Ús compassiu de remdesivir, desenllaços de pacients hospitalitzats, i guies de tractament per a COVID-19

14/05/2020 | Notícies de premsa

Ús compassiu de remdesivir en pacients amb COVID-19 severa

En aquest article els autors informen de la seva experiència de l’ús compassiu de remdesivir en pacients hospitalitzats amb COVID-19 severa.

Fins al moment no s’ha provat que hi hagi un tractament efectiu contra la COVID-19; actualment el maneig inclou mesures de sosteniment i suport ventilatori invasiu o no invasiu. Tanmateix, durant la pandèmia alguns pacients han rebut tractaments compassius, encara no aprovats, incloent remdesivir.

Remdesivir és un profàrmac d’un anàleg de nucleòtids que inhibeix el RdRp viral, i que ha demostrat tenir activitat in vitro contra SARS-CoV-2.

Durant la pandèmia els laboratoris Gilead van acceptar sol·licituds de diferents centres per a l’ús compassiu de remdesivir en pacients hospitalitzats amb malaltia severa i confirmada per SARS-CoV-2. De ser aprovats, el tractament consistia en 10 dies de remdesivir i se’ls hi feia seguiment durant 28 dies.

En aquesta cohort es descriu l’experiència de 61 pacients que van rebre almenys una dosi de remdesivir, dels quals se’n van excloure 8, analitzant finalment 53 pacients.

D’aquells que van rebre remdesivir, 36 pacients (68%) van millorar el seu requeriment d’oxigen, incloent 17 de 30 (57%) que es trobaven en ventilació mecànica invasiva i que van ser extubats. Un total de 25 pacients (47%) va ser egressat, i 7 persones (13%) van morir. Així mateix, en 32 pacients (60%) es van reportar efectes adversos; els més comuns van ser elevació d’enzims hepàtics, diarrea, rash, lesió renal aguda, i hipotensió.

No obstant, aquests resultats s’han d’interpretar de la següent forma: la falta d’un grup control limita que puguem concloure que la millora d’aquests pacients es va deure únicament a l’administració de remdesivir. A més, s’ha de considerar que una proporció important dels pacients inclosos no estava críticament malalta, incloent 2 pacients que es trobaven sense oxigen suplementari, i 10 cànules nasals d’oxigen.

El temps mig d’administració remdesivir va ser de 12 dies (rang interquartil: 9-15), el qual és rellevant, ja que en aquest punt de la malaltia la virèmia comença a disminuir per l’activació immune, pel que és poc probable que l’eficàcia d’un antiviral administrat de forma tardana tingui poc impacte clínic.

Els descobriments descrits en aquest estudi no controlat han de ser interpretats amb cautela. El mesurament d’eficàcia i seguretat de remdesivir en pacients amb COVID-19 han de fer-se estudis aleatoritzats, controlats amb placebo, els quals s’estan efectuant en múltiples països.

El més important:

Es va observar millora clínica en el 68% dels pacients que van rebre remdesivir com a ús compassiu; no obstant, assegurar la seva eficàcia i seguretat requereix d’estudis aleatoritzats controlats amb placebo.

 

Font: medscape.com

Referència: Grein J, Ohmagari N, Shin D, Diaz G, y cols. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19. N Engl J Med. 10 Abr 2020. doi: 10.1056/NEJMoa2007016. PMID: 32275812.

14/05/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post