Els resultats de l’experiència pilot de prevenció i atenció a l’obesitat infantil en el barri de La Mina, desenvolupada en coordinació amb el centre d’atenció primària del barri durant el període 21-22, es van presentar el passat dijous dia 9 de febrer en el marc dels Dijous de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Els resultats són significatius, tant en relació a la millora d’estils de vida com en relació a la reducció de l’índex de massa corporal (IMC) dels infants participants, malgrat el període de pandèmia.

Dijous passat es van presentar els resultats del projecte pilot de prevenció i atenció a l’obesitat infantil dut a terme al barri de la Mina -un dels barris de Catalunya amb major prevalença d’obesitat en infants- projecte liderat i coordinat des de l’APSCAT amb l’equip d’atenció primària (EAP) de La Mina de Sant Adrià del Besós.

El Conseller de Salut Manel Balsells va inaugurar la sessió i va transmetre la voluntat i el compromís del Departament de Salut per donar suport a les estratègies necessàries per a la prevenció i atenció a la obesitat en infants i joves. A la sessió hi varen assistir 60 professionals i la van seguir més de 200 persones via streaming.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va iniciar la sessió plantejant la complexitat de l’abordatge de l’obesitat, l’elevada prevalença que es detecta arreu dels països desenvolupats -i en concret a Catalunya- tant en població adulta com en població infantil i sobre tot, destacant la forta relació existent entre l’obesitat i els determinants socials. Cabezas va recordar que les intervencions s’han de basar en abordatges multidisciplinaris i multinivell dels aspectes individuals i de l’entorn de l’infant i la família, amb l’objectiu d’actuar especialment sobre: l’alimentació, l’activitat física i l’exercici, el sedentarisme i temps de pantalles, l’oci, les hores de son i la criança positiva i respectuosa, tenint en compte els determinants socials i des d’una perspectiva no estigmatitzadora.

Gemma Salvador dietista-nutricionista coordinadora dels programes de promoció de l’alimentació saludable i sostenible de l’ASPCAT, va descriure l’inici i la definició del projecte amb les aportacions del barri, destacant l’objectiu del projectePilotar en un barri d’especial prioritat, el model de prevenció i atenció a l’obesitat infantil amb la finalitat de millorar el hàbits dels infants i reduir la prevalença de l’excés de pes mitjançant un abordatge integral de la salut. També va descriure breument les fases del projecte centrat en dues grans àrees d’intervenció: la part comunitària i de treball fora del centre d’atenció primària (prevenció de l’obesitat) i la part d’atenció als infants amb obesitat i les seves famílies en el centre de salut. També va presentar els diferents documents i materials generats, que estaran disponibles  pròximament en el web de l’ASPCAT.

Eli Carrera, adjunta a direcció de l’EAP de La Mina (SAP Litoral de l’Institut Català de la Salut) i coordinadora del projecte en el CAP, va descriure les característiques socials, demogràfiques i culturals del barri i el rol del centre d’atenció primària entre la població. Va posar en relleu la important trajectòria en salut comunitària molt arrelada amb el territori i amb projectes de promoció de la salut ja instaurats al barri com “La Mina s’Activa”.  Va destacar les xifres d’obesitat infantil del barri en comparació a les mitjanes de Catalunya: 11% en infants de 5 a 9 anys i 20’5% en infants de 10 a 14. La mitjana de Catalunya, és d’un 9’4% (10-14 anys) i d’un 6’1% (5 a 9 anys), dades mesurades registrades a l’eCAP.

Finalment, Aroa Soriano, dietista-nutricionista de l’ASPCAT i responsable del desenvolupament del pilot en coordinació amb l’EAP de La Mina, va descriure les fases d’intervenció, els criteris de derivació dels infants i les famílies, els resultats i les principals conclusions.

El descens del consum de begudes ensucrades dels infants que en consumien 3 o més vegades a la setmana ha estat del 49% (abans 68,6%, després 19,6%). La freqüentació setmanal als establiments de menjar ràpid ha disminuït en un 33% (abans 54,9%, després 21,6%). Hàbits com la millora de les hores de son s’han incrementat significativament, així com el joc actiu i el temps dedicat a extraescolars de tipus esportiu. Al mateix temps i de forma conseqüent, les hores dedicades a l’ús de pantalles s’han reduït significativament.

Conclusions:

Malgrat que el període de pandèmia no ha permès pilotar el model de prevenció i atenció a l’obesitat infantil com es va dissenyar en la seva totalitat, aquesta prova pilot ha mostrat que:

  • És un model ben acceptat per l’equip d’atenció primària i per la comunitat
  • Pot actuar aprofitant recursos i activitats en curs i potenciant-les
  • Requereix de la participació i coordinació de diversos professionals de la salut
  • És fonamental construir a partir del treball comunitari previ realitzat per l’EAP
  • En relació a la intervenció amb els infants participants, s’han obtingut resultats positius tant en la millora d’ hàbits com en la reducció de l’IMC.
  • La intervenció comunitària s’ha centrat en la diagnosi inicial compartida amb el barri, la realització de tallers i l’impuls del consum de fruita, tant a l’escola com a les entitats. La COVID-19 ha limitat la realització d’activitats, no obstant, la valoració final, tant per part dels usuaris com de les entitats, ha sigut molt positiva, i podrien ser replicables en altres processos comunitaris.

Es considera important donar continuïtat a aquesta intervenció oferint un acompanyament als infants i les famílies participants, desenvolupant de forma més intensa la part comunitària, actuant sobre l’entorn i els determinants.

Materials elaborats a partir del projecte pilot de La Mina:

  • Memòria de la intervenció pilot al barri de la Mina.
  • Model de prevenció i abordatge de l’obesitat infantil.
  • Algoritme del model de prevenció i abordatge de l’obesitat infantil.
  • Caixa d’eines: materials i recursos de suport.

Aquests materials estaran disponibles properament al web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

L’obesitat és un problema de salut pública, tant pel nombre de població afectada com per la seva relació amb l’aparició o agreujament d’altres problemes de salut crònics: incrementa el risc de malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2, determinats tipus de càncer, hipertensió arterial, artrosis, gota, i altres. Aquestes malalties provoquen una disminució tant de la qualitat com de l’esperança vida de les persones afectades.

En la població infantil i juvenil aquest fet és més preocupant, ja que l’obesitat pot interferir en el creixement i el desenvolupament dels infants, en el seu estat d’ànim, en el rendiment escolar, en les seves relacions socials i laborals futures i en l’aparició de malalties relacionades.

 

Font: salutpublica.gencat.cat

Related Post