Tendències en el trasplantament de fetge per a la colangitis biliar primària a Europa en les últimes tres dècades

08/02/2019 | Articles, Articles científics

La colangitis biliar primària (anteriorment anomenada cirrosi biliar primària, CBP) és una malaltia hepàtica colestàsica crònica, caracteritzada per la destrucció progressiva del conducte biliar intrahepàtic que pot conduir a fibrosi, cirrosi i mort.

En els 20 anys posteriors al primer trasplantament de fetge humà el 1963, la CBP va ser la principal indicació de trasplantament de fetge a Europa, representant entre el 30% i el 50% de tots els trasplantaments de fetge. No obstant, malgrat l’augment de la prevalença de la malaltia, la CBP ja no és una indicació important pel trasplantament de fetge. El recent canvi en la nomenclatura és figuratiu pel canvi en el pronòstic dels pacients en les últimes dècades.

Avui en dia, als pacients generalment se’ls hi diagnostica CBP en una etapa precoç, el que permet a l’inici oportú de la teràpia, el que sovint resulta en una millora dels paràmetres bioquímics i el pronòstic. Tanmateix, els pacients que responen de manera incompleta encara tenen un pronòstic significativament deteriorat en comparació amb una població general de la mateixa edat i sexe. En cas d’insuficiència hepàtica, el trasplantament de fetge segueix sent l’única opció terapèutica per prevenir la mort prematura.

No obstant, els canvis en els criteris de selecció pel trasplantament de fetge i en l’epidemiologia, així com la introducció d’àcid ursodeoxicòlic (UDCA) com un tractament eficaç, poden haver impactat la importància relativa de la CBP com a indicació pel trasplantament. Els estudis europeus anteriors que han avaluat les tendències en el trasplantament de fetge per a la CBP van informar una disminució en els trasplantaments. Tanmateix, aquests estudis van ser estudis d’un sol centre o d’un sol país, sovint van cobrir períodes d’estudi relativament curts o estan desactualitzats. Actualment falta un estudi a llarg termini a escala europea, a l’igual que dades sobre possibles canvis al llarg de temps en les característiques del subgrup de pacients amb CBP que encara requereixen trasplantament de fetge.

Per tant, l’objectiu principal d’aquest estudi va ser avaluar les tendències temporals en el nombre de trasplantaments de fetge per a la CBP a Europa durant les últimes tres dècades, tant en mesures absolutes com proporcionals. En segon lloc, el nostre objectiu va ser avaluar els canvis potencials en les característiques dels pacients amb CBP que es van sotmetre a un trasplantament de fetge durant aquest període.

Resum

Antecedents

La introducció de teràpies i els canvis en els criteris de selecció i l’epidemiologia de la malaltia probablement han influït en la importància de la colangitis biliar primària com una indicació pel trasplantament de fetge.

Objectius

Avaluar les tendències temporals en el trasplantament de fetge per a la colangitis biliar primària i avaluar les característiques de la població de pacients durant les últimes tres dècades.

Mètodes

Es van incloure pacients sotmesos a trasplantament de fetge del 1986 al 2015 en centres que es reporten al Registre Europeu de Trasplantaments de Fetge. Es van excloure els trasplantaments combinats d’òrgans i pacients menors de 18 anys. Les tendències van ser avaluades emprant models de regressió lineal.

Resultats

Es van incloure 112.874 pacients, dels quals 6.029 (5,3%) tenien colangitis biliar primària. Després d’un augment inicial en la primera dècada, el nombre anual de trasplantaments de fetge per a la colangitis biliar primària es va mantenir estable en prop de 200. La proporció de trasplantaments de fetge per a la colangitis biliar primària va disminuir del 20% el 1986 al 4% el 2015 (P <0,001). La colangitis biliar primària va ser l’única indicació que va mostrar una disminució proporcional constant durant totes les dècades. Des de la primera fins a la tercera dècada, l’edat en el moment del trasplantament de fetge va augmentar de 54 (IQR 47-59) a 56 anys (IQR 48-62) i la proporció d’homes va augmentar d’un 11% a un 15% (ambdós P <0,001).

Conclusions

Hem trobat una disminució proporcional en la colangitis biliar primària com a indicació pel trasplantament de fetge. No obstant, malgrat el tractament amb àcid ursodeoxicòlic i la millora en el coneixement de la malaltia, el nombre anual absolut de trasplantaments de fetge s’ha estabilitzat.

 

Font: Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Referència: Harms MH, Janssen QP, Adam R, et al. Trends in liver transplantation for primary biliary cholangitis in Europe over the past three decades. Aliment Pharmacol Ther. 2018;00:1–11. https://doi.org/10.1111/ apt.15060

Article traduït i adaptat per l’ASSCAT

08/02/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post