Publicades les recomanacions sobre cribratge i vacunació de malalties infeccioses en immigrants a Europa

17/12/2018 | Articles, Notícies de premsa

L’augment de la immigració cap a i dins de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu posa de manifest la necessitat de desenvolupar polítiques de salut pública dirigides a aquesta població.

Recentment el Centre Europeu pel Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, en les seves sigles en anglès) ha publicat la “Guia de salut pública pel cribratge i vacunació de malalties infeccioses en la població immigrant recent arribada a la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu”. Un dels objectius principals d’aquesta guia és ajudar als estats membres de la Unió Europea (UE) i l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a desenvolupar estratègies nacionals per enfortir la prevenció de les malalties infeccioses en les persones immigrants, així com satisfer les necessitats sanitàries d’aquesta població.

L’augment de la immigració cap a i dins de la UE i l’EEE en els últims anys ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar polítiques de migració, incloent polítiques de salut, de forma prioritària.

És ben sabut que la major part de les persones immigrants estan sanes i no suposen una amenaça pel país d’acollida. No obstant, determinats subgrups de poblacions immigrants (com els refugiats, les persones sol·licitants d’asil i aquelles en situació irregular) són especialment vulnerables a les malalties infeccioses i podrien tenir pitjors resultats en salut que la població autòctona. De fet, en diversos països de la UE/EEE, alguns subgrups de poblacions migrants es veuen afectats de manera desproporcionada per determinades malalties infeccioses com la tuberculosi, el VIH o les hepatitis víriques B i C (VHB, VHC).

En el marc de les polítiques europees en Salut (Salut 2020) es va establir com a objectiu millorar significativament la salut i benestar de les persones, reduir les desigualtats en matèria de salut, enfortir la salut pública i garantir sistemes de salut centrats en les persones que siguin universals, equitatius, sostenibles i d’alta qualitat.

Amb la finalitat de donar suport a aquest objectiu en el context de la salut a les persones immigrants, l’ECDC ha desenvolupat la guia pel cribratge i vacunació de malalties infeccioses en la població immigrant. L’elaboració de la mateixa s’ha realitzat utilitzant una sèrie de revisions sistemàtiques de la literatura basada en l’evidència i la classificació de les recomanacions en el marc del desenvolupament i l’avaluació (GRADE, en les seves sigles en anglès), així com en les opinions d’un panell científic a través d’un procés de consulta i avaluació.

Entre les bases de dades on es va buscar literatura científica per a cada malaltia infecciosa es va incloure PubmedCochrane i Embase en les quals es va realitzar una cerca des del gener del 2005 al maig del 2016.

Quant al panell científic estava format per 21 experts dels estats membres de la UE/EEE que es van encarregar de revisar la literatura i emetre opinions basades en l’evidència de les intervencions de salut pública dirigides als grups d’immigrants vulnerables.

El grup assessor i el panell científic van seleccionar les següents malalties infeccioses per a la seva consideració: tuberculosi activa i infecció latent per tuberculosi, VIH, hepatitis B, hepatitis C i malalties que es poden prevenir per vacunació com el xarampió, galteres, rubèola, diftèria, tètanus, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenzae tipus B (HiB), estrongiloidiasi i esquistosomiasi.

Entre les preguntes clau que es van debatre es van incloure les següents:

  • S’han d’oferir a les persones immigrants recent arribades les proves de detecció de la tuberculosi activa o latent, VIH, VHB, VHC, estrongiloidiasi i esquistosomiasi? A qui haurien d’oferir-se i com?
  • S’ha d’oferir als migrants recent arribats la vacunació contra el xarampió, les galteres, la rubèola, la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, l’haemophilus influenzae tipus B (HiB) i l’hepatitis B?
  • Quines són les consideracions d’implementació en els països de la UE/EEE?

Aquest enfoc va involucrar el desenvolupament de preguntes clau d’investigació conegudes com PICO (P per pacient o problema; I per intervenció; C per Comparació; i O per resultats, per les seves sigles en anglès).

La revisió de l’evidència i el procés de desenvolupament de la guia va consistir en tres rondes de revisió: dels descobriments de la revisió de l’evidència, l’esborrany de les declaracions basades en l’evidència i l’esborrany de la guia. A més, el desenvolupament de la present guia ha tingut en compte el país d’origen, les circumstàncies de la migració, l’edat i el sexe a l’hora d’establir les recomanacions.

Les proves disponibles suggereixen que és probable que sigui eficaç i cost-efectiu realitzar el cribratge en els nens, adolescents i adults immigrants per detectar la tuberculosi activa i latent, el VIH, el VHB, el VHC, l’estrongiloidiasi i l’esquistomosomiasi. A més, hi ha un clar benefici en inscriure a les persones immigrants en els programes de vacunació i assegurar la vacunació de record quan sigui necessari.

La guia completa es pot llegir en anglès en el següent enllaç.

 

Fonts: ECDC / Elaboració pròpia (gTt-VIH)

Referència: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Public health guidance on screening and vaccination for infectious diseases in newly arrived migrants within the EU/EEA.

17/12/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post