Salut Pública tradueix a 8 idiomes el tríptic “Petits canvis per menjar millor”

16/12/2019 | Notícies de premsa

La traducció dels consells pretén contribuir a millorar els hàbits de tota la població i així disminuir, també, les taxes d’obesitat, que afecten en major mesura a les classes socials desfavorides.

L’11 d’octubre es celebra el Dia Mundial de l’Obesitat, per conscienciar la societat sobre la creixent epidèmia de l’obesitat, les repercussions per a la salut i la importància de mantenir un pes saludable.

Castellà, aranès, anglès, francès, xinès, urdú, àrab i romanès. Són les llengües a què s’ha traduït el tríptic de la guia alimentària “Petits canvis per menjar millor”, disponibles en breu a Canal Salut.

“Petits canvis per menjar millor”, editada en català i castellà, és l’eina impulsada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya per identificar aspectes claus que, amb petites modificacions, poden millorar de forma important la qualitat i la sostenibilitat de l’alimentació.

Amb la traducció del tríptic a aquests 8 idiomes es busca que els missatges més importants de la guia, resumits en un document breu, arribin a la ciutadania que encara no coneix prou bé el català ni el castellà i pugui, d’aquesta manera, començar a plantejar-se petits canvis per menjar millor.

L’alimentació és un determinant fonamental de l’estat de salut de les persones, tant pel paper que tenen els nutrients en la prevenció de malalties, com per la implicació d’alguns nutrients, aliments i hàbits de consum, en el desenvolupament de problemes de salut crònics com ara l’obesitat, les malalties cardiovasculars o la diabetis, entre d’altres.

Els consells de la guia estan estructurats de manera que ajudin a la ciutadania a fer una transició cap a una alimentació més saludable i sostenible, amb un esquema senzill que s’estableix en 3 grups  de missatges: els aliments que cal potenciar, els que podrien millorar i aquells que convé reduir. Cada petit canvi, suma salut!

L’obesitat com a problema de salut pública

La Federació Internacional d’Obesitat va proposar el dia 11 d’octubre per celebrar el Dia Mundial de l’Obesitat, per conscienciar la societat sobre la creixent epidèmia d’obesitat, les repercussions per a la salut i la importància de mantenir un pes saludable.

L’obesitat és un problema de salut pública, tant pel nombre de població afectada com per la seva relació amb l’aparició o agreujament d’altres problemes de salut crònics: incrementa el risc de malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2, determinats tipus de càncer, hipertensió arterial, artrosis, gota… ocasionant una disminució tant de la qualitat com de l’esperança de vida de les persones afectades.

En la població infantil i juvenil aquest fet és més preocupant, si es tenen en compte els efectes en l’estat de salut immediat de l’infant o jove i la constatació que l’obesitat infantil és un predictor important de l’obesitat en la vida adulta.

L’augment del sobrepès i l’obesitat infantil s’explica, bàsicament, per l’abandonament de l’alimentació  tradicional mediterrània i per la vida més sedentària dels infants en un context cultural afavoridor del sedentarisme. Però, cal  anar més enllà de la visió exclusivament biomèdica ja que l’obesitat es tracta d’un problema multifactorial que requereix un abordatge pluridisciplinari que integri la multicausalitat del fenomen.

Dades epidemiològiques a Catalunya

Segons l’ESCA 2018, més de la meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes (sobrepès o obesitat), 59,3% els homes i 43,2% les dones. El 36,3% té sobrepès (43,6% els homes i 29,1% les dones) i el 14,9% obesitat (15,7% els homes i 14,0% les dones). Tots tres indicadors augmenten amb l’edat, així com en les persones de la classe menys afavorida i les persones amb estudis primaris o sense estudis, tant en homes com en dones però sobretot en dones. Des del 2010 fins al 2014, la tendència de l’obesitat és creixent i a partir d’aquest any es manté estable fins al moment actual.

Respecte a la població de 6 a 12 anys, el 35,6% té excés de pes, el 25,0% té sobrepès i el 10,6% té obesitat. L’excés i el sobrepès afecta igual nens i nenes, però l’obesitat és més freqüent en els nens (13,6%) que en les nenes (7,2%). La prevalença d’obesitat és més elevada en les classes més desfavorides (14,1% la classe III i 3,9% la classe I), sobretot en els nens (18,8% dels de classe III i 4,0% dels de classe I). Des de 2006 fins al període 2013-2014, la prevalença de sobrepès decreix, a partir d’aquest moment i fins al període 2016-2017 mostra una tendència creixent i en el darrer període estudiat (2017-2018) sembla que es manté estable. En canvi, la prevalença d’obesitat continua decreixent tant en nens com en nenes.

Promoció de la salut i prevenció de l’obesitat

Per fer front al problema, i d’acord amb l’estratègia mundial de l’OMS i de la NAOS (Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat), del Ministeri de Sanitat, el Departament de Salut va dissenyar el Pla Integral per a la Promoció de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable (PAAS). El Pla integra accions a l’àmbit educatiu, comunitari, de salut i laboral. Aquest pla es basa en l’evidència que diu que els abordatges intersectorials, multifactorials i integrals són els més efectius per promoure la salut.  El PAAS vol arribar a tota la població d’acord amb les seves necessitats,  promou l’equitat i l’aprofitament dels recursos ja existents i treballa per capacitar els professionals i les persones, per generar entorns promotors de salut i per actuar sobre els determinants de la salut.  S’emmarca en el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), que identifica el control de l’excés de pes com un dels cinc grans reptes per impulsar la salut des de tots els àmbits d’acció del Govern i la societat.

En el marc del PAAS s’han dut a terme un seguit d’accions per prevenir l’obesitat actuant sobre l’entorn per fer fàcils les opcions saludables i sobre la població en general i sobre els professionals, per promoure estils de vida saludables. Es destaquen: la guia “Petits canvis per menjar millor”, les guies sobre alimentació saludable en l’etapa escolar i en la primera infància, les revisions de les programacions de menús escolars i els programes comunitaris de prevenció de l’obesitat infantil.

Enguany també s’inicia el model de prevenció i atenció a l’obesitat infantil a Catalunya, a partir de les experiències territorials existents i de la revisió de  la millor evidència científica disponible i en col·laboració amb societats científiques i entitats relacionades. A grans trets, els seus objectius són promoure un entorn saludable (escola, espais de lleure, comunitat, etc.), i millorar la capacitat dels equips d’atenció primària en l’abordatge, especialment de la infermera, acompanyada d’altres professionals de suport, com dietistes-nutricionistes. També es pretén homogeneïtzar la intervenció d’altres dispositius de suport i garantir la continuïtat assistencial entre nivells i professionals.

Més informació:

  • Pla Integral per a la Promoció de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable (PAAS).
  • Canal Salut: Vida saludable.
  • Estratègia mundial de l’OMS.

 

Font: Butlletí del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

16/12/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post