L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat que actualitzarà les seves directrius sobre proves i tractament de l’hepatitis B en una reunió d’experts que es va celebrar del 2 al 5 de maig en 7 sessions.

Aquesta actualització s’inclourà en les ‘Directrius sobre prevenció, diagnòstic, tractament i atenció de les hepatitis previstes pel 2024’, que incorporaran tant les recomanacions existents com les noves relatives a la infecció crònica pels virus de l’hepatitis B (VHB) i C (VHC).

L’objectiu principal d’aquesta reunió sobre l’hepatitis B és actualitzar les recomanacions clau i/o desenvolupar noves recomanacions.

El dia 1 es va centrar en l’ampliació de l’elegibilitat pel tractament en adults, adolescents i nens, i en els llindars per l’ús de proves no invasives per a l’estadificació de la malaltia hepàtica.

El dia 2 es va centrar en la consideració de règims antivirals addicionals, i criteris ampliats per l’ús de profilaxi antiviral per a la prevenció de la transmissió de mare a fill. El dia 3 es va centrar en el diagnòstic del VHB i proves per a la coinfecció Delta.

Per últim, el dia 4 es va centrar en la prestació de serveis simplificats i les bones pràctiques clau per promoure l’accés, l’adherència i la retenció en l’atenció.

 

Font: elmedicointeractivo.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post