Els Serveis d’Urgències dels hospitals tenen un paper fonamental al cribratge i el diagnòstic de l’hepatitis C.

Espanya està al capdavant en la consecució de l’eliminació de les hepatitis virals marcat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) pel 2030, però s’ha de seguir treballant en aquest camp. Per assolir aquest objectiu, és clau implicar a tots els agents que intervenen en el procés, com és el cas dels Serveis d’Urgències donat el seu paper fonamental en el cribratge i el diagnòstic precoç de l’hepatitis.

De fet, el cribratge de la infecció pel virus de l’hepatitis C (VHC) a les Urgències ha mostrat una prevalença de la infecció activa del 0,7% gairebé tres cops superior a la registrada a la població general. D’aquests pacients amb càrrega viral del VHC, només un 60% complien amb els criteris de cribratge segons les recomanacions publicades el 2020. A més, es va trobar una prevalença del 0,5% (més de dos cops superior a la trobada a la població general) de l’anticòs de superfície del virus de l’hepatitis B.

El Servei d’Urgències Hospitalari és la porta d’entrada i accés al Sistema Nacional de Salut per a molts pacients amb factors de risc de VHC. Per això, la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), l’Associació Espanyola d’Estudis del Fetge (AEEH) i Gilead han subscrit un acord per conscienciar i implementar el cribratge del VHC als Servicios d’Urgències i assegurar que els pacients amb infecció activa pel VHC són derivats a l’especialista hepatòleg o digestiu pel seu correcte tractament i curació. L’acord permetrà el desenvolupament d’un document elaborat per un grup d’experts multidisciplinari (hepatologia, urgències, malalties infeccioses i microbiologia) que inclourà una sèrie de recomanacions sobre com implementar aquestes estratègies.

Només aconseguirem eliminar l’Hepatitis C si tots els que compartim aquest repte som capaços de treballar junts, col·laborant estretament, al diagnòstic d’esta malaltia. És vital aconseguir que tots els pacients que pateixen aquesta malaltia siguin diagnosticats com abans millor i puguin accedir a les novetats terapèutiques que permeten la seva curació. Per això, són essencials iniciatives com aquesta que es rubrica en un acord entre la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Malalties (SEMES), l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge (AEEH) i Gilead Sciences, companyia que tinc l’honor de dirigir a Espanya. Estic segura que aquest acord contribuirà decisivament a què Espanya sigui un referent mundial en quant a l’eliminació d’aquesta malaltia”, ha declarat María Rio, vicepresidenta i directora general de Gilead Espanya.

José Luis Calleja, president de l’AEEH, ha afegit sobre aquesta iniciativa que “encara que és molt l’avançat en eliminació de l’hepatitis C al nostre país, tenim marge de millorar per avançar cap als objectius de l’OMS, i seria malbaratar oportunitats de cribratge no fer-ho a totes aquelles persones que entren en contacte amb el sistema sanitari a través d’Urgència, sobretot quan els estudis indiquen que la prevalença trobada està per sobre de la població general i propera a la d’alguns col·lectius de risc”.

Un acord que, com reconeix Juan González del Castillo, de SEMES, pot ser molt útil per a la consecució de l’objectiu marcat per l’OMS ja que els Serveis d’Urgències són en moltes ocasions l’únic punt de contacte de pacients amb el sistema sanitari. Els Serveis d’Urgències ja han demostrat la seva implicació en problemes de salut pública amb anterioritat, sent exemple d’això ‘Deixa la teva empremta’, l’estratègia de diagnòstic de VIH empresa per SEMES, gràcies al suport de Gilead, que es ve desenvolupant des de fa dos anys i obtenint grans resultats. El document que s’elabori serà fonamental per a la identificació de persones en risc a qui realitzar la determinació serològica de virus de l’hepatitis durant la seva estada a urgències”.

Espanya és un país referent en el desenvolupament d’estratègies de microeliminació que simplifiquin el diagnòstic i tractament de l’hepatitis C i es situa a l’avantguarda en el tractament d’aquest virus; de fet, des de la posta en marxa del Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C, s’han tractat més de 158.029 pacients. Per seguir avançant és necessari incrementar el diagnòstic d’aquesta infecció, especialment en aquelles poblacions que presentin factors de risc. Més d’un terç dels pacients amb infecció activa pel VHC desconeixen la seva condició, el que implica un major risc de complicacions hepàtiques, cirrosi o càncer de fetge, a més de suposar un problema de salut pública al no posar-se barreres a la transmissió del VHC a altres persones.

El cribratge de VHC a urgències està fonamentant en una estratègia que ha demostrat ser cost-efectiva. Gràcies a la seva implantació i a aconseguir un diagnòstic precoç en la infecció per VHC, s’obté un gran benefici, tant des del punt de vista del pacient com de la salut pública, enfocat a reduir el risc de contagi, trencar la cadena de transmissió i disminuir les taxes de complicacions i de mortalitat que encara existeixen associades a aquest virus.

 

Font: immedicohospitalario.es

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post