La commemoració del Dia del Donant d’Òrgans i Teixits és una oportunitat per pensar en totes les persones i les seves famílies que es troben en llista d’espera.

Ells i elles, a més de fer front al diagnòstic de gravetat de la seva malaltia del fetge i de saber que s’han esgotat altres opcions terapèutiques, han de viure en la incertessa de quan arribarà un òrgan per a ells i si arribarà a temps.

La informació a la ciutadania sobre els resultats dels trasplantaments és essencial i el Dia del Donant d’Òrgans i Teixits és un dia especial per fer-ho. La donació obre una nova realitat al possible receptor i a la seva família.

L’experiència de les persones que ja han estat trasplantades i el que ens diuen és molt important. La realitat és que després de superar la intervenció del trasplantament, s’ha de passar una etapa d’adaptació a la nova situació, han de rebre tractament per evitar el rebuig i altres cures per mantenir la seva salut, com són possibles canvis en la seva dieta i estil de vida, la persona es va recuperant i va tenint més energia.

Després del trasplantament hepàtic la vida es veu diferent. El trasplantament permetrà al pacient una millor supervivència, amb qualitat de vida, amb millora a nivell emocional, mental, familiar i físic. El trasplantament li aportarà benestar, ganes de fer coses i farà que sigui possible seguir endavant amb els seus projectes.

Des de l’ASSCAT, esperem que es reactivin el més aviat possible els programes de trasplantament que han quedat aturats per la pandèmia de la COVID-19 i desitgem una llarga i feliç vida a tots els trasplantats i trasplantades.

 

Font: ASSCAT