L’HUC desenvolupa un test pel diagnòstic precoç de la progressió de fibrosi

24/04/2018 | Notícies de premsa

Investigadors de l’Hospital Universitari de Canàries (HUC) han desenvolupat un nou test d’alta precisió per diagnosticar precoçment als pacients en risc de progressió de fibrosi, i que han presentat aquest any al Congrés Internacional d’Hepatologia.

En un comunicat, l’HUC, adscrit a la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, indica que aquesta prova d’alta precisió diagnòstica pot fer-se en l’àmbit extrahospitalari i simplifica i facilita el procés diagnòstic.

Afegeix que els membres del servei d’Aparell Digestiu de l’HUC han desenvolupat algunes estratègies per abordar aquesta manca de diagnòstic com la incorporació d’alertes de Laboratori a l’àrea nord de Tenerife i la implementació d’un cribratge en poblacions d’alt risc d’infecció als Centres d’Atenció a les Drogodependències, amb la col·laboració de Salut Pública, mitjançant un nou test diagnòstic.

Indica que els pacients infectats pel virus de l’hepatitis C, sense diagnòstic adequat, presenten un risc augmentat d’evolució de la fibrosi hepàtica i fins i tot el desenvolupament de cirrosi. Per aquest motiu, es fa necessari instaurar estratègies per millorar el diagnòstic, avaluació i tractament d’aquests pacients.

Al respecte, indica que els resultats d’un estudi sobre el risc de fibrosi hepàtica avançada i cirrosi en pacients infectats pel virus de l’hepatitis C sense diagnòstic apropiat, realitzat pel servei d’Aparell Digestiu, van ser presentats com a comunicació oral i seleccionat d’entre tots els estudis a la temàtica d’hepatitis virals al Congrés Internacional de l’Associació Europea per a l’Estudi del Fetge (EASL 2018), celebrat a Paris. En aquesta trobada s’han presentat els últims avenços i investigacions científiques en malalties del fetge.

La comunicació oral va ser presentada per Dalia Morales i forma part del seu treball de tesi doctoral els tutors del qual són els doctors Manuel Hernández-Guerra i Enrique Quintero, cap de servei d’Aparell Digestiu del centre hospitalari.

L’objectiu principal d’aquest treball d’investigació ha estat estudiar la prevalença de fibrosi i cirrosi hepàtica en pacients amb presència d’anticossos enfront al virus de l’hepatitis C però sense prova d’ARN (prova confirmatòria d’infecció activa després de la detecció de l’anticòs positiu), estudiar les característiques d’aquests pacients amb diagnòstic subòptim i avaluar el risc de progressió de la fibrosi hepàtica en aquest grup de pacients a llarg termini.

Gairebé la meitat dels pacients inclosos a l’estudi no estaven correctament diagnosticats després d’un llarg període de seguiment i l’HUC indica que això és molt freqüent ja que la infecció per virus de l’hepatitis C és silent, no sol causar símptomes fins el desenvolupament de complicacions com la cirrosi hepàtica i el càncer de fetge. Es tracta d’un problema rellevant donada l’alta prevalença de la infecció, estimada a Espanya al voltant d’un 1% de la població.

Aquests pacients no diagnosticats presentaven una prevalença d’almenys fibrosi significativa en la tercera part dels investigats i a més tenies dos i quatre vegades més risc del desenvolupament de menys fibrosi significativa i cirrosi al llarg del temps.

És per això que es precisa d’iniciatives per diagnosticar correctament a tots els pacients, ja que, avui en dia, es disposa de tractaments molt eficaços i sense gairebé efectes secundaris que curen a gairebé a tots aquells que finalitzen el tractament.

Font: lavanguardia.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

24/04/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Desde aquí puedes compartir esta publicación. ¡Gracias!

Related Post