques innecessàries; això com potencia la qualitat de vida dels pacients desvinculant-los de revisions i proves invasives innecessàries. Concretament, aquesta pràctica clínica ha permès en aquest centre donar l’alta entre el 20 i el 30% de pacients curats d’hepatitis C, desvinculant el seu estudi a registres clínics anteriors relacionats amb la fase activa del virus i sí al moment de la seva curació.

Risc de complicacions hemorràgiques digestives

Per part seva, el segon article científic guardonat és més específic, centrant-se en una de les complicacions hepàtiques que més compromet la vida d’aquests pacients: les hemorràgies digestives altes. Destaca la investigadora la complexitat del seu maneig i el mal pronòstic dels pacients que la pateixen: “Els resultats d’aquesta investigació reflectida en aquestes publicacions es tradueixen amb un valor afegit”, senyala.

De forma totalment nova, aquest centre sevillà aplica dos paràmetres en pacients curats d’hepatitis C per predir si desenvoluparan aquesta severa complicació. Combinen la rigidesa hepàtica amb el recompte de plaquetes. Com a resultat, aconsegueixen identificar al màxim nombre de pacients que no desenvoluparan hemorràgies digestives per trencament de varius esofàgiques.

Com a constatació de la fiabilitat diagnòstica, els investigadors han aconseguit el 100% del valor predictiu negatiu, o sigui, que no s’ha produït cap sagnat en pacients diagnosticats com pacients sense risc hemorràgic digestiu. Això ha permès que aquests pacients puguin abandonar el programa de cribratge de varius esofàgiques amb alt risc de sagnat; estalviant-los igualment desplaçament hospitalaris i el sotmetre’s a proves invasives pels controls de forma periòdica.

En aquest sentit, el director de la Unitat de Malalties Infeccioses i Microbiologies, Jesús Gómez Mateos, manifesta la seva satisfacció per ambdós guardons, “donat que la Universitat de Sevilla posa en valor les novetats científiques descobertes amb els beneficis clínic que alberguen noves vies en el maneig de pacients amb risc de complicacions hepàtiques greus”. Així mateix, Gómez Mateos agraeix la contribució d’aquesta institució a través de l’edició d’aquests premis per a l’impuls de la producció científica de qualitat, “permetent-nos mostrar l’activitat investigadora desenvolupada des del nostre grup d’investigació”.

 

Font: diariodesevilla.es

Notícia traduïda per l’ASSCAT

14/04/2021

Related Post