L’impacte de l’estil de vida saludable en la incidència del carcinoma hepatocel·lular i la mortalitat relacionada amb la cirrosi entre els adults nord-americans

20/12/2019 | Notícies de premsa

Antecedents

Als EUA, la incidència i la mortalitat per cirrosi i carcinoma hepatocel·lular (CHC) s’estan accelerant a un ritme alarmant. Si bé els factors d’estil de vida modificables individuals s’han associat amb un risc elevat d’HCC incident i mort relacionada amb cirrosi, es sap poc sobre l’impacte compartit de l’estil de vida en els principals resultats hepàtics. Específicament, es desconeix la proporció de casos de CHC incidents i morts relacionades amb cirrosi que podrien prevenir-se adoptant un estil de vida saludable.

Mètodes

Vam realitzar un estudi de cohort prospectiu a nivell nacional d’homes i dones adults sense malaltia hepàtica coneguda a l’inici de l’estudi. Tots els individus van proporcionar dades clíniques, d’estil de vida i dietètics detallats cada dos anys des del 1986-2012. Es van confirmar tots els casos i morts per CHC incidents. El grup d’estil de vida de baix risc va complir els 5 criteris següents:

(1) Mai / abans de fumar (paquet-anys <5).

(2) No / consum moderat d’alcohol (<1 beguda / dia [dones], <2 begudes / dia [homes]).

(3) IMC 18,5‐24,9 kg/m2.

(4) Activitat física setmanal.

(5) Dieta saludable.

Tots els altres van comprendre el grup d’alt risc. Utilitzant el model de regressió de riscos proporcionals de Cox, vam estimar les raons de risc ajustades multivariables (HR) i els intervals de confiança (IC) del 95% per a l’HCC incident i la mortalitat relacionada amb la cirrosi. Vam calcular el risc atribuïble de la població (PAR) de no adherència a un estil de vida de baix risc, comparant els riscos relatius i les taxes d’incidència entre els grups. A més, vam avaluar els PAR parcials per a cada factor de risc modificable, per estimar el percentatge de casos que podrien prevenir-se modificant els factors de risc individuals.

Resultats

Entre 121.893 adults, vam confirmar 121 casos de CHC incidents i 350 morts relacionades amb cirrosi. Els HR ajustats multivariables pels factors de risc modificables de 5 enfront a 0 van ser 3,59 (IC 95% 1,50‐7,42) pel CHC incident i 4,27 (IC 95%) per a mortalitat relacionada amb cirrosi. El PAR per a l’estil de vida d’alt risc versus baix risc va ser del 90% (IC del 95%: 56-98) pel CHC incident, i del 89% (IC del 95%: 43-98) per a la mortalitat relacionada amb el fetge. Es van observar associacions similars entre dones i homes, i després d’un major ajustament pel desenvolupament d’hepatitis viral o cirrosi incidents durant el seguiment. En general, l’únic factor de risc modificable amb el major percentatge de PAR va ser sobrepès / obesitat.

Conclusió

Una modificació substancial de l’estil de vida pot prevenir una càrrega substancial de CHC i mortalitat relacionada amb la cirrosi. El desenvolupament d’estratègies efectives per prevenir l’HCC incident i la mortalitat relacionada amb la cirrosi ha de seguir sent una alta prioritat.

 

Font: aasld.org

Autors: Tracey G Simon i col. Unitat d’Epidemiologia Clínica i Traslacional, Hospital General de Massachusetts i Escola de Medicina de Harvard

Abstract traduït i adaptat per l’ASSCAT

20/12/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post