Reobertura segura: quin equip de protecció personal usar en l’atenció primària?

10/07/2020 | Notícies de premsa

A mesura que reobrim les nostres consultes ens enfrontem al repte de determinar la millor manera de fer-ho de manera segura: protegir-nos a nosaltres mateixos, al nostre personal i als nostres pacients.

La Infectious Diseases Society of America (IDSA, en les seves sigles en anglès) recentment va emetre una guia basada en evidència per ajudar als metges a actuar sobre aquest tema, i aquesta guia, juntament amb les recomanacions dels Centers for Disease Control and Prevention (CDC, en les seves sigles en anglès), hauria de permetre’ns avançar amb seguretat.

En aquest contingut ens centrem en alguns punts de les recomanacions de la Infectious Diseases Society of America i els Centers for Disease Control and Prevention que poden ser útils als consultoris d’atenció primària.

Mascaretes facials

Molts metges s’han preguntat si han d’usar mascareta mentre atenen a pacients sense COVID-19 al consultori i en cas afirmatiu, en quin tipus de pacients.

La guia de la Infectious Diseases Society of America estableix que l’ús de mascaretes és imprescindible per reduir el risc que els treballadors de la salut contraguin COVID-19.

L’evidència es deriva d’una sèrie de fonts, inclòs un estudi retrospectiu de la Universitat de Wuhan (Xina) que va examinar a dos grups de treballadors de la salut durant el brot. El primer grup va usar mascaretes N95 i es va rentar les mans amb freqüència, mentre que el segon grup no va usar mascaretes i es va rentar les mans amb menys freqüència.

Al grup que va prendre majors mesures per protegir-se, cap dels 493 membres del personal va contraure COVID-19, en comparació amb 10 dels 213 membres del personal a l’altre grup. La disminució a la taxa d’infecció va tenir lloc al grup que portava mascaretes, malgrat que tenia un 733% més d’exposició a pacients amb COVID-19.

Més proves procedeixen d’un estudi de casos i controls realitzat a hospitals de Hong Kong durant el brot de SARS-CoV del 2003. Aquest estudi va mostrar que l’ús de mascaretes era la intervenció més important per reduir la infecció, seguit de l’ús del overol i el rentat de mans. Aquests descobriments deixen clar que l’ús de mascaretes és imprescindible per a tots els proveïdors d’atenció mèdica que atenguin pacients que podrien tenir COVID-19.

La guia també revisa l’evidència sobre l’ús de mascaretes quirúrgiques front a les mascaretes N95.

Al revisar l’evidència indirecta de l’epidèmia de SARS-CoV, la Infectious Diseases Society of America va descobrir que l’ús de qualsevol mascareta, quirúrgica o respiradors N95, va conduir a gran reducció en el risc de desenvolupar una infecció.

En aquesta revisió sistemàtica de cinc estudis observacionals en el personal d’atenció mèdica, per aquells que van usar mascaretes quirúrgiques l’odds ratio per desenvolupar una infecció va ser de 0,13 (IC 95%: 0,03 – 0,62), i per aquells que van usar respiradors N95, l’odds ratio va ser de 0,12 ( IC 95%: 0,06 – 0,26). No va haver-hi diferència significativa en les reduccions de risc per aquells que usaven mascaretes quirúrgiques i mascaretes N95, respectivament.

El panel de guies clíniques de la Infectious Diseases Society of America va recomanar “que el personal d’atenció mèdica que atén a pacients amb sospita o diagnòstic conegut de COVID-19 usi una mascareta quirúrgica o un respirador N95 com a part de l’equip de protecció personal apropiat”.

La recomanació de la Infectious Diseases Society of America també analitza l’ús universal, definit com a pacients i metges que usen mascaretes.

La recomanació té el suport dels descobriments d’un estudi en què es va utilitzar l’ús de mascareta universal per prevenir la propagació de la influenza H1N1 durant el brot del 2009. En aquest estudi amb membres del personal i pacients exposats a influenza H1N1 que usaven mascaretes, només el 0,48% de 836 va adquirir la infecció. En el mateix estudi el fet de no usar una mascareta per part del proveïdor o del pacient va augmentar el risc d’infecció. A més, en un estudi prospectiu de pacients amb trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques, l’ús universal de mascaretes va provocar que les taxes d’infecció caiguessin de 10,3% a 4,4%.

