Prevalença global de consum de drogues injectables i característiques sociodemogràfiques i prevalença de VIH, VHB i VHC en persones que s’injecten drogues

26/10/2017 | Notícies de premsa

A tots els països, un nombre considerable de persones que s’injecten drogues viuen amb el VIH i el VHC i estan exposats a múltiples entorns de risc advers que augmenten els danys a la salut.

Context

L’intercanvi d’equips utilitzats per a l’ús de drogues injectables (UDI) és una causa important de la càrrega de la malaltia i un contribuent a la transmissió del virus transmès a través de la sang. Es va fer una revisió sistemàtica global d’etapes múltiples per identificar els següents aspectes: la prevalença d’UDI entre les persones de 15 a 64 anys; les característiques sociodemogràfiques i els factors de risc per a les persones que s’injecten drogues (PWID, en les seves sigles en anglès); i la prevalença del VIH, el virus de l’hepatitis C (VHC) i el virus de l’hepatitis B (VHB) en persones que s’injecten drogues.

Metodologia

D’acord amb les directrius GATHER i PRISMA i sense restriccions d’idioma, es van buscar sistemàticament: bases de dades revisades per iguals (MEDLINE, Embase i PsycINFO, articles publicats des de 2008, últimes cerques al juny de 2017), llocs web i bases de dades (cerques entre l’abril i l’agost de 2016), i també es van enviar sol·licituds de dades a experts i agències internacionals (sol·licituds enviades a l’octubre de 2016). Així mateix, es van buscar dades sobre la prevalença d’UDI, les característiques de les persones que s’injecten drogues, incloent el sexe, l’edat i les característiques sociodemogràfiques i de risc, i la prevalença del VIH, el VHC i el VHB en les persones que s’injecten drogues.

Es van seleccionar dades elegibles sobre la prevalença d’UDI com anticossos del VIH, HBsAg i anticossos contra el VHC entre persones que s’injecten drogues i, quan es va disposar de múltiples estimacions, es van agrupar per cada país a través d’una meta-anàlisi d’efectes aleatoris. També es van seleccionar les dades elegibles sobre el percentatge de persones que s’injecten drogues que eren dones amb les següents característiques: menors de 25 anys, que recentment s’havien quedat sense llar; que alguna vegada havien estat arrestades; que alguna vegada havien estat a la presó; que recentment s’havien vist involucrades en el treball sexual, el risc sexual o el risc d’injectar-se drogues; i que havien consumit principalment opioides o estimulants. Es van generar estimacions regionals i globals en línia amb revisions globals prèvies.

Conclusions

Es van revisar 55.671 documents i informes, y es van extreure dades de 1.147 registres elegibles. L’evidència d’UDI es va registrar en 179 de 206 països o territoris, que cobreixen el 99% de la població d’entre 15 i 64 anys, així com un augment de 31 països (principalment a l’Àfrica subsahariana i les illes del Pacífic) des d’una revisió de 2008. Es van identificar estimacions de prevalença d’UDI en 83 països. A tot el món, es va estimar que hi ha 15,6 milions de persones, d’entre 15 i 64 anys, que s’injecten drogues (amb un interval d’incertesa [IU] del 95%: 10,2-23,7 milions): 3,2 milions de dones (1,6-5,1 milions) i 12,5 milions d’homes (7,5-18,4 milions).

La composició de gènere va variar segons la ubicació: es va estimar que les dones representaven el 30,0% (95% UI 28,5-31,5) de persones que s’injecten drogues a Amèrica del Nord i el 33,4% (31,0-35,6) a Austràlia, en comparació amb el 3,1% al sud d’Àsia. A nivell mundial, es va estimar que el 17,8% (10,8-24,8) de les persones que s’injecten drogues viuen amb VIH, el 52,3% (42,4-62,1) tenen anticossos positius del VHC, i el 9,0% (5,1-13,2) donen positiu a l’antigen de superfície del VHB.

*Quadres prevalença VIH, VHC i VHB:

Mapa 1: Prevalença estimada del VIH entre persones que s’injecten drogues (per països)

Mapa 2: Prevalença estimada del virus de l’hepatitis C entre les persones que s’injecten drogues (per països)

Mapa 3: Prevalença estimada de l’antigen de superfície del virus de l’hepatitis B en persones que s’injecten drogues (per països)

Hi ha una variació geogràfica substancial en aquests nivells. A nivell global, es va estimar que el 82,9% (76,6-88,9) de persones que s’injecten drogues consumeixen principalment opioides i el 33,0% (24,3-42,0) consumeixen estimulants. Es va estimar que el 27,9% (20,9-36,8) de persones que s’injecten drogues a tot el món són menors de 25 anys. D’ells, el 21,7% (15,8-27,9) van tenir recentment (en l’últim any) problemes de manca de vivenda o inestabilitat de vivenda, i el 57,9% (50,5-65,2) tenien un historial d’empresonament.

Interpretació

Es va identificar evidència d’UDI en més països que el 2008, amb els nous països formats en gran part per països d’Àfrica amb ingressos baixos i mitjos. En tots els països, un número considerable de persones que s’injecten drogues viuen amb el VIH i el VHC i estan exposats a múltiples entorns de risc advers que augmenten els danys a la salut.

 

Autors: Prof. Louisa Degenhardt, PhD, Amy Peacock, PhD, Samantha Colledge, BPsynchSc[Hons], Janni Leung, PhD, Jason Grebely, PhD, Prof. Peter Vickerman, PhD, Jack Stone, MMathStat, Evan B. Cunningham, BSc[Hons], Adam Trickey, MSc, Kostyantyn Dumchev, MD, Prof. Michael Lynskey, PhD, Paul Griffiths, MSc, Prof. Richard P. Mattick, PhD, Prof. Matthew Hickman, PhD, Sarah Larney, PhD.

Font: The Lancet

Notícia traduïda per l’ASSCAT

26/10/2017

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post