La colangitis esclerosant primària podria beneficiar-se de les estatines

Les estatines poden ser candidates prometedores pel tractament de la colangitis esclerosant primària, però encara no hi ha suficient evidència com per justificar el seu ús rutinari, segons els professionals que van participar en el Congrés Internacional del Fetge, a Paris.

Un estudi dut a terme a Suècia i presentat durant el Congrés Internacional del Fetge (ILC 2018), celebrat entre l’11 i el 15 d’abril a Paris, conclou que les estatines s’associen a una reducció de risc de mortalitat per totes les causes, trasplantament de fetge, càncer de fetge i sagnat de varius en pacients amb colangitis esclerosant primària (CEP). El treball, basat en un registre de 3.000 pacients, afegiria algunes evidències més a d’altres estudis sobre el benefici de les estatines en malalties cròniques hepàtiques i colostàsiques.

S’havia vist que les estatines milloraven els marcadors d’aquestes malalties i que, a més de reduir el colesterol, actuarien a través de diferents mecanismes pliotròpics en inflamació, fibrosi, funció endotelial, trombosi i coagulació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Esquema anatòmic i imatge radiològica de la colangitis esclerosant primària, mostrant estenosi segmentària de conductes biliars extrahepàtics i intrahepàtics.

L’estudi, el primer centrat en estatines i colangitis esclerosante primària, va rebre aquest dissabte el premi de la sessió general sobre CEP a l’ILC 2018. El seu objectiu ha estat avaluar l’impacte clínic de l’exposició d’aquests pacients a diferents medicaments com estatines, àcid ursodeoxicòlic, aminosalicilats, antibiòtics, azatioprina, i corticosteroides.

Risc de mortalitat reduït

Els seus autors van explicar que, tot i que tant l’azatioprina com les estatines es van relacionar amb reducció del risc de mort, trasplantament de fetge i sagnat de varius, durant l’estudi s’ha vist que les estatines van reduir un 32% el risc de mortalitat per totes les causes i un 50% el de mort o trasplantament de fetge.

Durant la presentació dels resultats l’investigador Knut Stokkeland, de l’Hospital Visby i l’Institut Karolinska de Suècia, ha ressaltat que l’acció de les estatines pot ser molt rellevant en CEP, donar que no hi ha d’altres teràpies mèdiques per a la malaltia, tot i que amb prudència. “Creiem que les estatines poden ser candidates prometedores pel tractament de CEP, però no hi ha suficient evidència com per a justificar el seu ús rutinari”, va advertir l’expert, recomanant noves avaluacions mitjançant estudis aleatoris amb controls.

Comentari de l’ASSCAT

La colangitis esclerosant primària (PSC, en les seves sigles en anglès) és una malaltia dels conductes biliars. Els conductes biliars porten la bilis del fetge al intestí prim. A la colangitis esclerosant primària, la inflamació causa cicatrius dins dels conductes biliars. Aquestes cicatrius fan que els conductes biliars s’endureixin i es facin més estrets i, gradualment, causen greu dany al fetge.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Biòpsia hepàtica d’un pacient amb colangitis esclerosant primària. S’aprecia la lesió característica amb la fibrosi portal periductal en pell de ceba.

A la majoria de les persones amb colangitis esclerosant primària, la malaltia progressa lentament. Eventualment pot causar insuficiència hepàtica, infeccions repetides, i tumors dels conductes biliars o del fetge. L’única cura coneguda actual per a la colangitis esclerosant primària avançada és el trasplantament de fetge, tot i que en un petit nombre de pacients la malaltia pot repetir-se en el fetge trasplantat.

Els controls en els pacients amb colangitis esclerosant primària es centren en vigilar la funció del fetge, controlar els símptomes i, quan sigui possible, realitzar procediments per obrir o dilatar, encara que sigui per un temps, els conductes biliars obstruïts.

En una malaltia per a la qual no existeix un tractament mèdic és esperançador que s’hagi demostrat que les estatines podrien ajudar en la seva evolució.

 

Font: diariomedico.com (13/04/18)

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Última actualització: 16/04/18