Les persones amb malaltia del fetge gras tenen major risc de patir càncers múltiples

19/11/2018 | Articles, Notícies de premsa

Les persones amb malaltia del fetge gras no alcohòlic (NALFD, en les seves sigles en anglès) van tenir majors taxes de càncer, amb el major augment observat pels càncers gastrointestinals, segons els descobriments presentats al Congrés del Fetge de l’AASLD 2018 a San Francisco.

Aquests descobriments suggereixen que NAFLD pot ser un factor clau per augmentar el risc de càncer associat amb l’obesitat.

NAFLD, i al seva forma més greu, l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH, en les seves sigles en anglès), es refereix a l’acumulació excessiva de greix en el fetge en absència d’un consum excessiu d’alcohol. La malaltia del fetge gras, que està associada amb la síndrome metabòlica, és una causa creixent de cirrosi, càncer de fetge i trasplantament de fetge a mesura que les taxes d’obesitat augmenten a tot el món.

No obstant, les principals causes de mort en persones amb NAFLD són malalties cardiovasculars i càncers no hepàtics, no malalties hepàtiques avançades. Al Regne Unit, l’obesitat és la segona causa de càncer després de fumar, segons Cancer Research UK.

La Dra. Alina Allen de la Clínica Mayo a Rochester i els seus col·legues van realitzar un estudi que va comparar les taxes de càncer entre 4.791 adults diagnosticats amb NAFLD en un comtat de Minnesota entre el 1997 i el 2018 i un grup de control de la població general de 14.432 persones emparellades per edat i sexe. Es van excloure els individus amb hepatitis viral i altres causes de malaltia hepàtica.

A la població de l’estudi complet, poc més de la meitat eren dones, la majoria eren blanques i l’edat mitjana era de 53 anys. Les persones amb NAFLD eren més propenses que les del grup de control a ser obeses (67% enfront a 35%), a tenir diabetis (56% enfront a 26%) i a tenir hipertensió (63% enfront a 41%). En ambdós grups, el 10% eren fumadors.

Durant un període de seguiment mitjà de 8 anys, es van registrar un total de 672 casos de càncer en el grup NAFLD (al voltant del 14%) i 1.570 casos en el grup control (al voltant de l’11%).

En ambdós grups, els tipus més comuns van ser el càncer de mama (182 i 496 casos, respectivament) i el càncer de pròstata (138 i 447 casos). Completant els cinc primers van ser càncers de colon, pulmó i úter. Els càncers estomacals, esofàgics, pancreàtics i ovàrics van tenir lloc amb menys freqüència. El càncer de fetge va tenir lloc en 34 i 23 persones, respectivament.

El risc general de càncer va ser un 91% major en el grup NAFLD comparat amb el grup control (risc relatiu 1,91). No és sorprenent que el càncer de fetge mostri la major disparitat, amb aproximadament tres vegades més casos en el grup NAFLD (risc relatiu 3,24). Els càncers d’úter, estómac, pàncrees i colon van ser aproximadament dos cops més freqüents (risc relatiu 2,39, 2,34, 2,09 i 1,76, respectivament). Les diferències en el risc no van ser estadísticament significatives pel càncer de pulmó o esofàgic.

Les dones amb NAFLD també van tenir taxes més altes de càncer de mama i ovari en comparació amb les dones en el grup de control, mentre que els homes amb NAFLD van tenir un major risc de càncer de pròstata. L’augment del risc de càncer de colon va ser impulsat per complet pels homes, segons Allen. El càncer de pàncrees es va produir a una edat més precoç, de mitjana, entre dones i homes en el grup de NAFLD, mentre que el càncer de colon es va produir a una edat més precoç només en homes.

Els investigadors també van preguntar si la malaltia del fetge gras està associada amb un major risc de càncer que d’obesitat en absència de NAFLD. Van descobrir que les persones amb NAFLD tenien un risc significativament major en comparació amb les persones obeses en el grup de control sense NAFLD. De fet, l’obesitat es va associar amb un major risc de càncer només en les persones amb NAFLD, no en aquelles que no en tenien.

“Aquestes dades proporcionen una important visió general ‘jeràrquica’ dels principals riscos de malignitat més importants associats amb NAFLD”, va dir Allen. “El càncer de fetge va tenir el major augment en el risc relatiu, i aquest no va ser un descobriment sorprenent. No obstant, el risc 2,5 cops major de càncer d’estómac i pancreàtic són dades noves que la comunitat mèdica ha de conèixer. Els estudis futurs han d’examinar això amb més detall per determinar si els mètodes de detecció haurien d’implementar-se en aquesta població”.

 

Font: infohep.org

Referència: Hicks S et al. (Allen A presenting). The incidence of extrahepatic malignancies in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). AASLD Liver Meeting, San Francisco, abstract 0031, 2018.

Notícia traduïda per l’ASSCAT

19/11/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post