Posicionament de l’AEEH per a l’eliminació de l’Hepatitis C a Espanya

22/02/2018 | Notícies de premsa

L’hepatitis crònica C és un problema de salut pública global. En aquests moments, aquesta infecció és una de les causes principals de cirrosi hepàtica, hepatocarcinoma i trasplantament hepàtic. La càrrega de la malaltia és elevada i representa una despesa sanitària important.

Estudis recents estimen que entre el 0,3% i el 0,4% de la població adulta del nostre país presenta infecció activa pel virus de l’hepatitis C (VHC) i per tant estan en risc de desenvolupar a mig-llarg termini a la pròpia cirrosi hepàtica i complicacions associades a la cirrosi. Una part important d’aquestes persones ja han estat identificades i diagnosticades, tot i que existeix un percentatge d’ells (entre un 35% i un 56%) que desconeixen que tenen una hepatitis C.

En l’actualitat, existeixen diversos règims que combinen diferents antivirals orals que permeten l’eliminació de l’hepatitis C en curt període de temps amb una eficàcia molt elevada i escassos efectes indesitjables. Aquests tractaments, a l’eliminat la infecció, eviten la transmissió de l’hepatitis C i el desenvolupament posterior de cirrosi hepàtica, especialment si el tractament s’administra en fases tempranes de la malaltia (amb fibrosi lleu o moderada). El Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C (PEAHC) del Sistema Nacional de la Salut es va desenvolupar per facilitar i ordenar el problema de salut pública que comporta l’hepatitis C. Des del seu inici en el primer trimestre del 2015 s’han tractat amb antivirals orals a Espanya més de 90.000 pacients amb hepatitis C. Inicialment van rebre tractament les persones amb fibrosi significativa i actualment el Pla s’ha ampliat per a tots els pacients amb hepatitis C independentment del dany hepàtic.

El PEAHC ha estat pioner a nivell europeu i ha permès posar a Espanya en el focus dels països que més han avançat per aconseguir els objectius marcats per l’Organització Mundial de la Salut per a l’eliminació de l’hepatitis C el 2030.

No obstant, a Espanya la taxa de diagnòstic d’aquesta malaltia és encara baixa i el nombre de persones adultes que desconeixen que estan infectades pel Virus de l’Hepatitis C s’estima al voltant de 70.000. Aquestes persones poden transmetre la infecció mitjançant pràctiques de risc, i un percentatge variable poden desenvolupar fibrosi hepàtica avançada, cirrosi i finalment hepatocarcinoma. La identificació d’aquestes persones i el seu tractament és una bona inversió de salut tal i com es demostra per diversos estudis realitzats per membres de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge (AEEH).

És per això, que l’AEEH creu que ha arribat el moment de recomanar el cribratge de l’hepatitis C en la població d’adults que no han estat examinats prèviament. Aquesta recomanació ja ha estat incorporada en d’altres països del nostre entorn com França. El cribratge de la població adulta espanyola hauria de realitzar-se en tots aquells que desconeixen la seva situació serològica respecte a l’hepatitis C mitjançant una única determinació dels anticossos anti-VHC i la posterior avaluació dels casos positius. Aquesta recomanació permetria la identificació dels casos desconeguts d’hepatitis C i seria un pas important en l’eliminació de l’hepatitis C al nostre país.

 

Font: aeeh.es
Notícia traduïda per l’ASSCAT

22/02/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post