Una formació dirigida al pacient dóna com a resultat una millor RVS a la teràpia antiviral en un gran nombre de pacients amb hepatitis C crònica en comparació de la informació convencional

26/04/2018 | Notícies de premsa

Segons un estudi presentat al Congrés Internacional del Fetge de París, una formació específica del pacient podria aportar beneficis al tractament de l’hepatitis C crònica i millorar la resposta a la teràpia antiviral.

Introducció

Una formació específica del pacient podria aportar beneficis al tractament de l’hepatitis C crònica i millorar la resposta a la teràpia antiviral.

Aquest estudi va tenir com a objectiu avaluar l’impacte del programa en l’efectivitat del tractament i els factors associats a la participació en el programa d’educació, amb consultes dirigides per infermeres per al tractament de l’hepatitis C crònica.

Pacients i mètodes

Entre abril de 2014 i desembre de 2016 es van atendre de manera consecutiva 453 pacients que van rebre tractament amb antivirals d’acció directa (AADs). D’aquests, 30 van ser tractats amb interferó pegilat, ribavirina i Sofosbuvir, i 423 amb AADs + ribavirina. Tots els pacients van tenir l’oportunitat de participar en un programa d’educació específic per al pacient.

Es van comparar 23 variables, relatives al perfil del pacient, les característiques de l’hepatitis C crònica, les modalitats de tractament i els fàrmacs associats entre els pacients que van participar i van ser adherents (PA +) o no (PA-) al programa. Es va realitzar una anàlisi multivariant segons un model de regressió logística a partir de les variables significatives en l’anàlisi univariada.

A més, les taxes de RVS12 es van comparar entre els pacients PA + i PA- d’acord amb el règim de tractament ia més entre els pacients PA +, d’acord amb el seu perfil (situació precària, migrants, usuaris de drogues).

Resultats

  • Van participar en el programa d’educació al pacient 312 persones (69%).
  • El nombre de les consultes realitzades a les infermeres va variar entre una-sis per pacient.
  • Per a tots els tractaments realitzats en conjunt, la RVS12 va ser més gran entre els pacients que van participar en l’educació del pacient (94,2%) en comparació amb els que no van participar (89,3%) tot i que aquesta diferència no va ser estadísticament significativa (p = 0,06).
  • Aquesta superioritat també es va observar en els pacients tractats amb AAD + ribavirina (94,7% enfront de 88,6%; p = 0,009).
  • En els pacients que van participar en l’educació del pacient, la RVS ser independent de la situació precària, de l’estat migratori i de l’ús de drogues, sent al voltant del 95%.

Conclusions

  • La majoria de pacients que van rebre tractament per hepatitis C crònica, van acceptar participar en un programa d’educació específic per a pacients. D’aquesta manera, en els casos tractats amb AADs es va aconseguir millorar la seva RVS12.
  • En poblacions vulnerables, gràcies al programa d’educació es van aconseguir resultats de RVS12 excel·lents i comparables amb els estudis de registre que van permetre l’autorització dels nous fàrmacs AAD.

Comentari de l’ASSCAT

La informació i educació del pacient i la possibilitat de fer preguntes i exposar dubtes és crucial i sempre defensem que el pacient ben informat és un pacient adherent a les teràpies i als controls.

 

Autors: Doffoël M, y equipo (Servicio de expertos para la lucha contra la hepatitis viral de Alsacia, Hospital Universitario de Estrasburgo; Unidad de Psiquiatría de Salud Mental, Hospital Universitario de Estrasburgo; SOS Hepatitis Alsacia; Labex HepSys, INSERM U1110, Estrasburgo).
Póster traduït per l’ASSCAT (ILC 2018)

26/04/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Des d’aquí pots compartir aquesta publicació. Gràcies!

Related Post