La guia clínica de la Infectious Diseases Society of America estableix el següent: “Pot haver-hi algun benefici, encara que incert, per a l’ús universal de mascareta en absència de limitacions de recursos. No obstant, els beneficis de l’ús universal de mascaretes quirúrgiques ha de sospesar-se contra el risc d’augmentar la taxa d’utilització de l’equip de protecció personal i ser contextualitzat segons la taxa de prevalença local de la COVID-19 pels proveïdors d’atenció mèdica asimptomàtics o mínimament simptomàtics, i els visitants”.

El comunicat de Centers for Disease Control and Prevention senyala: “La transmissió comunitària continua ha augmentat el número de persones potencialment exposades i contagioses amb SARS-CoV-2. El cribratge de febre i símptomes ha demostrat ser relativament ineficaç per identificar a totes les persones infectades, inclosos els proveïdors d’atenció mèdica. El cribratge tampoc identifica a les persones infectades però asimptomàtiques o pre-simptomàtiques, pel que es necessiten intervencions addicionals per limitar la introducció no reconeguda de SARS-CoV-2 en entorns d’atenció mèdica per part d’aquestes persones. Com a part de les mesures agressives pel control de les fonts de contagis, els centres de salut han de considerar la implementació de polítiques que requereixin que tots els que ingressin al centre usin una mascareta de tela (si es tolera) mentre estiguin a l’edifici, independentment dels seus símptomes”.

Protecció ocular

Molts metges no estan segurs si és necessari usar protecció pels ulls al veure pacients asimptomàtics. La Infectious Diseases Society of America reconeix que cap estudi ha analitzat críticament la protecció ocular, però la societat també reconeix que “l’equip de protecció personal adequat inclou, a més d’una mascareta o respirador, protecció ocular, bata i guants”.

Centers for Disease Control and Prevention recomana que pels treballadors de la salut ubicats en àrees amb prevalença moderada o major de COVID-19, els proveïdors d’atenció mèdica han d’usar protecció pels ulls a més de les mascaretes facials, ja que tenen més probabilitats de trobar-se amb persones asimptomàtiques amb COVID-19.

Bates i guants

Es recomanen bates i guants com a part de l’equip de protecció personal quan s’atén a pacients que tenen COVID-19.

La guia de la Infectious Diseases Society of America és clara en les seves recomanacions, però no cita evidència d’usar guants front a no usar-los. A més, afirma que l’evidència és insuficient per recomanar l’ús de doble enguantat, amb el guant superior sent utilitzat per treure’s una bata de protecció personal i el guant intern per llençar-lo després de treure’s la bata.

Centers for Disease Control and Prevention no fa recomanacions per a l’ús sistemàtic de guants en la cura de pacients que no tenen COVID-19, fins i tot en àrees on pot haver-hi persones asimptomàtiques i recomanen prendre les precaucions estàndard, específicament practicar la higiene de mans abans i després del contacte amb els pacients.

Conclusió

Quan s’atén a pacients amb COVID-19 s’han d’usar mascaretes  quirúrgiques o respiradors N95, ulleres o caretes i bates, i s’ha de practicar la higiene de mans de forma sistemàtica abans i després de veure als pacients. Pels consultoris que veuen a pacients sense sospita de COVID-19, la guia de la Infectious Diseases Society of America aclareix que no hi ha diferència estadística en l’adquisició d’infecció amb l’ús de mascaretes quirúrgiques front a respiradors N95.

D’acord amb les recomanacions de Centers for Disease Control and Prevention els professionals de la salut han d’usar protecció pels ulls, a més de les mascaretes facials i els pacients han d’usar mascaretes. La higiene de mans ha d’efectuar-se de forma sistemàtica abans i després de tot contacte amb el pacient.

Amb aquestes conductes hauria de ser segur reobrir els consultoris i veure als pacients.

 

Font: medscape.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

10/07/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post