Perspectives globals de la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) o de l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH)

17/06/2020 | Articles científics

En les últimes 2 dècades, la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD, en les seves sigles en anglès) ha passat de ser una malaltia relativament desconeguda a la causa més comuna de malaltia hepàtica crònica al món.

De fet, actualment es creu que el 25% de la població mundial té NAFLD. L’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH, en les seves sigles en anglès) és el subtipus de NAFLD que pot progressar a cirrosi, carcinoma hepatocel·lular (HCC) i mort. NAFLD i NASH són malalties que no només en donen en adults, també existeix una alta prevalença d’aquestes malalties en nens i adolescents.

Degut a l’estreta associació de NAFLD amb diabetis tipus 2 (T2DM) i obesitat, els últims models prediuen que la prevalença de NAFLD i NASH augmentarà, causant un augment en la càrrega clínica i econòmica i també pitjors resultats en la salut percebuda pels pacients. No obstant, no existeix un mètode no invasiu precís per detectar NASH, i el tractament d’aquesta malaltia es limita a les modificacions de l’estil de vida. Per examinar l’estat de NAFLD entre les diferents regions i comprendre la trajectòria global d’aquesta malaltia, un grup internacional d’experts es va reunir durant el Fòrum Global de la NAFLD de l’Associació Americana per a l’Estudi de Malalties del Fetge 2017. Es presenta aquí un resum d’aquest fòrum i una avaluació de l’estat actual de NAFLD i NASH a tot el món. (Hepatology 2019; 69: 2672-2682).

En les últimes 3 dècades, la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) i l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH) han passat de ser malalties hepàtiques poc conegudes, amb característiques histològiques similars a la malaltia hepàtica alcohòlica, a ser la causa més freqüent de malaltia hepàtica crònica a tot el món. De fet, després de la seva primera descripció, va haver-hi un cert escepticisme inicial sobre si la NASH era una malaltia hepàtica real. En la dècada del 1990, es va fer evident que la NASH era part de l’espectre NAFLD, però amb una histopatologia específica i un potencial de progressió a malaltia greu i amb complicacions.

En la següent dècada, es va fer cada cop més clar que la NAFLD és la manifestació hepàtica de la síndrome metabòlica i és altament prevalent en individus obesos i diabètics. A més, els components de la síndrome metabòlica augmenten el risc de progressió a NASH. A diferència de la NAFLD dels països occidentals, les dades d’Àsia indiquen que una proporció de pacients amb NASH, especialment de les regions rurals, no compleixen amb els criteris d’obesitat i tenen “NAFLD prima”, o sigui, apareix en individus prims.

El 2018, s’estimava que aproximadament el 25% de la població mundial tenia NAFLD (Fig. 1). Diversos estudis han investigat la progressió de NAFLD i els seus subtipus i en la majoria s’ha conclòs que la NASH és la forma progressiva de NAFLD, les dades recents indiquen que un petit subconjunt de NAFLD sense característiques histològiques de NASH pot desenvolupar malaltia hepàtica progressiva a NASH i ja es considera una de les principals etiologies del carcinoma hepatocel·lular (HCC) i de les indicacions pel trasplantament de fetge (TH) als Estats Units i Europa.

Fig. 1. La prevalença global de la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD)

La progressió de NASH no sembla ser lineal o simple: els pacients semblen tenir progressió i regressió espontànies de la malaltia hepàtica durant un llarg període. Encara que els factors relacionats amb la síndrome metabòlica, especialment la presència de DM2, són els més importants. Tot i que no s’han descrit completament els factors independentment associats amb la progressió de la NASH, la regressió espontània de NASH i de la fibrosi relacionada amb NASH. Tanmateix, les dades més actuals indiquen que existeix una estreta associació entre la creixent prevalença de DM2 i la NASH progressiva. De fet, donada la creixent epidèmia mundial d’obesitat i de DMT2, un model recent ha estimat un augment del 178% en les morts hepàtiques relacionades amb NASH pel 2030.

A més de la mortalitat i la morbiditat relacionades amb el fetge, la NAFLD i la NASH s’associen amb diverses manifestacions extrahepàtiques, el que augmenta la càrrega de la malaltia (Fig. 2). A mesura que augmenta la nostra comprensió clínica i epidemiològica, la càrrega clínica de la NAFLD i la NASH amb la seva elevada prevalença, incidència i progressió ha de combinar-se amb la seva enorme càrrega econòmica i els seus efectes negatius en els resultats de la salut percebuda pels pacients (PRO, sigles en anglès de Patient Reported Outcome).

Fig. 2. Altres malalties associades amb NAFLD: les manifestacions extrahepàtiques

Actualment, no existeixen medicaments aprovats per tractar la NASH. Com a conseqüència de la falta de tractament i la creixent epidèmia mundial d’obesitat, és probable que augmenti la prevalença de NAFLD, creant una greu crisi de salut en les properes dècades. Donada aquesta càrrega global, en aquest article es resumeixen les dades sobre NAFLD i NASH en les diferents regions globals.

 

Font: Hepatology (Vol. 69, No. 6, 2019)

Referència: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.30251/suppinfo

Article traduït i adaptat per l’ASSCAT

17/06/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post