Les proves en laboratori amb cèl·lules i animals ofereixen bons resultats i l’assaig inicia ara la fase d’estudi amb un grup seleccionat de pacients.

L’Hospital Universitari de Torrejón participa en un assaig clínic multicèntric i internacional centrat en l’avaluació d’un nou tractament que persegueix l’eliminació del virus de l’hepatitis B de l’organisme.

Les proves de laboratori amb cèl·lules i animals desenvolupades fins el moment mostren resultats alentidors, el que ha possibilitat que l’assaig passi a la fase I per avaluar la seguretat i eficàcia del compost en un grup seleccionat de pacients.

L’assaig es fonamenta en l’administració de dos tipus de vacunes diferents que contenen partícules inactives del virus de l’hepatitis B amb un adjuvant, que és una substància que incrementa la resposta immunològica contra el virus, amb l’objectiu que el propi sistema immunològic eradiqui al virus de l’organisme.

“Actualment, els tractaments disponibles controlen la malaltia en un alt percentatge de casos, però no eradiquen el virus, explica a través d’un comunicat emès pel centre hospitalari el doctor Manuel Van Domselaar, cap del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Torrejón.

“A més, si el pacient suspèn el tractament, es produeix un augment de la replicació viral i un empitjorament de l’hepatitis”, exposa. La meta principal de la investigació en què participa el centre és aconseguir un tractament que elimini de l’organisme el virus de l’hepatitis B. En cas d’aconseguir-se suposaria un important avenç en la lluita front a l’hepatitis B.

“Que l’assaig hagi passat a la fase I significa que s’inicia la fase clínica en pacients per investigar quina és la millor forma d’administrar els fàrmacs, així com la tolerància a ells i els efectes secundaris”, afirma María Teresa García-Donás, responsable de la Unitat d’Investigació. “Els assajos clínics en fases tempranes són bàsics per innovar en tractaments front a les malalties i suposen una gran oportunitat pels pacients”, afegeix.

Després d’haver validat que l’Hospital Universitari de Torrejón compleix amb tots els requisits necessaris per participar a l’assaig, el reclutament de pacients començarà en els propers dies.

L’equip investigador està format pel doctor Manuel Van Domselaar i Jorge Pérez, del Servei d’Aparell Digestiu; María Teresa García-Donas, de la Unitat d’Investigació; Gema Gutiérrez i María González, de l’equip d’Infermeria, i Lorena Morales MartínezMarta BlascoCatalina Sáez i Guadalupe Sevilla, del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari de Torrejón.

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post