NP: L’ASSCAT reivindica el tractament universal i polítiques de cribratge per plantejar un escenari realista d’eliminació del VHC a Espanya

28/07/2017 | Notícies de premsa

Per aconseguir l’eliminació del VHC, tots els pacients amb hepatitis C han de ser tractats, independentment del genotip viral o de l’estadi de la fibrosi hepàtica. A dia d’avui, la definició d’una política d’screening per detectar els casos ocults d’hepatitis C no existeix a Espanya. El desenvolupament de polítiques específiques d’informació sobre la malaltia hepàtica per a la ciutadania i la implicació dels metges de primària amb els programes de tractament de les hepatitis víriques són aspectes imprescindibles que s’haurien d’implementar.

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de l’Hepatitis, l’Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis (ASSCAT), organització no governamental que treballa des de fa 17 anys en l’àmbit de les hepatitis, reivindica el tractament per a tots els pacients d’hepatitis C, així com la posada en marxa de polítiques de cribratge que permetin aflorar l’epidèmia oculta i, per tant, no diagnosticada. Només si s’activen aquests dos mecanismes serà possible plantejar un escenari realista d’eliminació del VHC al nostre país.

Per donar visibilitat a les hepatitis, l’ASSCAT organitza avui la Jornada: “Estem en el bon camí per a l’eliminació de les hepatitis víriques a Catalunya?”, en col·laboració amb diverses entitats i institucions catalanes. L’objectiu d’aquesta Jornada unitària és donar visibilitat, aportar informació, conscienciar i sensibilitzar sobre les hepatitis virals i les complicacions com cirrosi i càncer de fetge que se n’associen, així com mostrar el que s’està fent a Catalunya i els reptes pendents que haurien d’implementar-se per assolir l’objectiu marcat per l’OMS quant a l’eliminació global de les hepatitis víriques el 2030.

El tractament universal, imprescindible per eliminar el VHC

Per aconseguir l’eliminació del VHC, tots els pacients amb hepatitis C han de ser tractats, independentment del genotip viral o de l’estadi de la fibrosi hepàtica. Estudis recents demostren que el virus C afecta no només al fetge sinó a tot l’organisme, tot i que l’afectació hepàtica sigui lleu. Per tant, els pacients han de rebre el tractament el més aviat possible, per evitar que tinguin una fibrosi avançada i/o desenvolupin un hepatocarcinoma (HCC), o bé s’agreugin les manifestacions hepàtiques associades al virus C com són la diabetis, complicacions cardiovasculars com l’ictus, la insuficiència renal, la vasculitis, etc.

Tractar el més aviat possible a totes les persones amb hepatitis C, al contrari del que es pot pensar, també suposa un estalvi a nivell econòmic i social. “Des de l’ASSCAT instem als governs i als responsables de les polítiques sanitàries a què s’impliquin en l’aplicació de la primera Estratègia Mundial del Sector de la Salut contra les Hepatitis Víriques”, afirma Teresa Casanovas, presidenta de l’ASSCAT i hepatòloga.

Des de l’ASSCAT volem denunciar que, tot i que en algunes comunitats autònomes ja es parli de “tractament universal” a tots els diagnosticats d’hepatitis C, la realitat és que moltes persones han de fer front a llargues esperes i, en moltes ocasions, han de presentar diverses reclamacions per rebre el tractament, fet que provoca una situació d’estrès i angoixa als pacients.

Informació per a la ciutadania i implicació dels metges de primària

Actualment existeixen tractaments amb Antivirals d’Acció Directa (AAD) front el VHC amb taxes de curació de més del 95%. Per què no s’ha tractat llavors a més pacients? Hi ha dos motius principals: en primer lloc, perquè fins fa molt poc només s’autoritzava el tractament als més greus i s’excloïa a les persones amb fibrosi F0 i F1 i, en segon lloc, per l’elevada taxa de persones que segueixen sense saber que són portadores del virus C.

Per tant, hi ha dos aspectes crucials que ajudarien a avançar molt més en l’eliminació de l’hepatitis C a Espanya: el desenvolupament de polítiques específiques d’informació i conscienciació sobre la malaltia per a la ciutadania, i que els metges de primària estiguin més implicats i coordinats amb els programes de tractament de les hepatitis virals.

El greu problema dels ‘casos ocults’ d’hepatitis C a Espanya

Segons les últimes estimacions, a Espanya, l’any 2015, unes 386.000 persones tenien virèmia activa (ARN del VHC positiu). Fins avui, uns 80.000 pacients amb malaltia hepàtica avançada o en situacions específiques contemplades al Pla Estratègic han rebut tractament contra l’hepatitis C. Aquesta xifra, tot i que important, encara queda molt lluny de l’objectiu de tractar a tots els pacients amb infecció activa. Per plantejar un escenari realista d’eliminació del VHC a Espanya en un futur proper serà necessari no només implementar el tractament universal, sinó també polítiques actives de cribratge que permetin aflorar l’epidèmia oculta i, per tant, no diagnosticada.

Eliminar les hepatitis víriques el 2030, objectiu global de l’OMS

Les hepatitis víriques son la setena causa de mortalitat al món, provocant 1,34 milions de morts cada any, més que el VIH/sida, la tuberculosi o la malària junts. Les hepatitis B i C són responsables del 96% d’aquestes morts, com a resultat de greus complicacions de la malaltia hepàtica. A nivell global, des de l’any 2000 la mortalitat per hepatitis virals va augmentar un 22%. A més, es sap que es produeixen entre 6 i 10 milions de nous casos d’hepatitis virals B i C cada any.

Aquestes dades han fet necessària una resposta urgent i global per part de l’OMS que ha elaborat una Estratègia Progressiva pel període 2016-2021 l’objectiu de la qual és que les hepatitis virals deixin de ser un problema de salut pública. L’objectiu final no pot ser l’eradicació de l’hepatitis C, perquè no hi ha vacuna anti-VHC, sinó l’eliminació. Per aquest motiu, el lema del Dia Mundial de l’Hepatitis 2017, amb una visió global, és “Eliminate Hepatitis”. L’OMS confia en què, el 2030, amb la implementació de l’estratègia progressiva la xifra de nous casos d’hepatitis B i C es redueixi a 900.000 per any i la mortalitat a menys de 500.000 per any.

Sobre l’ASSCAT

Creada l’any 2000, l’ASSCAT és una associació de pacients, amb seu a Barcelona, els voluntaris de la qual estan compromesos en donar suport i informar als pacients amb hepatitis i a les seves famílies, així com en conscienciar i informar la ciutadania sobre les greus conseqüències de les malalties hepàtiques, especialment les produïdes per les hepatitis virals, malalties transmissibles que generen estigma i discriminació per manca d’informació pel públic general.

L’ASSCAT, davant dels actuals avenços de prevenció i de tractaments curatius, té com a objectiu divulgar el coneixement científic sobre les malalties hepàtiques, principalment les hepatitis virals, tant a nivell individual com col·lectiu, mitjançant les seves publicacions i pàgina web. També s’uneix a organitzacions i aliances per realitzar accions col·laboratives per eliminar les hepatitis víriques.

28/07/2017

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Desde aquí puedes compartir esta publicación. ¡Gracias!

Related Post